W jaki sposób wykorzystujemy przekazane nam środki? Jak zarządzamy funduszami? Na co wydajemy pieniądze? Chcemy, aby każda wspierająca Otwarte Klatki osoba znała odpowiedzi na te pytania. To bardzo ważne, ponieważ mówiąc o wydatkach pokazujemy, w jaki sposób myślimy o zmianie i jak planujemy jej dokonać.

Przywiązujemy ogromną wagę do transparentności. Zależy nam na tym, aby każda osoba, która współtworzy Otwarte Klatki wiedziała, jak działamy i miała pewność, że dobrze wykorzystujemy przekazane nam środki. Dlatego już po raz czwarty publikujemy obszerne omówienie naszych rocznych wydatków (zobacz również sprawozdanie za rok 2019, rok 2018 i rok 2017).

Bez Was nie byłoby Otwartych Klatek!

Przekazując darowizny tak naprawdę dokonujecie bardzo ważnej inwestycji – dokładacie swoją cegiełkę do budowy lepszego jutra zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. Każdego dnia zmieniacie świat na lepsze. To dzięki Waszemu wsparciu mamy środki, aby działać i pomagać zwierzętom. Z roku na rok tworzymy coraz silniejszy głos w obronie zwierząt. To Wasza zasługa. Dziękujemy!

Nowe kategorie wydatków

Zależy nam, aby jak najszybciej wprowadzać jak największe zmiany na lepsze. W tym celu potrzebujemy najlepszych narzędzi i metod działania. W 2020 roku zdecydowaliśmy się zmienić nasz system kategoryzacji wydatków, aby jeszcze lepiej odpowiadał na pytanie o to, jak działamy dla zmiany.

Rok 2020 w liczbach

Najważniejsze wydatki minionego roku

Wzmacnianie ruchu prozwierzęcego (36.93%)

Aby jak najlepiej zobrazować wydatki wpadające w tę kategorię, zdecydowaliśmy się podzielić ją na dwie podkategorie.

  • Budowanie silnego ruchu w Polsce i na świecie (20.19%)

W naszą misję od zawsze wpisane było niesienie pomocy zwierzętom tam, gdzie jej najbardziej potrzebują, niezależnie od granic krajów. Aby skutecznie pomagać, musimy działać razem oraz korzystać z najlepszej dostępnej wiedzy i narzędzi.

Pod szyldem Anima International działamy już w 10 państwach. Nasze zagraniczne oddziały wspieramy zarówno pod kątem merytorycznym, jak i finansowym, aby mogły się rozwijać. Ponadto, pomagamy zaprzyjaźnionym organizacjom zarówno w Polsce, jak i na całym świecie – wymieniamy się wiedzą, doświadczeniem i materiałami, organizujemy konferencje, szkolenia oraz programy mentoringowe.

  • Rozwój i pozyskiwanie funduszy (16.74%)

To środki, które przeznaczamy na zapewnienie rozwoju i utrzymanie działania Otwartych Klatek. Gdy np. prowadzimy zbiórkę na pomoc uratowanym lisom i walkę o zakaz lub staramy się pozyskać fundusze z takich źródeł, jak granty, to zaliczamy je do tej kategorii. Te wydatki to inwestycja w rozwój Otwartych Klatek – każda złotówka wydana w tej kategorii, przyczynia się do wzmocnienia organizacji i powiększenia puli zasobów, którymi dysponujemy w walce o lepszy świat dla zwierząt. Dzięki temu z roku na rok robimy coraz więcej i działamy jeszcze skuteczniej.

Zmiany korporacyjne (30.80%)

Przyjazne zwierzętom zmiany wprowadzane przez firmy to ogromny krok w kwestii ochrony zwierząt. Dlatego opracowujemy i publikujemy raporty, badamy opinie konsumentów i kontaktujemy się z firmami, przekonując je do wprowadzania zmian – wycofania z użycia jajek z chowu klatkowego, naturalnych futer, czy sprzedaży żywych karpi. Każda taka decyzja to ogromny krok naprzód w kwestii ochrony zwierząt.

W 2020 spotkaliśmy się z 5 największymi producentami jaj w Polsce, aby przekonać ich do rezygnacji z chowu klatkowego kur niosek, rozpoczęliśmy obiecujący dialog na temat dobrostanu kurczaków z 5 największymi sieciami handlu detalicznego w Polsce i przekonaliśmy 22 firmy odzieżowe do rezygnacji z wykorzystywania naturalnych futer w swoich kolekcjach. Ponadto, zorganizowaliśmy konferencję Plant Powered Perspectives dla branży spożywczej.

