Rekrutujemy!

Specjalista/ka ds. Rzecznictwa Politycznego

Oferta pracy na stanowisko Specjalisty/-ki ds. Rzecznictwa Politycznego

Dowiedz się więcej o tej ofercie pracy na pełen etat i aplikuj – szczegóły poniżej.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 09.07.2023, 23:59 CET.

W Otwartych Klatkach nie spoczniemy, dopóki nie zakończymy cierpienia zwierząt. Dołącz do nas i pomóż nam to osiągnąć.


Co zyskujesz, pracując w Otwartych Klatkach?

 • Pracę z misją — pomagasz budować lepszy świat dla zwierząt.
 • Czas — masz mniej ograniczeń czasowych działając dla zwierząt na pełen etat w porównaniu z działaniem w swoim wolnym czasie.
 • Wysoką elastyczność — pracujesz zdalnie, z domu i samodzielnie rozliczasz się ze swojego czasu i obowiązków.
 • Zaufanie — zatrudniając osoby dajemy im dużą dowolność i odpowiedzialność za organizację, ufając, że zrobią to, co najlepsze dla organizacji
 • Autonomię — doświadczysz wolności i niezależności w podejmowaniu decyzji.
 • Transparentność — masz wgląd w pracę oraz decyzje innych, tak samo, jak osoby budujące organizację mają wgląd w twoją pracę.
 • Szczerą kulturę pracy — będziesz wiedzieć, co robią twoi koledzy i co tak naprawdę myślą.
 • Wiedzę — poznasz i otrzymasz wsparcie od osób, które od wielu lat walczą o zwierzęta.
 • Możliwość rozwoju – będziesz się uczyć każdego dnia i będziemy zachęcać Cię do testowania swoich umiejętności.
 • Zdolność do wpływania na organizację — zależy nam, by ludzie otwarcie wyrażali swoje zdanie i w ten sposób wpływali na to, jaką organizacją jesteśmy.
 • Śmiech — aktywizm może być czasami przytłaczający, dlatego uważamy, że posiadanie luźnej atmosfery jest kluczem do zrównoważenia tego.
 • Przejrzyście ustalone wynagrodzenie — otrzymasz wynagrodzenie za swój aktywizm. Gwarantujemy umowę o pracę. Nasze stawki nie są negocjowalne. Nasz model wynagrodzeń oparty jest na transparentnym algorytmie według następujących zasad:

  Zatrudniamy na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem minimum 6 385,24 zł brutto (podstawa wynagrodzenia). Podstawa wynagrodzenia może się zmienić ze względu na twoje dotychczasowe doświadczenie związane ze stanowiskiem oraz aktywizm (+3% za każdy rok). Dodatkowo wynagrodzenie wzrasta wraz ze stażem pracy w Otwartych Klatkach wg wartości:

  + 7% – za każdy rok przepracowany w Otwartych Klatkach przez pierwsze 5 lat pracy
  + 5% – za każdy rok przepracowany w Otwartych Klatkach przez kolejne 5 lat pracy
  + 3% – za każdy rok przepracowany w Otwartych Klatkach przez następne 5 lat pracy
  + 2% – za każdy rok przepracowany w Otwartych Klatkach przez kolejne lata pracy

  W praktyce wygląda to tak, że pensje w Otwartych Klatkach mieszczą się w przedziale od 11,940.39 zł brutto (najwyższa pensja osoby z największym doświadczeniem, jeśli chodzi o staż pracy w Otwartych Klatkach, jak i przed dołączeniem do nas) do 6,385.24 zł brutto (osoba z najniższym doświadczeniem, jeśli chodzi o pracę z nami oraz przed dołączeniem do nas). Każda pensja jest wyliczana indywidualnie.
 • Możliwość skorzystania z pakietu prywatnej opieki zdrowotnej, współfinansowanego przez Otwarte Klatki.

Co Otwarte Klatki zyskują dzięki Twojej pracy?

