Raport „Drapieżny biznes”

Oddajemy w Wasze ręce drugi raport Stowarzyszenia Otwarte Klatki opisujący rzeczywistość hodowli zwierząt na futro w Polsce.

Niniejszy raport stanowi uzupełnienie oraz rozwinięcie ubiegłorocznego śledztwa. Publikacja powstała na bazie dokumentacji zgromadzonej w roku 2013 na fermach norek amerykańskich — najczęściej hodowanego na futro zwierzęcia w Polsce. Koncentruje się na metodach oraz konsekwencjach hodowli tego gatunku. Powstawanie ferm norek amerykańskich stanowi coraz bardziej kontrowersyjne i społecznie istotne zagadnienie. Przejawem społecznego zainteresowania tym tematem jest niemal setka protestów przeciwko powstającym i istniejącym inwestycjom na przestrzeni ostatnich kilku lat.

drapiezny

Raport prezentuje materiał zebrany na przemysłowych fermach norek należących do dwóch członków zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych: Rajmunda Gąsiorka i Wojciecha Wójcika. PZHiPZF jest organizacją o istotnym wpływie na ustawodawstwo dotyczące utrzymania zwierząt.

Dalsza część koncentruje się na szerszych aspektach tej gałęzi przemysłu futrzarskiego: jej wpływie na środowisko i życie społeczności lokalnych oraz prawnych uwarunkowaniach rozwoju tej działalności. W ostatnich rozdziałach przedstawione zostały historie najbardziej kontrowersyjnych inwestycji i protestów przeciwko nim.

Jednocześnie, pozostając cały czas w obrębie tematyki pozyskiwania skór zwierząt futerkowych, zachęcamy do zapoznania się z raportem „Cena futra” w celu uzyskania kompletnego, miarodajnego obrazu sytuacji tej branży w Polsce i Europie.

Film ze śledztwa na polski fermach futrzarskich 2013 r.

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do grupy osób, którym zależy
na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.