Przekaż darowiznę

5 czerwca 2019

Nazewnictwo roślinnych alternatyw mięsa pod lupą prawników

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie producentów żywności roślinnymi analogami mięsa eksperci Centrum Prawa Żywnościowego przygotowali analizę prawną dotyczącą ich prawidłowego nazewnictwa. Ma ona usystematyzować wiedzę i usprawnić pracę producentom żywności i innowatorom w branży spożywczej.

Brak przejrzystych regulacji oraz dyskusja na poziomie Komisji Europejskiej odnośnie roślinnych alternatyw mięsa stawia przedsiębiorców w trudnej sytuacji, wymuszając na nich często intuicyjne działania. Przygotowana przez prawników Centrum Prawa Żywnościowego ekspertyza porządkuje obecne regulacje i wskazuje kierunek wszystkim zainteresowanym wprowadzaniem roślinnych alternatyw mięsa na rynek.

Brak szczegółowych regulacji w tym sektorze powoduje niepewność, a trudno rozwijać pomysły i inwestować w wysoko regulowanej przestrzeni gospodarczej, w momencie gdy możemy z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że głębsza regulacja jest pewna, nie wiemy tylko jaka będzie i kiedy nastąpi – komentuje Daniel Szostek, wspólnik w Centrum Prawa Żywnościowego – Możemy przypuszczać, że zachodzące zmiany społeczne wraz z rosnącą siłą argumentów ekologicznych sprawią, iż legislacja raczej spełni rolę bufora dla zachodzących zmian  – także mającego pewne pozytywne cechy w tonowaniu dynamiki zmian rynkowych i zachowań konsumenckich – dodaje.

Opracowanie skierowane jest zarówno do doświadczonych przedsiębiorców, którzy dostrzegają potencjał płynący z rosnącej popularności roślinnych odpowiedników mięsa, jak i dla wszystkich, którzy startują z nowymi koncepcjami roślinnych produktów. Zainteresowani tematem dowiedzą się jak umiejętnie dopasować nazewnictwo np. bezmięsnych burgerów czy boczku na bazie roślin. Opracowanie wybiega także przyszłość, poruszając tematykę pojawienia się na europejskim rynku mięsa hodowanego komórkowo.

Polki i Polacy coraz chętniej sięgają po roślinne posiłki – z raportu agencji IQS wynika, ok. 40% społeczeństwa ogranicza lub zupełnie eliminuje mięso ze swojej diety.

Coraz więcej Polaków poszukuje bardziej przyjaznych środowisku produktów, jednocześnie oczekując smaków bliskim tym mięsnym – mówi Maciej Otrębski, strategic partnership manager kampanii RoślinnieJemy – Pojawianie się w Polsce takich produktów jak Beyond Meat przenosi dyskusję o roślinnym mięsie do mainstreamu, nie dziwi więc fakt, że kolejne firmy chcą wykorzystać sprzyjający wdrożeniu właśnie takich produktów czas. Opracowanie przygotowane przez Centrum Prawa Żywnościowego ma pomóc wszystkim zainteresowanym wprowadzaniem na rynek roślinnych alternatyw mięsa – dodaje .

Ekspertyzę można znaleźć i bezpłatnie pobrać na stronie kampanii. Partnerem medialnym opracowania jest Portal Spożywczy.

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do grupy osób, którym zależy
na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.