Otwarte Klatki powstały w 2012 roku. Byliśmy wówczas organizacją skupioną głównie wokół kilku osób, które jednocześnie były grupą znajomych i miały jeden bardzo ważny cel: dokumentowanie cierpienia zwierząt na fermach przemysłowych. Dzięki pracy wspaniałych aktywistów walczących o lepsze jutro dla zwierząt i wsparciu tysięcy osób dziś jesteśmy organizacją międzynarodową mogącą zatrudniać osoby, dla których aktywizm prozwierzęcy stał się pracą.

Transparentne pensje i godziny pracy

W Otwartych Klatkach zatrudniamy obecnie 33 osoby. Każda z nich pracuje na pełen etat na umowie o pracę. Naszą rolą jako osób zatrudnionych to bycie w pełni dostępnymi, a jednocześnie transparentnymi wobec osób tworzących Otwarte Klatki. W naszej organizacji poza osobami pracującymi działa ponad 300 aktywistów i aktywistek, którzy poświęcają swój wolny czas na walkę o poprawę losu zwierząt. Dlatego staramy się dostosowywać swój dzień pracy do wszystkich osób działających w organizacji, a wszystkie nasze zadania, projekty i godziny pracy są w pełni transparentne i do wglądu każdej osoby w niej działającej. W praktyce wygląda to tak, że w każdym momencie nasi aktywiści mogą sprawdzić, czym akurat zajmujemy się wszyscy w pracy. Chcemy być odpowiedzialni za naszą pracę przed wszystkimi, którzy tworzą z nami Otwarte Klatki.

Transparentność wśród zespołu pracowniczego nie polega tylko na przejrzystym czasie pracy, w który każdy ma wgląd. W Otwartych Klatkach mamy też transparente pensje. Zdecydowaliśmy się na publikację naszych zarobków po raz pierwszy w maju 2018 roku i od tego czasu publikujemy nową listę co roku, aktualizując ją. Transparentne pensje są wciąż w Polsce tematem tabu, a polityki wielu firm zabraniają wręcz dzielenia się informacją dotyczącą pensji także wewnątrz samej firmy. Natomiast w naszym odczuciu transparentność pensji jest ważna nie tylko dlatego, że jako organizacja chcemy, by dostęp do tych informacji był dostępny dla każdej osoby, która ją tworzy – aktywistów, darczyńców i osób wspierających nasze działania. Jest też ważnym elementem budowania kultury pracy i silnego zespołu. Badania jednoznacznie pokazują, że jednym z najskuteczniejszych sposobów zmniejszenia nierówności płacowych pomiędzy kobietami a mężczyznami są transparentne wynagrodzenia. W Otwartych Klatkach nie negocjujemy pensji. Mamy jasny przelicznik podstawy oraz dodatki za staż aktywistyczny, doświadczenie czy bycie członkiem zarządu organizacji. Chcemy przede wszystkim premiować doświadczenie w ruchu prozwierzęcym i innych ruchach społecznych, a także samo doświadczenie pracy w Otwartych Klatkach, a nie umiejętności negocjacyjne czy pewność siebie, które mogą sprzyjać w wynegocjowaniu lepszej stawki na początku pracy, ale niekoniecznie pokrywać się z tym, na czym zależy nam na danym stanowisku.

Aktualny algorytm pensji i lista wynagrodzeń (lipiec 2020)

W Otwartych Klatkach przelicznik dla każdej z osób wygląda tak samo i jest do wglądu dla wszystkich. Obecnie wygląda następująco:

4353.33 zł brutto – podstawa wynagrodzenia
Kwota podstawy jest korygowana przez inflację.

+ 20% – osoby na stanowiskach zarządzających w związku z większą odpowiedzialnością

+ 7% – za każdy rok przepracowany w Otwartych Klatkach przez pierwsze 5 lat pracy

+ 5% – za każdy rok przepracowany w Otwartych Klatkach przez kolejne 5 lat pracy

+ 3% – za każdy rok przepracowany w Otwartych Klatkach przez następne 5 lat pracy

Po 15 latach pracy pensja wzrasta o 2% każdego roku.

