Wraz z Eurogroup for Animals chcemy zakończyć długodystansowy transport zwierząt. Pomożesz?

Stop The Trucks

Każdego roku co najmniej 1 miliard kur i 37 milionów cieląt, świń, owiec, kóz i koni jest transportowa-nych wewnątrz Unii Europejskiej i poza jej granicami

Transport zwierząt może trwać kilka dni, co naraża je na wyczerpanie, odwodnienie, zranienia, choroby, a nawet śmierć. Nie oszczędza się żadnych: ani starych, ani chorych, ani nowonarodzonych. Ani zwierząt wyczerpanych do granic możliwości, przez lata eksploatowanych w chowie przemysłowym, z kruszącymi się lub złamanymi kośćmi. Ani młodych cieląt, zmęczonych, niekarmionych i spragnionych, które zmuszone są do stania przez kilkanaście godzin lub nawet kilka dni w zatłoczonych ciężarówkach. Wszystkie przechodzą przez tę samą gehennę.
Sytuacja jest jeszcze gorsza, gdy zwierzęta są transportowane poza Unią Europejską. Ich podróż trwa setki godzin bez przerwy, a gdy dotrą do celu, są bardzo brutalnie traktowane.

Celem kampanii #StopTheTrucks, prowadzonej przez koalicję Eurogroup for Animals, jest doprowadzenie do rewizji prawa europejskiego dotyczącego transportu zwierząt. Zmiany mają nie tylko spowodować, by istniejące regulacje były bardziej przestrzegane, ale również unowocześnić te regulacje, tak by odpowiadały najnowszym standardom naukowym z zakresu zdrowia i dobrostanu zwierząt. Do tej pory rządy sześciu państw (Niemiec, Holandii, Danii, Szwecji, Belgii i Austrii) wystąpiły z apelem o przeredagowanie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 do Parlamentu Europejskiego. Działania kampanijne mają skłonić inne kraje do zajęcia tego samego stanowiska.

Wyślij list do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi!

Zachęć go do wystąpienia z apelem o rewizję prawa europejskiego, mającego chronić zwierzęta!

Wyślij list do ministra!
Pobierz petycję

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do grupy osób, którym zależy
na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.