Długodystansowy transport to cierpienie zwierząt, które powinniśmy organiczyć. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostatnio przedstawił zaskakujące dane i podał konkretne warunki, w jakich zwierzęta powinny być przewożone.

“Dobre działania w zakresie dobrobytu zwierząt nie tylko zmniejszają zbędne cierpienie, ale sprzyjają też zdrowiu zwierząt. Jest to kluczowy element dla bezpieczeństwa łańcucha pokarmowego uwzględniając ścisłe powiązania między dobrobytem zwierząt, zdrowiem zwierząt a chorobami przenoszonymi przez żywność”

Guilhem de Seze, Kierownik Działu Produkcji Oceny Ryzyka EFSA.

Może się wydawać, że transport jest niewielką częścią procesu, którego doświadczają zwierzęta. Jest inaczej, bo okazuje się, że warunki transportu mają kluczowy wpływ na ich zdrowie. EFSA dokładnie sprawdziło skutki transportu zwierząt w nieodpowiednich warunkach i na ich podstawie wyciągnęło wnioski dotyczące realiów przewozu.

Zalecenia dotyczące transportu

Jednymi z zaleceń przewożenia ptaków i królików w klatkach są:

 • odpowiednia przestrzeń na podłodze, aby nie były pościskane;
 • odpowiednia wysokość, aby – będąc w swojej naturalnej pozycji – nie dotykały głową góry klatki; dodatkowo króliki powinny móc wygodnie wyprostować uszy (czyli około 35cm na króliki do 3kg);
 • w pojeździe powinna być działająca wentylacja lub klimatyzacja;
 • podróż dla zwierząt w klatkach powinna być liczona od wejścia do wyjścia z klatki.

Zalecenia dotyczące jednodniowych piskląt mówią o przewożeniu zapłodnionych jaj i wykluwaniu ich na docelowej farmie.

Dla cieląt:

 • podczas transportu przerwy pomiędzy karmieniem mlekiem nie powinny przekraczać 12 godzin i nie powinny być krótsze niż 6 godzin;
 • po jedzeniu cielęta powinny odpocząć (na leżąco) w spokojnym miejscu przez 3 godziny, aby móc przetrawić posiłek. 

Według EFSA zwierzęta kierowane do rzeźni powinny przechodzić przez krótszą podróż niż inne zwierzęta, by były krócej narażone na niebezpieczeństwa.

krowa w transporcie
fot. Andrew Skowron

Ogólne wytyczne opisane przez EFSA

 • Długość przewozu powinna być ograniczana do minimum, a maksymalnie może trwać 12h dla każdego gatunku zwierząt.
 • Każde zwierzę ma dokładnie wyznaczone UCT – temperaturę, powyżej której musi znacząco uintensywnić działanie fizjologicznych mechanizmów, aby zapobiec podwyższeniu temperatury ciała. Dlatego EFSA zaleca, aby nie przekraczać UCT, bo może to poważnie wpłynąć na stres i ogólny stan zwierzęcia.
 • Edukacja i trening profesjonalistów, pracujących przy zwierzętach, są ważnymi środkami zapobiegawczymi i dlatego powinny być realizowane.
 • Gatunki NIE powinny być mieszane – stanowi to kolejne zagrożenie.
 • Przerwy powinny być wystarczająco długie, aby zwierzęta miały czas na zjedzenie, wypicie i odpoczęcie.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności podjął istotne kroki w stronę dobrostanu zwierząt podczas transportu, jak i ogólnie. Zaprezentowane zalecenia to minimum, którego powinny przestrzegać firmy transportowe. Niestety zwierzęta w dalszym ciągu są transportowe w skandalicznych warunkach. Stłoczone, bez dostępu do wody i odpoczynku pokonują wiele kilometrów. Czas, aby to zmienić. 

Źródła:

Autorka: Kinga Gamroth