Dzięki pracy na tym stanowisku pomożesz nam budować obszar rzecznictwa politycznego w organizacji. Jesteśmy przekonani, że zmiany systemowe są niezbędne, aby zmniejszyć cierpienie zwierząt. 

Będziesz pracować z naszymi aktywistami, ale także tworzyć sieć kontaktów z innymi organizacjami w Polsce i UE. Będziesz współpracować z decydentami oraz specjalistami, abyśmy jak najskuteczniej działali w imieniu zwierząt i w sposób systemowy wpływali na zmniejszenie ich cierpienia. 

Twoja praca będzie przede wszystkim polegała na budowaniu skutecznych narzędzi w działaniach rzeczniczych, oraz szerzeniu wiedzy o nich w organizacji. Chcemy, abyś był rzecznikiem/czką zwierząt, abyś zabierał/a w ich imieniu głos zarówno na posiedzeniach Sejmu czy Senatu, czy odpowiednich komisjach, ale także na konferencjach czy w mediach. Chcemy, abyś wspólnie z kampaniami Otwartych Klatek określał/a najbardziej pilne potrzeby zmian prawnych dla zwierząt oraz tworzył/a strategię ich osiągnięcia.

Radosne aktywistki podczas konferencji CARE 2019

Czego od Ciebie wymagamy?

 • Głębokiego przekonania do misji Otwartych Klatek.
 • Dużej elastyczności czasowej. Tak jak oferujemy dużą elastyczność w zakresie godzin pracy, tak samo potrzebujemy Twojej elastyczności. Musi odpowiadać Ci gotowość do pracy w normalnym wymiarze (40 godzin / tydzień), z czego część może odbywać się w niestandardowych godzinach, aby dostosować się do różnic w strefach czasowych, godzin działania wolontaryjnych aktywistów i niespodziewanych wydarzeń.
 • Niezachowywania się jak dupek. Oczekujemy, że będziesz traktować innych z szacunkiem, przyzwoitością i współczuciem — nawet adwersarzy.
 • Wysokiej etyki pracy. Jesteśmy nastawieni na działanie — aktywizm jest naszą pasją i jedną z głównych motywacji w życiu. Aby pasować do naszej kultury, musisz być osobą, która jest proaktywna i lubi pracę.
 • “Growth mindset”. Nikt nie wie, jak naprawić świat, więc potrzebujemy osób, które chcą się nieustająco rozwijać. Ciągle staramy się być lepsi w naszym aktywizmie, ale także jako ludzie.
 • Dopasowania do kultury częstego feedbacku. Musisz odnajdywać się w kulturze skoncentrowanej na bezpieczeństwie psychologicznym poprzez ciągłe dawanie i otrzymywanie szczerych i bezpośrednich informacji zwrotnych, jak również reagowania, gdy coś nie jest w porządku.
 • Pragmatycznego myślenia o konsekwencjach działań. Zmiana, o jaką walczymy to maraton, a nie sprint i dlatego zawsze myślimy o bezpośrednich i pośrednich oraz krótko- i długofalowych efektach naszych działań.
 • Umiejętności rozumowania i komunikowania swojego myślenia. Podejście oparte na dowodach, intelektualna pokora i umiejętność dzielenia się swoim rozumowaniem z innymi to cechy niezbędne do działania w naszej organizacji.
 • Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym. Działamy w ramach międzynarodowej organizacji Anima International oraz w światowym ruchu prozwierzęcym, gdzie komunikujemy się po angielsku.
 • Dużej asertywności i kierowania się wartościami Otwartych Klatek. Twoja praca będzie polegać na rozwiązywaniu konfliktów, reagowaniu, gdy ktoś zachowuje się nie w porządku oraz dbaniu o wewnętrzną harmonię w organizacji. Musisz charakteryzować się wysokim przywiązaniem do wartości i zasad, by nie zamiatać problemów pod dywan.
 • Miejsce zamieszkania osoby pracującej na tym stanowisku to Warszawa lub miasto z bardzo dobrym połączeniem ze stolicą, jak np. Łódź.
 • Umiejętności budowania relacji i współpracy z różnymi interesariuszami, w tym politykami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami rządowymi i mediami.
 • Znajomości mediów społecznościowych i umiejętność wykorzystania ich w celach komunikacyjnych.

