Być może zastanawiacie się, dlaczego temat hodowli przemysłowej zwierząt tak bardzo spędza sen z powiek aktywistom. Utrzymywanie zwierząt hodowlanych w warunkach zgodnych z ich dobrostanem jest konieczne dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Odpowiednie warunki chowu zwierząt reguluje także prawo.

Czym jest dobrostan?

Dobrostan – sposób chowu zwierząt, który zapewnia im życie w swoim naturalnym środowisku, tym samym gwarantując dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Zaspokaja wszystkie podstawowe potrzeby zwierząt – od dostępu do odpowiedniego pożywienia i czystej wody, przez dbałość o odpowiednią przestrzeń życiową (mikroklimat pomieszczeń, warunki świetlne itp.), po dbałość i leczenie, a także zapewnienie towarzystwa innych zwierząt. Tym samym nie pozwala na okaleczenia i inne symptomy złego stanu fizycznego i psychicznego.

Jak żyje kura w naturze?

  • Kury są zwierzętami stadnymi, ustalają hierarchię i żyją w stadach od 10 do 20 osobników.
  • W trakcie znoszenia jaj kury wykazują indywidualne preferencje – niektóre szukają towarzystwa, inne lubią ciszę i spokój.
  • W warunkach naturalnych żyją ponad 10 lat.
  • Eksplorują teren, są ciekawskie, lubią spacerować w poszukiwaniu pożywienia.
  • Dziobią i grzebią w ziemi, co je uspokaja, relaksuje i pozwala zachować higienę psychiczną.

25007995079_2ec22cfc87_z

Jak żyją kury znoszące jajka “trójki”?

  • Utrzymywane są w grupach od 20 do 60 osobników. W jednej hali produkcyjnej – zależnie od liczby poziomów klatek – może mieścić się nawet 100 000 zwierząt.
  • Znoszą jaja, które automatycznie opadają na taśmę przed klatką. Nie mają możliwości znosić jaj w zaciszu lub odosobnieniu, a tym bardziej ich wysiadywać.
  • Ze względu na wycieńczenie organizmu, już po półtora roku znoszenia jaj w klatce kury trafiają do rzeźni. Chów klatkowy cechuje się największym odsetkiem kur, które umierają przedwcześnie. Prawie 9% zwierząt nie dożywa końca cyklu hodowlanego.
  • Żyją w ciągłym ścisku. Na jedną kurę przypada przestrzeń powierzchni kwadratu o długości boku 27 cm. Nioski narażone są na zjawisko spontanicznego gromadzenia się w jednym punkcie do takiego stopnia, który powoduje podduszanie siebie nawzajem.
  • Nie widzą słońca, nie grzebią w ziemi, nie dziobią trawy. Prowadzi to do apatii, frustracji, aktów agresji i pterofagii, czyli wydziobywania piór innym kurom z powodu niemożności swobodnego poszukiwania żywności.

W warunkach przemysłowych utrzymywanych jest ponad 95% kur niosek w Polsce.

Oznacza to, że aktualnie większość jaj, które widzisz na sklepowych półkach, pochodzi od kur trzymanych w klatkach.

Możesz to zmienić kupując jaja z lepszego chowu niż klatkowy.

Podpisz deklarację o niekupowaniu jaj “trójek”

Źródła: Raport Otwartych Klatek
Zdjęcia: www.pixabay.com i materiały własne.