Polska wieś domaga się zatrzymania ekspansji ferm przemysłowych – konferencja w Sejmie RP
9 kwietnia w Sejmie RP odbyła się konferencja “Polskie społeczeństwo w obliczu ekspansji ferm przemysłowych”, zorganizowana przez Koalicję Społeczną Stop Fermom – inicjatywę, która powstała, aby zjednoczyć lokalne protesty przeciwko wielkim fermom- https://stopfermom.eu.

Mogłoby się wydawać, że z problemem masowej hodowli walczą jedynie aktywiści pro – animalistyczni, jest jednak inaczej. Obok naszego ruchu tworzy się zupełnie inny, związany z wsią i wynikający z zagrożeń jakie tam generuje przemysł.

Lawinowy wzrost ferm przemysłowych na polskiej wsi i opór mieszkańców.

Historie niektórych wiejskich społeczności są wstrząsające, a ich opór godny podziwu. Przez lata walczą one z tego typu inwestycjami, żeby ochronić swoje małe ojczyzny przed inwazją ferm wielkotowarowych, których wraz ze wzrostem liczby hodowanych zwierząt przybywa w Polsce lawinowo.
Koalicja Stop Fermom w sejmie RP
Przemysł zafermia daną gminę i następnie rozlewa się na sąsiednie. Lokalne protesty przestały być skuteczne, ponieważ problem zaczął dotyczyć całych gmin, powiatów a nawet województw.

Przeczytaj także: Przemysł futrzarski niszczy polską wieś

 W konsekwencji jesteśmy w punkcie, w którym niezbędne są zmiany systemowe, aby ochronić polską wieś.

Mieszkańcy wsi żądają konkretnych zmian prawnych.

Koalicja Społeczna Stop Fermom wspólnie z mieszkańcami wypracowała postulaty, które zatrzymałyby niekontrolowany rozrost ferm. Jeden z nich szczególnie wybrzmiał na konferencji, a dotyczy ustalenia odpowiednich odległości ferm od zabudowy mieszkaniowej oraz uzależnienie ilości hodowanych zwierząt od areału, jaki posiada inwestor. Jest to szalenie ważne ze względu na ilość odchodów wydalanych przez zwierzęta.
Ich nadmierna liczba może być katastrofalna dla środowiska, w tym wód gruntowych. Obecne przepisy mówią, że aby nie przekroczyć limitu dawki azotu na daną powierzchnię*, na 1 hektar powinno przypadać około 2 DJP** . Gdyby ta zasada faktycznie była przestrzegana, liczba hodowanych zwierząt musiała by drastycznie zmaleć.

Śmierdząca sprawa

Według obliczeń jednego z mieszkańców wsi, sam powiat żuromiński produkuje tyle odchodów zwierzęcych, które starczyłyby na nawiezienie całego województwa Mazowieckiego łącznie z Warszawą! Z kolei mgr inż. ochrony wód Piotr Kwiatkowski, podczas swojej prezentacji porównywał liczbę odchodów z jednej mega fermy (1000 DJP) do dużego miasta powiatowego.

Ferma taka miałaby generować “z odchodami tyle azotu i fosforu, co porządne miasto powiatowe”. Musimy pamiętać, że obecnie niewyobrażalne jest, aby ścieki miejskie były wylewane do gruntu bez ich wcześniejszego oczyszczenia.

Czy mięso faktycznie jest tanie?

Zainteresowanie konferencją było bardzo duże, o czym świadczą dwie pełne sale – łącznie na 160 osób. Dodatkowo na konferencję oprócz samych mieszkańców przyjechali także przedstawiciele samorządów lokalnych i urzędnicy rządowi, którzy także zgłaszali problemy z jakimi borykają się podczas wydawania decyzji na budowę ferm. Na sali obecni byli również przedstawiciele przemysłu.
Starali się ukazać wagę masowej hodowli zwierząt w Polsce. Mówiąc o zyskach zapomnieli wspomnieć o kosztach ukrytych, które ponoszą zarówno zwierzęta, ludzie, jak i środowisko. Ktoś musi zapłacić za tani koszt mięsa, a mieszkańcy wsi nie chcą tego robić.
Prelegentami na konferencji byli naukowcy i eksperci w zakresie ocen oddziaływania na zdrowie i środowisko  oraz przedstawiciele instytucji państwowych, politycy a także rolnicy. Część prezentacji jest już umieszczona na stronie Koalicji (https://stopfermom.eu/materialy). Systematycznie będą także udostępniane materiały video z konferencji.
Prosimy śledzić stronę Koalicji oraz fanpage na facebooku https://www.facebook.com/koalicjastopfermom/?ref=bookmarks)
 

* http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008R0889
http://www.minrol.gov.pl/content/download/29417/163586/version/1/file/3%20Rolnictwo%20ekologiczne%20programu%20rolnosrodowiskowego%202007-2013.pdf
** DJP – duża jednostka przeliczeniowa, umownie określająca liczebność obsady fermy. 2 DJP oznacza 2 krowy lub 14 tuczników lub 500 kur