Wpływanie na opinię publiczną (10.52%)

Wiele naszych działań jest ukierunkowane na zwiększanie świadomości społecznej i zmianę norm społecznych. Pokazujemy prawdę o hodowli przemysłowej zwierząt – publikujemy materiały z naszych śledztw i interwencji, opracowujemy raporty oraz badania. Edukujemy społeczeństwo, aby jak najwięcej osób sprzeciwiało się okrutnym praktykom.

W 2020 roku przeprowadziliśmy śledztwo na fermie norek w Góreczkach – jednej z największych ferm norek na świecie. Śledztwo na nowo rozgrzało dyskusję o zakazie hodowli zwierząt w Polsce. W wyniku interwencji na fermie we wsi Durzyn uratowaliśmy i zapewniliśmy bezpieczny dom 18 lisom. W lipcu na ulicach kilku polskich miast pojawiły się plakaty i billboardy ukazujące życie kurczaków hodowanych na mięso

Kampania Frankenkurczak – Szczecin 2020

Zmiany prawne i systemowe (7.61%)

W tę kategorię wliczamy m.in. propozycje zmian prawnych, spotkania z politykami, konferencje prawne i inne działania na rzecz polepszenia prawnej ochrony zwierząt. Dążymy do wprowadzania trwałych i globalnych zmian. Nie tylko mówimy o cierpieniu zwierząt, lecz także przedstawiamy propozycje zmian – dążymy do rozwiązania przyczyn problemów.

nasi aktywiści i aktywistki w Sejmie

We wrześniu 2020, tuż po publikacji naszego śledztwa z fermy norek, opublikowano “Piątkę dla zwierząt” – projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, w którym znalazł się m.in. punkt o zakazie hodowli zwierząt na futra. Sejm szybko przegłosował nowelizację, która została poparta również przez Senat (z licznymi poprawkami). Cały czas trzymaliśmy rękę na pulsie – byliśmy w Sejmie i Senacie, jako głos zwierząt, które same nie mogą się bronić. Niestety, praca nad ustawą została nagle porzucona. Jednak najnowsze wypowiedzi polityków wskazują, że “Piątka dla Zwierząt” wkrótce wróci w zmodyfikowanej wersji.

Współprace i budowanie sojuszy (6.97%)

Chcemy, aby grono osób zainteresowanych losem zwierząt i świadomych problemów hodowli przemysłowej było jak największe. Im nas więcej, tym silniejszym głosem w obronie zwierząt jesteśmy. Aby to osiągnąć, współpracujemy z innymi ruchami społecznymi i grupami, takimi jak środowisko naukowe, a także z wpływowymi osobami, np. autorytetami w dziedzinie żywienia czy prawa lub innymi osobami publicznymi.

W ubiegłym roku w ramach Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym wydaliśmy poradnik dla mieszkańców walczących z fermami. Naszą kampanię “Chefs for Change” wsparł Robert Makłowicz, wzywając szefów i szefowe kuchni do postawienia na kuchnię roślinną. Kampanię “Jasna Strona Mocy” wsparło 7 nowych ambasadorów i ambasadorek w promocji diety roślinnej wśród sportowców.

Zarządzanie organizacją i administracja (7.17%)

Ta kategoria obejmuje wszystkie opłaty administracyjne, księgowość, koszty bankowe, opłaty biurowe i za serwery. Wpadają tutaj również opłaty związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, takie jak koszty zebrań walnych. Staramy się minimalizować koszty administracyjne, aby jak najwięcej środków przeznaczać na prowadzone kampanie.

Ile wydaliśmy w 2020 roku?

W 2020 roku nasz budżet wyniósł około 4 070 000 zł. Szczegółowe sprawozdanie finansowe możecie zobaczyć na naszej stronie w zakładce Informacje Publiczne.

Nasze plany na rok 2021

W tym roku kontynuujemy naszą walkę o zakaz hodowli zwierząt na futra i nie pozwalamy politykom zapomnieć o złożonych obietnicach. Ponadto, kontynuujemy walkę o dobrostan kur niosek oraz kurczaków hodowanych na mięso – podjęty w 2020 roku dialog z producentami jaj oraz sieciami handlowymi sprawia, że z nadzieją patrzymy w przyszłość. Duży nacisk kładziemy na rozwój naszych zagranicznych oddziałów oraz wsparcie zaprzyjaźnionych organizacji, aby ruch prozwierzęcy rósł w siłę na całym świecie.

Ty również możesz działać dla zwierząt!

Dołącz do Klubu Otwartych Klatek i pomagaj zwierzętom comiesięczną darowizną!