Z badania przeprowadzonego w listopadzie 2019 r. przez Biostat na zlecenie naszego Stowarzyszenia wynika, że aż 85,1% ankietowanych popiera pomysł powołania w Polsce Rzecznika Ochrony Zwierząt, który działałby zarówno w obronie zwierząt hodowlanych, jak i towarzyszących.

Niezbędny głos w obronie zwierząt

O tym, że zwierzęta potrzebują instytucji, która stałaby na straży ich praw, świadczy nie tylko fakt, że obecnie obowiązująca Ustawa o ochronie zwierząt nie jest należycie egzekwowana, lecz również to, że wciąż jest wiele do zrobienia w kwestii zwiększania świadomości społeczeństwa. Historie zwierząt, które zostały potraktowane wyjątkowo okrutnie i bezdusznie, łamią serca ludziom, którym zależy na poprawie ich losu. Szczególnie uciążliwa jest jednak bezsilność oraz poczucie niesprawiedliwości. 
Bez względu na to, czy widzimy cierpienie psów i kotów, czy też koni, krów, świń lub kur – powinniśmy reagować i starać się stanąć w ich obronie. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Wśród wielu ludzi pojawia się głos, że kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być dużo surowsze. Warto jednak pamiętać, że choćby najbardziej dolegliwa kara nie jest straszna, jeśli sprawca wie, że za jego czyny i tak nie odpowie – bo się upiecze, bo nikt nie zgłosi, bo świadkowie zasłonią się niepamięcią.
 

Ochrona Zwierząt

fot. Andrew Skowron

Co na to społeczeństwo? 

Wyniki badania przeprowadzonego przez Biostat jedynie potwierdzają fakt, że Polakom zależy na właściwym poziomie ochrony prawnej zwierząt. Według badań Eurobarometru aż 86% Polaków uważa, że ochrona dobrostanu zwierząt gospodarskich jest ważną kwestią, a 72% jest zdania, że zwierzęta te powinny być lepiej chronione przez prawo niż obecnie, więc tak wysokie poparcie dla idei powołania Rzecznika Ochrony Zwierząt nie powinno dziwić. Warto podkreślić, że pozytywny odzew nie ogranicza się do konkretnej grupy osób. Bez względu na płeć, wykształcenie, wiek czy zarobki większość z nas jest zgodna co do tego, że zwierzęta zasługują na ochronę.

Dlaczego akurat Rzecznik Ochrony Zwierząt? 

Dzieci mają swojego Rzecznika Praw Dziecka, a obywatele – Rzecznika Praw Obywatelskich. Niezależnie od tego, jak szeroki zakres kompetencji przysługuje rzecznikom, nie ulega wątpliwości, że odgrywają oni dużą rolę w kształtowaniu świadomości społeczeństwa. Nie jest bowiem możliwe skuteczne zwiększenie poziomu ochrony prawnej zwierząt za pomocą podwyższenia samych kar. Potrzebne jest zaangażowanie ludzi, którzy nie będą bali się reagować na krzywdę zwierząt i stanowczo wyrażą swój sprzeciw wobec wszelkich form okrucieństwa. Rzecznik oprócz konkretnych i efektywnych narzędzi będzie miał także możliwość edukowania społeczeństwa poprzez publiczne zabieranie głosu w mediach, udział w różnego rodzaju kampaniach czy organizowanie szkoleń zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 

Ochrona Zwierząt

fot. Andrew Skowron

Co dalej?

Wyniki badań pokazują, że zmiana jest tak naprawdę w zasięgu ręki. W związku z tak dużym poparciem społecznym, na które wskazują wyniki badań, szansa na powołanie Rzecznika jest naprawdę duża!

Ty też uważasz, że powołanie Rzecznika to dobry pomysł?

Podpisz petycję już teraz!

Utworzenie instytucji Rzecznika Ochrony Zwierząt nie tylko jest krokiem zmierzającym do polepszenia ochrony zwierząt, lecz także pozostaje w zgodzie z opinią polskiego społeczeństwa. Każdego, komu na tym zależy, zachęcamy do podpisania petycji skierowanej do Posłów i Posłanek. Razem możemy doprowadzić do powołania Rzecznika Ochrony Zwierząt!