W roku 2018 kontynuowaliśmy rozpoczęte wcześniej kampanie, a także zaangażowaliśmy się w nowe działania. Najważniejsze ubiegłoroczne działania w ramach wybranych kampanii prezentujemy poniżej.

Jak one to znoszą? 

To kampania rozpoczęta w 2014 roku. Jej celem jest obnażenie okrucieństwa chowu klatkowego kur niosek, a w rezultacie stanowcze zmniejszenie ilości kur trzymanych w systemie klatkowym. To jedna z pierwszych w Polsce kampanii skierowanych na dobrostan zwierząt hodowlanych. Kampania początkowo skierowana była do konsumentów i miała charakter przede wszystkim edukacyjny.
W drugiej połowie 2016 roku, kiedy temat stał się rozpoznawalny społecznie, działania kampanii zostały przekierowane w stronę sektora biznesowego. Aktualnie, deklaracje dotyczące wycofania jaj pochodzenia klatkowego najpóźniej do 2025 roku podpisało już ponad 111 firm (stan na listopad 2018), z czego ponad połowa (68) to deklaracje zebrane w bieżącym roku. Dokładne dane na ten temat umieszczone są na stronie www.politykadobrostanu.pl.
Jak one to znoszą, JOTZ
Kampania rozwija się również pod kątem edukacyjnym. Na blogu Otwartych Klatek w roku 2018 pojawiło się 36 tekstów w kategorii JOTZ. W ramach kampanii informacyjnych, najnowsza, rozpoczęta w sierpniu 2018  skierowana jest do klientów Krakowskiego Kredensu, sieci sklepów oferujących produkty “tradycyjne i wysokiej jakości”. W ramach tej kampanii odbyły się 4 demonstracje przed sklepami Kredensu i zebrano niemal 8 tysięcy podpisów pod petycją do sklepu o wycofanie jaj z chowu klatkowego. Deklarację o rezygnacji z zakupów jaj oznaczonych cyfrą 3 podpisało ogółem już 35 tys. osób.
Dowodem na to, że trend „cage free” się umacnia są wyniki tegorocznego badania przeprowadzonego przez CBOS. Pokazują one, iż więcej konsumentów przy zakupie jaj zwraca uwagę na warunki życia zwierząt w hodowli, z której pochodzą jaja, niż na ich cenę. Zmiany w porównaniu z rokiem 2006 są znaczące – niemal trzykrotnie wzrosło dla konsumentów znaczenie, czy jajka pochodzą z chowu klatkowego czy z chowów alternatywnych (wzrost z 13% do 35%). Zmalała za to liczba osób, które zwracają uwagę na cenę jaj — z 27% do 11%, a więc o ponad połowę.

Krwawa FIFA

To międzynarodowa kampania nakłaniająca FIFA – organizatora Mundialu, do wzięcia odpowiedzialności za masową eksterminację bezdomnych zwierząt przed piłkarskimi mistrzostwami świata. Maksimum intensywności kampanii przypadło przed MŚ w Rosji, niemniej jednak zasięg akcji nie ogranicza się  do Rosji, a dotyczy wszystkich państw organizujących Mundial w kolejnych latach. Petycję umieszczoną na www.krwawafifa.pl żądającą, aby FIFA zakończyła to okrucieństwo wprowadzając zmiany w swoim kodeksie etycznym, podpisało w Polsce ponad 63 tys. osób.
Na stronie i w social mediach opublikowano spot ukazujący krwawy proceder i zachęcający do opowiedzenia się po stronie zwierząt i podpisania petycji. Akcja została szeroko nagłośniona w internecie i prasie. Ukazało się ponad 400 artykułów – 3 w wydaniach papierowych i 410 online. W pierwszych dniach bieżącego roku dotarła do nas informacja o podpisaniu przez prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina, ustawy o ochronie zwierząt, której zapisy powinny w znacznym stopniu poprawić los bezdomnych zwierząt w Rosji.
Krwawa Fifa