Co będziesz robić?

 • Kontaktować się z decydentami, w tym z politykami na poziomie krajowym oraz europejskim, a także z urzędnikami, dziennikarzami, prawnikami i specjalistami.
 • Współpracować z innymi organizacjami w Polsce i na świecie (w tym również komunikować się w języku angielskim). 
 • Pogłębiać swoją wiedzę na temat chowu i hodowli zwierząt, rynku spożywczego oraz rolnictwa. 
 • Zlecać opracowanie raportów naukowych oraz badań opinii publicznej. 
 • Monitorować zmiany prawne w Polsce i na świecie. 
 • Komentować zmiany prawne oraz ich propozycje.
 • Dbać o rozwój obszaru rzeczniczego. 
 • Ustalać priorytety działań, nawet bez wystarczających danych. 
 • Będziesz robić sporo rzeczy po raz pierwszy i przekonywać się, że jesteś w stanie bardzo dużo się nauczyć.
 • Poznawać, jak działa świat uczynisz swoją misją zrozumienie świata takim, jakim jest, a nie takim, jakim pragniesz, aby był.
 • Doświadczać frustracji – będziesz się martwić, że nie działamy lepiej, i wykorzystywać tę frustrację do ulepszania naszej organizacji.
 • Kwestionować pomysły – będziesz kwestionować powszechną wiedzę, a zwłaszcza własne pomysły, aby nasze wyniki były zawsze tak dobre, jak tylko mogą być.
 • Optymalizować swoją pracę – będziesz stale pogłębiać swoją wiedzę – zarówno o poszczególnych obszarach aktywizmu na rzecz zwierząt, jak i o tym, jak działa świat – i odczuwać satysfakcję z tego procesu.
 • Podejmować decyzje w obliczu niepewności będziesz działać nawet wtedy, gdy nie posiadamy wystarczających danych.
 • Porzucać projekty – będziesz zmieniać swoje cele, gdy będzie to miało sens, bez względu na zainwestowany już czas.
 • Respektować innych i im ufać będziesz ufać intencjom innych w organizacji, pomimo wielu rzeczy, które będą nas dzielić, oraz wspierać osoby, zarówno, gdy im się powodzi, jak i wtedy, gdy odnoszą porażki.
 • Będziesz samodzielnie poszukiwać informacji – będziesz działać w dużym stopniu niezależnie, co będzie wymagało od Ciebie pozyskiwania oraz weryfikowania informacji.
 • Popełniać błędy – będziesz przyznawać się do swoich błędów bez wstydu, z chęcią wyciągania z nich wniosków.

Uważasz, że nie nadajesz się do tej roli i jest ona zbyt wymagająca?

Opis tego stanowiska może przerażać! Być może myślisz, że ta rola byłaby dla Ciebie interesująca, ale się nie nadajesz.

Zachęcamy, aby się tym nie przejmować i mimo wszystko wypełnić aplikację. Zwłaszcza jeśli spełniasz nasze wymagania (nawet na podstawowym poziomie) i uważasz, że to stanowisko mogłoby przynieść Ci wiele radości. Ocenę Twoich kompetencji pozostaw nam.

Co pomoże Ci przejść przez proces rekrutacji z sukcesem?

 • Zapoznanie się z ideami Efektywnego Altruizmu.
 • Przestudiowanie naszej listy zalecanych materiałów (patrz poniżej).
 • Uczestniczenie w webinarach na temat rekrutacji, które organizujemy (patrz poniżej).
 • Znajomość arkuszy kalkulacyjnych typu Google Spreadsheets, Microsoft Excel.
 • Wiedza o podstawach psychologii i metody naukowej.
 • Odnajdywanie się w interakcjach interpersonalnych, także tych konfliktowych.
 • Wiedza o tym, jak zarządzać projektami.
 • Umiejętność zarządzania zespołem.
 • Doświadczenie w działalności rzeczniczej, politycznej, administracyjnej lub prawnej.
 • Zainteresowania w obszarze polityki, prawa, rolnictwa, ekonomii.
 • Rozumienie procesów legislacyjnych.
 • Determinacja i zorientowanie na cel.
 • Krytyczne myślenie.

