Lidl, jedna z największych sieci spożywczych w Europie, rezygnuje ze sprzedaży jajek pochodzących z chowu klatkowego.

Tzw. „trójki” znikną z sieci do 2025 roku. Decyzja ta jest wynikiem rozmów z międzynarodową koalicją Open Wing Alliance, której Otwarte Klatki są częścią.

Jajka oznaczone cyfrą “3” pochodzą z chowu klatkowego, który jest dla kur niosek dożywotnim więzieniem. Ten przedmiotowy i niehumanitarny sposób hodowli jest coraz częściej krytykowany i bojkotowany przez świadomych konsumentów.
Lidl zobowiązał się, że do 2025 roku całkowicie zrezygnuje z pozyskiwania jaj z chowu klatkowego do sklepów na całym świecie. Polityka sieci Lidl jest wyjątkowa, ponieważ zakłada wycofanie się z wykorzystywania “trójek” w przypadku wszystkich jaj i produktów marki własnej, w tym produktów firmowych zawierających jajka – paczkowanych czy wypieków.

Zmiana polityki sieci Lidl obejmie wiele europejskich krajów, m. in. Polskę, Bułgarię, Chorwację, Litwę, Rumunię, Słowację i Czechy. Dodatkowo w Austrii, Belgii, Finlandii, Danii, Szwajcarii czy Szwecji zostanie wprowadzony harmonogram, którego rezultatem będzie całkowita rezygnacja z jajek “trójek” do końca 2016 roku. Obecnie w sklepach Lidl w Niemczech i Holandii można kupić wyłącznie jajka niepochodzące z chowu klatkowego. W ostatnim czasie sieć ogłosiła przyjęcie podobnego podejścia w Wielkiej Brytanii.

Lidl zobowiązał się do zmiany swojej polityki w następstwie rozmów ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki oraz z członkami Open Wing Alliance. Koalicja wystosowała do sieci Lidl prośbę o wycofanie z całej swojej oferty jaj z chowu klatkowego, co zapoczątkowało owocny dialog i pozwoliło na określenie konkretnych ram czasowych. Przyjęcie nowej polityki sprawia, że Lidl jest jedną z pierwszych firm, które zobowiązały się całkowicie zrezygnować z wykorzystywania jaj oznaczonych cyfrą “3”.

Decyzja sieci Lidl bardzo nas cieszy i daje nadzieję na to, że pozostałe sieci handlowe zdecydują się na podjęcie podobnych działań. Od kilku lat prowadzimy kampanię na rzecz poprawy losu kur niosek i wycofania jajek “trójek” ze sprzedaży. Jest wiele alternatyw dla jajek z chowu klatkowego, które stanowią prawie 90% sprzedawanych w Polsce jaj.
Jeśli chcesz wyrazić swój sprzeciw wobec tego procederu, wejdź na stronę kampanii “Jak one to znoszą?” i podpisz deklarację niekupowania jajek z cyfrą “3”: jakonetoznosza.pl

Tak! Chcę podpisać deklarację o niekupowaniu jajek “trójek”

http://www.lidl.pl/pl/10077.htm