+ 100 % podstawy pensji na stanowisku IT – ze względu na dużo wyższe wynagrodzenia w tym sektorze podjęliśmy decyzję, że osoba na stanowisku IT ma dwa razy większą podstawę niż reszta zespołu. Niestety nasze pensje nie są w żaden sposób konkurencyjne do stawek w tej grupie zawodowej.

+ 1% – za każdy rok doświadczenia zawodowego związanego ze stanowiskiem przed rozpoczęciem pracy u nas lub każdy rok wolontariatu w organizacji

Większość zatrudnionych przez nas osób to aktywiści i aktywistki działający dla zwierząt w swoim wolnym czasie. W naszej organizacji staramy się zatrudniać osoby działające w niej wcześniej na zasadzie wolontariatu, ponieważ doskonale znają nasz system działania oraz kulturę pracy. Ruch prozwierzęcy jest pełen wspaniałych i zmotywowanych osób, które robią dla zwierząt mnóstwo dobrego.

Paweł Rawicki (prezes, dyrektor ds. kampanii) – 6878,26 zł brutto

Jakub Stencel (dyrektor ds. rozwoju) – 6617,06 zł brutto

Bogna Wiltowska (dyrektorka ds. śledztw i interwencji) – 6312,32 zł brutto

Anna Pierzchała (menedżerka ds. zarządzania zasobami ludzkimi) – 5354,59 zł brutto

Ilona Rabizo (wiceprezeska, dyrektor ds. rzecznictwa) – 6094,66 zł brutto

Łukasz Michułka (menedżer kampanii roślinnych) – 5136,92 zł brutto

Marta Cendrowicz (wiceprezeska, dyrektor ds. relacji biznesowych) – 5920,52 zł brutto

Weronika Pochylska (head of plant-based campaigns) – 5049,86 zł brutto

Marta Jarosiewicz (menedżerka relacji biznesowych) – 5006,33 zł brutto

Agnieszka Olszak (head of IT projects management) – 5136,92 zł brutto

Iga Lebuda (menedżerka ds. rozwoju) – 5049,86 zł brutto

Maciej Otrębski (menedżer ds. kluczowych partnerów) – 5093,39 zł brutto

Anna Iżyńska (menedżerka kampanii) – 5180,46 zł brutto

Maria Madej (menedżerka relacji biznesowych) – 5093,39 zł brutto

Filip Stachnik (menedżer ds. operacyjnych) – 5006,33 zł brutto

Andrzej Skowron (fotoreporter) – 5267,52 zł brutto

Magdalena Łapińska (menedżerka digital marketingu) – 4832,19 zł brutto

Marta Korzeniak (specjalistka ds. komunikacji) – 4701,59 zł brutto

Magdalena Motylińska (menedżerka ds. organizacji eventów) – 4785,73 zł brutto

Bartosz Zając (specjalista ds. kampanii dobrostanowych) – 4832,19 zł brutto

Sabina Sosin (menedżerka kampanii roślinnych) – 4745,13 zł brutto

Marta Mikita (międzynarodowa menadżerka ds. operacyjnych) – 4875,73 zł brutto

Paulina Ciok (projektantka graficzna) –4788,66 zł brutto

Aleksandra Knotz (specjalistka ds. rozwoju) – 4483,93 zł brutto

Karolina Centkowska (specjalistka ds. budowania relacji indywidualnych) – 4483,93 zł brutto

Aleksandra Wierzbiak (Full Stack Developer) – 8967,85 zł brutto

Zuzanna Genderka (specjalistka ds. relacji biznesowych) – 4483,93 zł brutto

Paweł Stec (specjalista ds. operacyjnych) – 4614,53 zł brutto

Julia Merchelska (specjalistka ds. komunikacji) – 4483,93 zł brutto

Jakub Orłowski (specjalista ds. sprzedaży i organizacji eventów) – 4527,14 zł brutto

Anna Cieślik (specjalistka ds. rozwoju wolontariatu) – 4483,93

Anna Kozłowska (specjalistka ds. promocji diety roślinnej w sporcie) – 4570,99 zł brutto

Poza wymienionymi wyżej osobami na umowę o pracę prowadzimy stałą współpracą filmową z Nadiną Dobrowolską – 4527,46 zł brutto