Lista materiałów, które pomogą Ci zdobyć tę pracę

Ważne! Aby ułatwić Ci przechodzenie przez kolejne etapy naszej rekrutacji, przygotowaliśmy listę materiałów. Materiały będą przydatne dla każdej osoby biorącej udział w procesie, ponieważ duża część z nich związana jest z naszą misją i kulturą pracy. Będą one także przydatne dla osób, które nie spełniają naszych wymagań lub nie mają ani doświadczenia w aktywizmie, ani wiedzy o stanowisku. Chcemy w ten sposób wyrównać szanse dla osób, które takiego doświadczenia nie miały. Zachęcamy jednak do zapoznania się z nimi wszystkich kandydatów i kandydatki.

Webinary dla zainteresowanych

Będziemy organizować webinary prowadzone przez naszych pracowników, aby dać Ci możliwość dowiedzenia się, jak wygląda praca w naszej organizacji, a także, na czym będzie polegała praca na tym stanowisku. To doskonałe miejsce na zadawanie pytań i poznanie nas!

Kliknij linki zamieszczone poniżej, aby dołączyć (webinary będą prowadzone na platformie wideokonferencyjnej Zoom). Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć, zamieścimy linki do nagrań, więc będzie można je później obejrzeć na tej stronie.

Harmonogram webinarów

 • 20.06.2023 19:00 – Kulisy rekrutacji w Otwartych Klatkach, czyli czego możesz się spodziewać aplikując. – Ania Pierzchała
  Link do nagrania znajduje się tutaj.
 • 22.06.2023 19:00 – Omówienie obowiązków na stanowisko Specjalisty/tki ds. Rzecznictwa Politycznego – Aleksandra Ozimek i Ilona Rabizo
  Link do nagrania znajduje się tutaj.
 • 27.06.2023 19:00 – Dlaczego nie mamy biura, nie boimy się mylić i nie słuchamy „szefów”, czyli praca w Otwartych Klatkach od kuchni – Ania Kozłowska 
  Link do nagrania znajduje się tutaj.
 • 04.07.2023 19:00 – Boisz się, że nie nadajesz się do pracy w Otwartych Klatkach? Bardzo możliwe, że nie masz racji! – Piotr Bilik
  Link do nagrania znajduje się tutaj. ze względu na błąd połączenia internetowego w nagraniu ucięło odpowiedź na pytanie w sesji Q&A. Jest ona dograna tutaj.

Ważne informacje o naszym procesie rekrutacyjnym

Kwestie ogólne

 1. Nie interesują nas listy motywacyjne i CV osób zgłaszających się.
  Celem tego procesu jest poznanie Ciebie. Uważamy listy motywacyjne i CV za nieprzydatne do tego celu. Mają ograniczoną formę, przez co nie jesteśmy w stanie zrozumieć lepiej Twoich motywacji i sposobu myślenia. Dlatego odrzuciliśmy tę formę na rzecz bardziej rozbudowanego kwestionariusza.
  
 2. Rozmowy rekrutacyjne prowadzimy dopiero pod koniec procesu. Osoby, które robią dobre wrażenie podczas rozmów rekrutacyjnych, nie zawsze są tymi odpowiednimi dla organizacji — i odwrotnie. Wolimy porozmawiać z Tobą po tym, jak będziemy mieli okazję Cię trochę poznać.
  
 3. Staramy się być sprawiedliwi i minimalizujemy stronniczość. Aby uniknąć stronniczości, nasz proces rekrutacji na większości etapów jest ślepy, pseudonimizowany i randomizowany przez osobę nieuczestniczącą w ocenie kandydatów. Wkładamy znaczny wysiłek, aby upewnić się, że oceniamy wszystkich kandydatów obiektywnie.
  
