Na przełomie września i października Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie Otwartych Klatek i Fundacji Viva! przeprowadziło badanie wśród obywateli i obywatelek Polski w kwestii ich nastawienia do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, zwanej “piątką dla zwierząt”. Ponad połowa społeczeństwa popiera ustawę i chce, żeby prezydent Andrzej Duda ją podpisał. Co ciekawe, wśród zwolenników ustawy znajdują się wyborcy wszystkich partii politycznych.

nasze zdjęcia wykorzystane podczas debaty w Sejmie o Piątce Dla Zwierząt

Badanie zostało przeprowadzone między 30 września a 9 października br. na reprezentatywnej grupie 1133 osób, a jego wyniki zostały opublikowane 16 października przez organizacje Otwarte Klatki oraz Viva! Akcja dla Zwierząt. Ankietowani mieli odpowiedzieć na jedno pytanie: Czy, Pana(i) zdaniem, Prezydent Andrzej Duda powinien podpisać nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, nazywaną potocznie w mediach ‘piątką dla zwierząt’, której celem jest poprawa ochrony zwierząt w Polsce?. Ponad połowa (56,6%) badanych odpowiedziała twierdząco (odpowiedzi “zdecydowanie tak” i “raczej tak”), natomiast swój sprzeciw wobec uchwalenia proponowanej ustawy wyraziło jedynie 18,7% ankietowanych (odpowiedzi “zdecydowanie nie” i “raczej nie”). 8,1% nie ma zdania w tej kwestii, ponieważ nie słyszała wcześniej o ustawie. Pozostali odpowiedzieli “trudno powiedzieć” (14,8%) lub odmówili odpowiedzi na pytanie (1,7%).

“Piątka dla zwierząt” ponad wszelkimi podziałami

Z badania wynika, że “piątkę dla zwierząt” popierają zarówno mieszkańcy dużych miast (64,5%), jak i wsi (55,5%). Badanie pokazało również, że przestrogi rzucane przez producentów mięsa i futer o malejącym poparciu Prawa i Sprawiedliwości nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Aż 68,7% ankietowanych, którzy deklarują znajomość ustawy i głosowali na PiS, chce żeby prezydent Andrzej Duda podpisał “piątkę dla zwierząt”. Co ciekawe, nowelizację pochwala także znaczna część (54,1%) wyborców PSL, partii, która głośno oponuje przeciwko uchwaleniem ustawy.

Producenci mięsa i futer twierdzą, że są głosem społeczeństwa i bronią jego interesów. Kolejne badania pokazują jednak, że polskie społeczeństwo pragnie lepszej ochrony prawnej zwierząt, a jedyne interesy, jakich bronią hodowcy, są ich własne. Badanie CBOS potwierdza, że troska o dobro zwierząt nie ma barw politycznych, a zwolennicy “piątki dla zwierząt” są liczni wśród wyborców wszystkich partii.

Paweł Rawicki, prezes Otwartych Klatek
mieszkańcy wsi protestujący przeciwko fermie futrzarskiej

Co dalej z ustawą?

14 października Senat przegłosował przyjęcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wraz z poprawkami, wydłużając m.in. okres wygaszenia hodowli zwierząt futerkowych do 31 lipca 2023 roku oraz uboju krów bez ogłuszenia do końca 2025 roku. Ustawa z poprawkami wraca do Sejmu, głosowanie odbędzie się prawdopodobnie na początku listopada. Po głosowaniu w Sejmie, niezależnie od stanowiska posłów wobec zaproponowanych w Senacie poprawek, ustawa zostanie skierowana do prezydenta Andrzeja Dudy. Mamy nadzieję, że prezydent weźmie pod uwagę nastroje obywateli i obywatelek Polski i spełni ich oczekiwania w kwestii poprawy ochrony zwierząt w naszym kraju.
Pełne wyniki badania dostępne są pod tym linkiem.