W 2022 r. ponad 1,5 miliarda żywych zwierząt było przewożonych na terenie Unii Europejskiej i poza jej granice. Transport może trwać kilka dni lub nawet tygodni, narażając zwierzęta na wyczerpanie, obrażenia, choroby, a nawet śmierć. Komisja Europejska przygotowała nowe przepisy dotyczące przewozu, a teraz każdy z nas może zrobić coś dla poprawy losu zwierząt i przekazać swoją opinię na temat tych propozycji.

Przepisy – czy coś zmieni się na lepsze?

Obecnie transport żywych zwierząt na terenie UE i poza jej granice uregulowany jest rozporządzeniem, które weszło w życie w styczniu 2007 r. Jak potwierdził sam Parlament Europejski, rozporządzenie to jest przestarzałe i niewystarczająco egzekwowane.

Aby rozwiązać problemy w tym sektorze, w 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła, że ​​dokona przeglądu rozporządzenia w sprawie transportu w ramach swojej strategii „Od pola do stołu”.

W grudniu 2023 r. Komisja Europejska opublikowała swoją propozycję dotyczącą transportu. Niestety brakuje w niej zapisów poprawiających dobrostan zwierząt.
Do 12 kwietnia br. trwają konsultacje publiczne na temat tekstu tej propozycji. 
Wszyscy możemy mieć wpływ na jej ostateczny kształt!

Transport mięsa vs transport żywych zwierząt

W przeglądzie opublikowanym w 2023 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy zwrócił uwagę na badania porównujące wpływ transportu mięsa i tusz z transportem żywych zwierząt. Badania te wykazały, że ten pierwszy sposób jest bardziej zrównoważony z punktu widzenia ochrony środowiska i zmian klimatu.

Niedawne studium przypadku opracowane przez instytut badawczy HBCL wykazało, że przejście z handlu żywymi zwierzętami na handel tuszami zapewnia 2,5 razy większą opłacalność w przeliczeniu na kilogram i przynosi znaczne korzyści dla środowiska, przez zmniejszoną emisję CO2 i zużycie paliwa. UE musi wziąć pod uwagę najnowsze dowody naukowe i opracować plan sprzyjający przejściu na handel mięsem i tuszami.

Nasza propozycja:
Powinniśmy odchodzić od transportu żywych zwierząt na rzecz transportu mięsa i tusz.

Czas transportu

Komisja Europejska proponuje:

 • Limit 9 godzin dla koniowatych, bydła, owiec, kóz i świń odnoszący się wyłącznie do zwierząt przewożonych na ubój i tym samym nieuwzględniający innych celów transportu.
  Nasza propozycja: Wszystkie zwierzęta swobodnie przemieszczające się należy transportować maksymalnie przez 8 godzin.
 • Limit 21 godzin dla zwierząt przewożonych w celach innych niż ubój jest nadmierny i niezgodny z opinią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. 
  Nasza propozycja: Czas podróży nie powinien przekraczać 8 godzin.
 • Limit 12 godzin, obejmujący czas załadunku i rozładunku, pozostaje zbyt długi w przypadku drobiu i królików domowych. 
  Nasza propozycja: Czas przewozu zwierząt w kontenerach nie powinien przekraczać 4 godzin.

Nasza propozycja:
Czasu transportu nie powinien przekraczać 8 godzin. W przypadku królików i ptaków powinny to być maksymalnie 4 godziny.

Ciężarne zwierzęta

Proponowany przepis dotyczący transportu zwierząt ciężarnych jest nieodpowiedni i niezgodny z opinią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Raport EFSA podkreśla, że ​​ciąża stwarza zwiększone ryzyko, szczególnie w ostatnich dwóch miesiącach ciąży. Komisja ds. transportu zwierząt (ANIT) opowiada się za całkowitym unikaniem transportu zwierząt w ciąży i proponuje wprowadzenie zakazu takiego transportu w ostatniej, trzeciej fazie ciąży, aby złagodzić potencjalne szkody dla zwierząt i ich potomstwa.

Nasza propozycja:
Zwierzęta ciężarne, w przypadku których minęło już 40% lub więcej przewidywanego okresu ciąży, a także zwierzęta, które urodziły w ciągu 8 tygodni przed przewidywanym transportem, należy uznać za nienadające się do transportu.

Co możesz zrobić?

Do 12 kwietnia br. trwają konsultacje publiczne na temat tekstu propozycji regulującej transport zwierząt.

Prześlij swoje zgłoszenie tutaj. Swoje uwagi wpisz własnymi słowami ponieważ w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie odrzucone – tutaj sprawdzisz dlaczego.

Aby przesłać odpowiedź, należy wykonać następujące kroki:

 1. Wejdź na stronę Komisji (link tutaj).
 2. Przewiń stronę w dół, aż zobaczysz żółte oznaczenie „Przekaż opinię” (“Give feedback”).
 3. Zostaniesz poproszony/-a o zalogowanie się. Jeśli nie masz loginu, zostaniesz poproszony/-a o jego utworzenie.
 4. Zostaniesz poproszony/-a o wprowadzenie tekstu o długości co najmniej 4000 znaków. Aby przygotować swoją opinię, wybierz jeden lub więcej spośród powyżej opisanych problemów (np: czas transportu, transport ciężarnych zwierząt).
 5. Na koniec będziesz musiał/-a załączyć plik, który powinien mieć mniej niż 5 MB. Dozwolone typy plików: txt, doc, docx, pdf. W tym miejscu zalecamy napisanie tekstu będącego kontynuacją zgłoszenia składającego się z 4000 znaków lub opis innego problemu związanego z transportem zwierząt.