Frankenkurczak

To kampania rozpoczęta w roku 2018. Jest kampanią dobrostanową, skierowaną na wprowadzenie zmian systemowych w hodowli kurczaków przeznaczonych na mięso, przez oddziaływanie przede wszystkim na biznes. Celem kampanii jest wprowadzenie systemowych zmian w hodowli tzw. brojlerów czyli kur mięsnych i przekonanie firm i korporacji, by wymagały od swoich dostawców wprowadzenia wyższych norm dobrostanowych dla kurczaków hodowanych na mięso. Postulaty obejmują m.in. zmniejszenie dopuszczalnego zagęszczenia na fermach, rezygnację z ras tzw. szybkorosnących na rzecz wolnorosnących, zapewnienie kurom większego dostępu do naturalnego światła i grzęd oraz odejście od metod uboju sprawiających zbędny ból.
Grunt pod kampanie biznesową przygotowywany jest przez akcje podnoszące społeczną świadomość kwestii dobrostanu brojlerów. W ramach kampanii odbyły się trzy happeningi – w Katowicach, Poznaniu i Łodzi. Do października prowadzono akcje ulotkowe w Katowicach, Częstochowie i Lublinie. Pierwsze miesiące kampanii obfitowały w publikację materiałów informacyjnych w mediach. Od początku maja do końca lipca 2018 ukazało się ponad 130 publikacji, z czego 40% przypadło na Facebook, 18% na Twitter i 20 % na inne portale. Największe dotarcie kampania zawdzięcza Facebookowi, gdzie potencjalna liczba odbiorców przekazów dotyczących kampanii wyniosła ponad pół miliona. Informacje o kampanii w programach telewizyjnych łącznie osiągnęły dotarcie do niemal 200 tys. odbiorców. Z kolei liczba czytelników, którzy mogli zetknąć  się z kampanią w prasie, wyniosła ponad 150 tysięcy.
Frankenkurczak

 End Cage Age/Koniec Epoki Klatkowej

To międzynarodowa kampania zorganizowana przez Compassion in world farming.  25 września rozpoczęto akcję pod nazwą Europejska Inicjatywa Obywatelska, podczas której w całej Europie zbierane są podpisy pod wnioskiem o wprowadzenie przepisów zakazujących stosowania:

  • klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, kur niosek hodowlanych, przepiórek, kaczek i gęsi;
  • legowisk dla loch karmiących;
  • klatek dla macior, o ile nie są jeszcze zakazane
  • indywidualnych zagród dla cieląt, o ile nie są jeszcze zakazane.

Po włączeniu się Otwartych Klatek w kampanię zorganizowano happeningi we Wrocławiu oraz w Krakowie.
Koniec epoki klatkowej, cage free, end cage age

Sklepy Wolne od Futer

Działania w ramach kampanii futrzarskiej wymuszone były w pewnym stopniu przez wycofanie się PIS z wprowadzenia nowelizacji do ustawy o ochronie zwierząt zakazującej hodowli zwierząt na futra. Otwarte Klatki w ramach Koalicji dla Zwierząt były współorganizatorem wielkiej demonstracji, która 13 września przeszła z Placu Trzech Krzyży pod Sejm wyrażając sprzeciw wobec wycofania PiS swojego poparcia dla praw zwierząt. Z tego też powodu, do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego została skierowana kampania www.kwestiaserca.pl. Petycję, wystosowaną wspólnie z Vivą, podpisało ok. 32 tys. osób. Uruchomiliśmy ogólnopolską akcję www.telefondoposla.pl , aktywnie prowadziliśmy rozmowy z posłami na temat nowelizacji. Pisaliśmy maile i tweety. Zostało przeprowadzonych wiele osobistych rozmów naszych aktywistów z posłami, a biura poselskie zostały zasypane mailami i telefonami z pytaniami o stosunek danego posła do ustawy. W okresie od maja do listopada występowaliśmy w ogólnopolskich mediach w temacie zwierząt hodowanych na futra ok. 300 razy – były to publikacje w internecie, wystąpienia w TV i radio.
Do największych tegorocznych sukcesów zaliczamy skazujące wyroki w trzech sprawach o znęcanie się nad norkami i lisami, w których występowaliśmy w sądzie jako strona. Przeprowadziliśmy także dwie interwencje na fermach futerkowych, skutkiem których było złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawy obecnie są w toku. Wspólnie z Zachodnim Ośrodkiem Badań Społecznych i Ekonomicznych wydaliśmy dwa raporty: Mieszkańcy wobec ferm zwierząt futerkowych. Raport z badań w gminach: Czerniejewo, Koźmin Wielkopolski, Nowogard oraz Ocena sytuacji branży hodowli zwierząt futerkowych). Kolejny raport o Podwójnym opłotowaniu ferm norek jest w toku i ukaże się pod koniec listopada. W ramach polskiego programu Sklepy Wolne od Futer (SWOF) w 2018 dołączyło około 10 nowych marek, w tym tak znane brandy jak SIMPLE i by Insomnia. Poza tym, 25 listopada w pięciu miastach (Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków, Gdańsk) odbędzie się Dzień Bez Futra.  
SWOF, SKlepy wolne od futer, fur free