 4. Zależy nam, by zminimalizować przeszkody w składaniu wniosków i uczynić proces rekrutacji bardziej godnym. Będziemy organizować webinary dla zainteresowanych, aby dać wgląd w to, na czym polega ta rola i jak pracujemy, a także pomóc w zwalczaniu lęku przed rekrutacją. Zapewniamy również listę materiałów dla osób, które nie mają doświadczenia lub wiedzy niezbędnej do pracy na naszym stanowisku.

  Jeżeli będzie to możliwe, po zakończeniu rekrutacji postaramy się przekazać informację zwrotną na temat Twoich wyników i skomentować mocniejsze i słabsze aspekty aplikacji. Możliwości dostarczenia takiego feedbacku mogą być ograniczone liczbą uczestników. Niestety najprawdopodobniej będziemy mogli udzielić informacji zwrotnej tylko tym osobom, które dotrą do późniejszych etapów rekrutacji.

  Osobom, które wezmą udział w etapie dni próbnych, płacimy za poświęcony czas.

  Niestety, ze względu na strukturę naszej rekrutacji, może być ona czasochłonna i wymagająca. Musimy natomiast mieć pewność, że w walce na rzecz zwierząt rekrutujemy do Otwartych Klatek odpowiednie osoby, które odnajdą się w naszej kulturze pracy i dla których nasza misja jest bardzo ważna.

Harmonogram

 • 13.06-09.07.2023  – Wyślij zgłoszenie – czas na Twoje zgłoszenie (by to zrobić, wypełnij kwestionariusz tutaj).
 • 14.07-23.07.2023 – Odpowiedz na pytania – skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię, czy zostałeś przyjęty / przyjęta do kolejnego etapu. Jeśli tak, prześlemy Ci formularz z pytaniami, na które musisz odpowiedzieć.
 • 28.07-06.08.2023 – Wykonaj zadania związane ze stanowiskiem – skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię, czy zostałeś przyjęty / przyjęta do kolejnego etapu. Jeśli tak, wyślemy Ci kilka zadań do wykonania.
 • 11.08.03-09.2023 – Umów się z nami na rozmowę – jeśli pomyślnie przejdziesz poprzedni etap, zaprosimy Cię na rozmowę rekrutacyjną. 
 • 04.09-20.09.2023 – Prześlij nam dane kontaktowe do osób mogących udzielić referencji – równolegle z kolejnym etapem będziemy chcieli porozmawiać z kilkoma osobami, które miały z Tobą doświadczenia w sferze zawodowej.
 • 04.09-20.09.2023 – Weź udział w dniach próbnych – jeśli pomyślnie przejdziesz rozmowę rekrutacyjną, zaprosimy Cię do nas na dwudniowy okres próbny. Otrzymasz za to wynagrodzenie. 
 • Okolice 20 września 2023 – Dowiedz się, czy udało Ci się dostać – skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o ostatecznej decyzji dotyczącej rekrutacji.
 • Końcówka września, październik – Uzyskaj od nas informację zwrotną – jeśli wyrazisz zainteresowanie, dołożymy wszelkich starań, aby przekazać Ci informację zwrotną, która pomoże Ci zrozumieć, co oceniliśmy pozytywnie w Twojej aplikacji, a co nie. Mamy nadzieję, że pomoże Ci to w zdobyciu innego, wartościowego dla Ciebie, stanowiska. Ten etap jest mocno uzależniony od ilości uczestników ze względu na ograniczenia w naszych mocach przerobowych.

Istotna uwaga: harmonogram może się nieznacznie zmienić z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Dołożymy wszelkich starań, aby tak się nie stało.

Termin na zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy do 09.07.2023, 23:59 CET.

Kwestie techniczne

 1. Do udziału w webinarach oraz w etapie rozmowy rekrutacyjnej wymagane będzie korzystanie z aplikacji Zoom.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120