Transparentne Otwarte Klatki

Nie mamy nic do ukrycia

Jako organizacji pozarządowej zależy nam na tym, aby budować zaufanie publiczne, zaufanie naszych darczyńców i wszystkich osób nas wspierających. Dlatego dokładamy wszystkich starań, aby nasze działania i zarządzanie organizacją były jak najbardziej przejrzyste i dostępne dla wszystkich szukających informacji. Jeśli chcesz wiedzieć, skąd bierzemy pieniądze, jak je wydajemy, kto u nas pracuje, jakimi wartościami się kierujemy, to tutaj znajdziesz takie informacje.


Praca nad transparentnością jest procesem trwającym – jeśli masz sugestie, co jeszcze powinniśmy podawać do informacji publicznej, po prostu napisz do nas maila: iga.lebuda@otwarteklatki.pl


Otwarte Klatki – kim jesteśmy

Stowarzyszenie Otwarte Klatki zostało oficjalnie założone w grudnia 2012 roku, jednak już od września 2011 roku prowadziliśmy wspólne działania, które po roku nabrały ram formalnych. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Prowadzimy kilkanaście grup lokalnych, działa z nami na co dzień około 300 aktywistów z całej Polski. Obecnie zatrudniamy na stałe 33 osoby. Jesteśmy częścią organizacji Eurogroup For Animals oraz koalicji Fur Free Alliance. W 2019 razem z innymi grupami działający pod logo Otwartych Klatek w Europie oraz z duńsko-norweską organizacją Anima, powołaliśmy do życia Anima International, organizację, która daje nam możliwość, aby w dziesięć organizacji mówić wspólnym głosem.

Naszym celem jest

Zapobieganie cierpieniu zwierząt poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego oraz edukację promującą pozytywne postawy wobec zwierząt. Współpracujemy zarówno z biznesem jak i politykami na rzecz zmian, które poprawią los zwierząt

Efektywny altruizm i pragmatyzm działania

Wybieramy zawsze te cele i strategie, które mają największe szanse powodzenia i dadzą najistotniejsze zmiany dla zwierząt. Tworząc strategię działania, plany na kolejne lata zawsze zastanawiamy się, w jaki sposób najlepiej możemy spożytkować każdą złotówkę otrzymaną od darczyńców. U podstaw naszego podejścia do ochrony zwierząt leży idea efektywnego altruizmu, o którym możecie przeczytać na stronie polskiej Fundacji Efektywny Altruizm. W ramach Otwartych Klatek cenimy krytyczne myślenie, poszukiwanie nowych rozwiązań, oparcie w nauce przy podejmowaniu decyzji.

Skąd bierzemy fundusze na nasze działania

Stowarzyszenie Otwarte Klatki utrzymuje się z pieniędzy pozyskiwanych z różnych źródeł: składki członkowskie, darowizny indywidualne (jednorazowe oraz cykliczne), zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, działalność gospodarcza, 1% podatku, zbiórki publiczne, granty od innych organizacji. Nie korzystamy ze środków publicznych, nie otrzymujemy żadnych publicznych dotacji.
Tutaj możesz przeczytać szczegółowe informacji o źródłach pieniędzy Stowarzyszenia, a tutaj znajdziesz listę grantów otrzymanych przez Otwarte Klatki

Jak wydajemy pieniądze

Staramy się działać tak, aby każda wydana złotówka miała jak największy wpływ na sytuację zwierząt. Podejmowanie takich decyzji nie jest proste, ponieważ trudno jest przewidzieć rezultaty konkretnych działań. Od 2018 roku publikujemy informacje o tym jak wydajemy pieniądze w sposób bardziej zrozumiały niż oficjalne sprawozdania finansowe.

Nasze wydatki 2018 rok: https://www.otwarteklatki.pl/blog/na-co-otwarte-klatki-wydaja-pieniadze
Nasze wydatki 2019 rok: https://www.otwarteklatki.pl/blog/na-co-otwarte-klatki-wydaja-pieniadze-rok-2019

Jeśli podane informacje są według Ciebie niewystarczające, wyślij na maila z sugestiami, co jeszcze powinniśmy ująć.

Transparentne płace

W ramach dbałości o przejrzystość finansową Otwartych Klatek publikujemy pełne informacje o wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w organizacji. Robimy to również dlatego, że wierzymy, że pracownicy oraz kandydaci do pracy powinni mieć pełną wiedzę, w jaki sposób zostały wyliczone ich pensje i jak wyglądają na tle całej organizacji. Tutaj możesz znaleźć pełną listę osób zatrudnionych na stałe oraz wyjaśnienie algorytmu, który pomaga nam wyliczać wysokość pensji.

Otwarte Klatki zostały uznane przez Animal Charity Evaluators za jedną z 4 najskuteczniejszych organizacji na świecie działających na rzecz ochrony zwierząt, otrzymując tytuł Top Charity. Otwarte Klatki są pierwszą i jedyną organizacją wywodzącą się z Polski wyróżnioną tym odznaczeniem.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120

Animal Charity Evaluators