Te niesamowite ptaki używają narzędzi, wykazują samokontrolę i szacują upływ czasu do przyszłych wydarzeń.
Zdolność do organizacji i planowania czasu jest jedną z kluczowych ludzkich umiejętności oraz odgrywa ważną rolę w naszym życiu codziennym. 

Badania nad najbardziej rozwiniętymi małpami człekokształtnymi wykazały, że potrafią one planować użycie narzędzi w  przyszłości oraz wymieniać się przedmiotami. Okazują też zdolność samokontroli, choć tylko w ograniczonym czasie.
W  eksperymencie przeprowadzonym przez badaczy ze szwedzkiego Lund University udowodniono, że kruki potrafią zaplanować użycie prostych narzędzi oraz wymianę przedmiotów z człowiekiem  nawet z 17-godzinnym wyprzedzeniem.
Co więcej, potrafią też wykorzystać samokontrolę aby wykonać działania w odpowiednich i najkorzystniejszych dla nich odstępach czasu. Naukowcy podkreślają fakt, że szanse na występowanie tych cech u ostatniego wspólnego przodka ptaków i ssaków (żyjącego ponad 320 milionów lat temu) są niemal zerowe!   
W eksperymencie wzięły udział cztery dorosłe kruki wychowane przez ludzi. Pierwsze badanie miało sprawdzić, czy potrafią one wybrać,  zatrzymać, a w pewnym odstępie czasu wykorzystać proste narzędzie otwierające aparat. Dano im także żetony, które mogły wymienić na nagrodę w ciągu 15 minut po ich otrzymaniu.

Przeczytaj także: 7 faktów o kurach

 W drugim eksperymencie zapoznano je również z “rozpraszaczami”- drobnymi przedmiotami podobnymi do prawdziwych narzędzi, jednak zupełnie bezużytecznymi. Następnego dnia krukom pokazano aparat z nagrodą, z którym mogły się zapoznać, jednak, aby zmotywować je do planowania działań, nie dano im potrzebnych “kluczy”. Niedługo później aparat usunięto.
Po upływie godziny ptakom wręczono żetony i narzędzia dzięki którym mogły otworzyć aparat w przyszłości, mimo że chwilowo nie miały do niego dostępu.
Eksperymenty te skupiały się na dwóch zagadnieniach: wykorzystaniu narzędzi i wymianach z ludźmi. Kruki na co dzień nie posługują się przedmiotami, natomiast “handlu” nigdy nie zaobserwowano u nich w naturze.

Kruki podejmują dezycję z wyprzedzeniem

W pierwszym badaniu sprawdzono, czy ptaki potrafią podejmować decyzję z wyprzedzeniem do 15 minut, a w drugim czas ten wydłużono do 17 godzin. W ich trakcie naukowcy wprowadzili też eksperyment trzeci – dali krukom natychmiastową nagrodę. Pozwoliło to sprawdzić, czy potrafią  kontrolować się do tego stopnia, żeby zamiast drobnej korzyści od razu wybrać większą nagrodę w przyszłości. Taka umiejętność samokontroli jest bardzo rzadko spotykana u zwierząt.

Wyniki eksperymentów są zaskakujące

Za pierwszym razem kruki sukcesywnie wykorzystywały proste narzędzia do otwarcia urządzeń ze średnią efektywnością 79% (znacząco obniżyła ją pewna samiczka, która znalazła sposób uruchomienia urządzenia bez pomocy narzędzi). Ptaki wymieniły też na nagrody aż 78% żetonów.
Następnego dnia wynik ten wzrósł do 89%. Podejmując się zadania w obecności zbędnych rozpraszaczy oraz otrzymując natychmiast drobną nagrodę (eksperyment 3) ptaki poradziły sobie w 74%. Najlepsze statystyki dało skrócenie czasu oczekiwania na nagrodę – kruki wykonały pełne 100% oczekiwanych czynności.
Kruki inteligentne ptaki
Tak wysokie wyniki oznaczają, że ptaki  potrafią planować nie gorzej niż małpy człekokształtne. Z podobną sprawnością radziły sobie również w wykorzystaniu prostych narzędzi. Tymczasem w prowadzeniu handlu z ludźmi wypadły znacznie lepiej niż szympansy, orangutany i małpy bonobo.
Co więcej, ich zdolności w tym zakresie są bardziej rozwinięte niż u czteroletnich dzieci. Wiedza pozyskana w eksperymentach będzie stanowić podstawę dalszych badań nad ewolucją umiejętności poznania, ponieważ tak zaawansowany rozwój musiał nastąpić u  ptaków niezależnie od ewolucji ssaków.

Obrońcy praw zwierząt uznali za niezbity fakt, że niektóre gatunki ptaków posiadają nadzwyczajne zdolności poznawcze. Dzięki badaniom społeczeństwo może docenić ptaki, co pomoże wesprzeć inicjatywy pomocy zagrożonym gatunkom, ale także zupełnie inaczej spojrzeć na ptaki wykorzystywane w chowie przemysłowym.

Źródło: https://faunalytics.org/ravens-better-planning-4-year-olds/
Photo by The Phope on Unsplash
Photo by Qurratul Ayin Sadia on Unsplash