Na UMCS w Lublinie odbyła się wczoraj (17.10.2019) międzynarodowa konferencja pt. “Krajowe, unijne i międzynarodowe standardy prawnej ochrony zwierząt”. Brali w niej udział pracownicy naukowi z wielu polskich uniwersytetów, dość liczna reprezentacja Inspekcji Weterynaryjnej, oraz wykładowcy i doktoranci zajmujący się tematem ochrony zwierząt z uniwersytetów na Ukrainie.

Uczestniczyliśmy w tej konferencji nie tylko jako widzowie. Wykład wygłosił dr Włodzimierz Gogłoza, adiunkt na wydziale prawa UMCS oraz wieloletni aktywista naszego stowarzyszenia. W swoim wystąpieniu poruszył temat zagrożeń dla dobrostanu zwierząt wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej prowadzonej przez Unię Europejską. Podobny wykład został przez niego wygłoszony na konferencji CARE, która odbyła się w czasie wakacji w Warszawie. Wersja przedstawiona na CARE jest adresowana do osób, które nie mają wykształcenia prawniczego, jest też bardziej obszerna. Wykład można obejrzeć TUTAJ
Konferencja składała się z części plenarnej i sesji towarzyszących, więc nie sposób było wysłuchać wszystkich wystąpień. Uważamy jednak, że szczególnie dobrze wypadła grupa najmłodszych naukowców, zajmujących się tematem ochrony zwierząt: 

  • mgr Emilia Nawrotek (UMCS) – Ochrona zwierząt przed gatunkami obcymi. Zagadnienie prawne
  • mgr Konrad Rydel (UW) – Podmiotowość prawna szympansów, czyli o “małpich wyrokach” w Stanach Zjednoczonych
  • Kamil Słomiński (UW) – Prawna dopuszczalność uboju rytualnego w Polsce a multicentryczność systemu prawnego

Kolejną dobrą niespodzianką tej konferencji było całkowicie wegańskie menu w trakcie przerw kawowych oraz obiadu. To bardzo dobrze świadczy o kompetencjach osób organizujących wydarzenie. Warto zapewnić posiłki bez produktów odzwierzęcych, kiedy dyskusja na salach wykładowych dotyczy prawnej ochrony zwierząt, albo w ogóle praw zwierząt. Firma Bazylia, która zapewniła catering, stanęła na wysokości zadania – jedzenie na konferencji było świetne. Pojawiły się między innymi falafele, carpaccio z buraka, brownie, ciasto kokosowe, sałatka z bulguru i focaccia z suszonymi pomidorami.
Mamy nadzieję, że UMCS pójdzie śladem Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, którego Rada Wydziału podjęła uchwałę, która ma zapewniać dostęp do wyżywienia roślinnego na stołówkach i konferencjach. Uchwała ta jest związana ze staraniami wydziału o przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu, do którego produkcja mięsa przyczynia się w sposób niewątpliwy. 
W trakcie konferencji udało nam się nawiązać nowe znajomości z prawnikami zainteresowanymi tematem ochrony zwierząt, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Cieszy nas szczególnie możliwość współpracy ze środowiskiem akademickim i prawniczym za wschodnią granicą, bo tam poziom ochrony zwierząt jest na bardzo niskim poziomie i będzie wymagał od nas wielu lat pracy. Widać jednocześnie, że zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, zainteresowanie dobrostanem zwierząt i ochroną prawną zwierząt z każdym rokiem rośnie.
Jedną z ciekawostek konferencji był też fakt, że w wielu prelekcjach przykład hodowli zwierząt na futro pojawiał się jako przykład praktyki, która nie ma obecnie uzasadnienia. Wielu występujących dyskutowało również na temat Rzecznika Ochrony Zwierząt. Otwarte Klatki prowadzą obecnie kampanię za ustanowieniem takiej instytucji. Możesz ją wesprzeć TUTAJ.

Konferencja była stosunkowo nieduża, ale jest na pewno krokiem w dobrą stronę. Mamy nadzieję, że lubelski uniwersytet będzie organizował więcej takich wydarzeń. Z racji swojego położenia, Lublin może być ważnym miejscem do podejmowania inicjatyw dotyczących prawnej ochrony zwierząt wspólnie z Ukrainą, a tam zmiany są szczególnie potrzebne.