Pomóż nam powołać Rzecznika Ochrony Zwierząt.

Wyraź swoje poparcie i podpisz petycję!

Zobacz film

Petycja do Sejmu RP o powołanie instytucji Rzecznika Ochrony Zwierząt

Już 0 osób podpisało petycję. Brakuje jeszcze 500 podpisów do 500.

0%

Petycja zbierana jest przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Szanujemy twoją prywatność i zapewniamy, że podane informacje będą używane wyłącznie do celów związanych z petycją. Wszystkie informacje na temat przetwarzania twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności. Podpisując petycję, zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych związanych z celem petycji oraz potwierdzasz, że masz ukończony 16. rok życia.

Prawo chroniące zwierzęta w Polsce wciąż jest nieskuteczne, a jego zmiany zbyt powolne.

Pomóż nam walczyć o lepszą ochronę zwierząt!

Czy wiesz, że...

według badań Eurobarometru z 2016 roku aż 72% Polaków uważa, że dobrostan zwierząt hodowlanych powinien być lepiej chroniony w Polsce?

Rzecznik Ochrony Zwierząt jest potrzebny, aby głos zwierząt stał się słyszalny.

Zwierzęta domowe

Choć Polacy kochają swoich domowych pupili, to wciąż zbyt często słyszymy o psach porzucanych w lasach, pseudohodowlach wyniszczających hodowane zwierzęta czy też o właścicielach znęcających się nad swoimi podopiecznymi. Organizacje pozarządowe robią co mogą, jednak potrzebujemy systemowego i prawnego podejścia do tego problemu.

Zwierzęta hodowlane

Zysk wciąż stawiany jest ponad dobrostan zwierząt. Kurczaki hoduje się na mięso w olbrzymim stłoczeniu, małe prosięta kastruje się bez znieczulenia, a norkom i lisom odbiera się możliwość ruchu i eksploracji. Potrzebujemy Rzecznika Ochrony Zwierząt, który stanie w ich obronie.

Fermy przemysłowe

Kiedy hodowcy chcą maksymalizować zyski budując coraz większe fermy, w których chcą umieszczać coraz więcej zwierząt, na los tych zwierząt przymyka się oko. Nawet istniejące prawe staje się mało skuteczne w obliczu ferm, których skala uniemożliwia skuteczną kontrolę. Rzecznik Ochrony Zwierząt mógłby stać na straży odpowiedniego egzekwowania istniejących już przepisów.

Postępowania sądowe

Zwierzęta nie mogą bronić się w sądzie. Niestety zbyt często ochrona ich praw jest możliwa tylko przy aktywnym uczestnictwo organizacji pozarządowych, jednak ich środku finansowe i możliwości prawne są ograniczone. Potrzebujemy Rzecznika Ochrony Zwierząt, aby w kluczowych postępowaniach sądowych mógł on stać po stronie zwierząt.

Kierunek wskazany przez Polskie Towarzystwo Etyczne

Przy Polskim Towarzystwie Etycznym funkcjonuje stanowisko rzecznika do spraw ochrony zwierząt, a rzeczniczką jest Karolina Kuszlewicz. Jednak powołanie Rzecznika Ochrony Zwierząt powinno być obowiązkiem państwa, a nie organizacji pozarządowych. Rok działania rzeczniczki pokazał, że rzecznictwo na rzecz zwierząt nie tylko działa, ale jest niezwykle potrzebne. Razem z PTE chcemy rozwinąć ideę takiego rzecznictwa i doprowadzić do powstania ustawy powołującej taki urząd.

Prawo nie chroni dobrze zwierząt.

Razem jednak możemy to zmienić!

Podpisz petycję, aby przekonać posłów do powołania instytucji Rzecznika Ochrony Zwierząt

Petycja o powołanie Rzecznika Ochrony Zwierząt

Szanowni Posłowie i Posłanki,

Zwracam się do Państwa z prośbą o powołanie w Polsce stanowiska Rzecznika Ochrony Zwierząt. W obecnej sytuacji żadna z instytucji państwowych nie prowadzi wystarczających działań na rzecz ochrony zwierząt, a przede wszystkim żadna instytucja państwowa nie dąży do wprowadzania pozytywnych dla zwierząt zmian w prawie.

Rzecznik Zwierząt jest niezbędny, aby zabierać głos w sytuacjach, kiedy ochrona prawna zwierząt jest zagrożona, tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich zabiera głos, kiedy zagrożone są prawa obywateli, a Rzecznik Praw Dziecka, kiedy zagrożone jest dobro dzieci.

Rzecznik Zwierząt jest potrzebny jako niezależna instytucja, która będzie głosem doradczym dla Parlamentu, Prezydenta, Rządu oraz innych instytucji państwowych.

Z wyrazami szacunku,

Udostępnij tę stronę

Zachęć innych do wsparcia inicjatywy powołania Rzecznika Ochrony Zwierząt

Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Twitterze

Przekaż darowiznę dla zwierząt

Powstaliśmy, aby walczyć z okrucieństwem wobec zwierząt.
Pomóż nam ratować ich życie. Każda złotówka ma znaczenie!

Wybierz kwotę darowizny

Stowarzyszenie Otwarte Klatki
ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań
KRS: 0000444120

Przekaż swójna Otwarte Klatki!
To nic nie kosztuje.
Przekaż 1% podatku