10 czerwca 2021 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „End the Cage Age – Koniec Epoki Klatkowej”. Rezolucja została przyjęta zdecydowaną większością głosów. Jednak ostateczną decyzję w tej sprawie podjąć ma Komisja Europejska, która 30 czerwca wyda komunikat i tym samym określi dalsze kroki w związku z inicjatywą. Jedną z możliwości jest zaproponowanie przez Komisję Europejską wniosku ustawodawczego o zakazie hodowli klatkowej do 2027 roku.

Początki inicjatywy

We wrześniu 2018 roku międzynarodowa organizacja Compassion in
World Farming ze swoim polskim oddziałem Compassion Polska, rozpoczęła formalny proces zmierzający do wprowadzenia zakazu w UE. Od tego czasu, w ciągu roku udało uzbierać się niemal 1,4 miliona podpisów obywateli Unii Europejskiej, którzy nie wyrażają swojej zgody na cierpienie zwierząt spowodowane hodowlą klatkową.

Ilość zebranych podpisów sprawia, że inicjatywa jest pierwszą, w historii zwierząt hodowlanych z tak wielkim sukcesem.

Do autorów inicjatywy dołączyło ponad 130 organizacji z całej Unii Europejskiej, w tym m.in. Fundacja Alberta Schweitzera, Fundacja Viva Akcja dla Zwierząt, Otwarte Klatki, OTOZ Animals i Polskie Towarzystwo Etyczne. Jest to nasz wspólny sukces, zarówno wszystkich organizacji, jak i pojedynczych osób, które postanowiły wesprzeć inicjatywę swoim podpisem. Tym osobom bardzo dziękujemy za wsparcie!

Po stronie zwierząt stanęło również ponad 140 naukowców. Wśród nich możemy wyróżnić takie światowe autorytety jak dr Jane Goodall, prof. Raj Patel czy prof. Marc Bekoff, a także polskich profesorów jak prof. Wojciech Pisula czy prof. Hanna Mamzer. Wszyscy Podpisali się pod listem wspierającym postulaty Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej”.

Pozytywny odbiór

W kwietniu 2021 roku Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Petycji Unii Europejskiej zorganizowała wysłuchanie przedstawicieli inicjatywy „Koniec Epoki Klatkowej”, które odbyło się w Parlamencie Europejskim. Większość wypowiadających się osób pozytywnie przyjęło inicjatywę.


„Mamy wiele funduszy unijnych, które mogą być wykorzystane na odchodzenie od chowu klatkowego na rzecz alternatywnych metod hodowli. Jest pełne poparcie Komisji dla takiej transformacji” – powiedział Janusz Wojciechowski, unijny komisarz UE ds. rolnictwa.

Jakie są postulaty?

  1. Wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania klatek (dla kur, królików, świń, przepiórek, kaczek i gęsi) do 2027 roku.
  2. Obowiązek spełniania unijnych norm w zakresie dobrostanu zwierząt dla importu do UE.
  3. Udzielenie pomocy finansowej rolnikom przechodzącym na systemy bezklatkowe.

Dlaczego ta inicjatywa jest ważna?

W Unii Europejskiej hodowanych jest kilkaset milionów zwierząt. Większość z nich przetrzymywana jest w klatkach. Miliony kur, królików, świń, przepiórek, kaczek i gęsi, czujących istot, doświadcza niewyobrażalnego cierpienia. Przestarzałe warunki hodowli i ciasnota, w jakiej żyją zwierzęta, poważnie zagrażają ich życiu i dobrostanowi. 

Króliki, których naturalne potrzeby są niemożliwe do zrealizowania w hodowli klatkowej. Kury nioski, które nie są w stanie rozprostować skrzydeł w zbyt ciasnych klatkach. Lochy z młodymi, które jedyne co mogą robić w kojcach, to stać lub leżeć. Oddzielone od matki cielaki, przetrzymywane samotnie w ciasnym kojcu. Brak ruchu, brak kontaktu między zwierzętami, zbyt duże stłoczenie, ułatwiające rozprzestrzenianie się chorób. To wszystko powody, dla których inicjatywa  „End the Cage Age – Koniec Epoki Klatkowej” jest ważna.

Jesteśmy na dobrej drodze do wprowadzenia zmian

Rekordowa ilość zebranych podpisów, wsparcie wielu prozwierzęcych organizacji europejskich oraz środowisk naukowych, w połączeniu z decyzją Parlamentu Europejskiego, daje nadzieję na wprowadzenie zmian i zakończenie epoki klatkowej. Liczymy na to, że Komisja Europejska wysłucha obywateli i podejmie właściwą decyzję.

Trzymajcie kciuki i obserwujcie działania naszego Stowarzyszenia – będziemy informować na bieżąco co się dzieje i jak możecie pomóc!

Źródła:
https://www.endthecageage.eu/
https://www.ciwf.pl/kampanie/koniec-epoki-klatkowej/
https://www.ciwf.pl/aktualnosci/2021/02/list-otwarty-ponad-140-naukowcow-wzywa-ue-do-zakazu-hodowli-klatkowej
https://publicystyka.ngo.pl/ogromne-poparcie-parlamentu-europejskiego-dla-zakazu-hodowli-klatkowej-zwierzat-gospodarskich
https://www.otwarteklatki.pl/blog/czy-to-koniec-epoki-klatkowej