Aż 90% obywateli Unii Europejskiej pragnie poprawy ochrony zwierząt – wynika z danych ostatniego Eurobarometru. Duże społeczne poparcie jest widoczne również w statystykach dotyczących Polski.

Ochrona zwierząt w Unii Europejskiej
Co łączy Europejczyków z różnych krajów członkowskich? Okazuje się, że jednym ze wspólnych mianowników jest troska o dobrostan zwierząt. Obywatele chcą Unii Europejskiej, która działa na rzecz zwierząt lepiej niż teraz i oczekują konkretnych kroków.
9 na 10 obywateli Unii Europejskiej uważa, że produkty importowane do Unii powinny spełniać wewnętrzne standardy dobrostanu zwierząt Wspólnoty. Co więcej, Unia powinna robić więcej na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt na całym świecie.

  • Dla 94% istotna jest ochrona dobrostanu zwierząt hodowlanych
  • 82% uważa, że zwierzęta hodowlane powinny być lepiej chronione niż obecnie
  • 59% obywateli Unii jest gotowych płacić cenę o 5% wyższą za produkty bardziej przyjazne zwierzętom.

Badania objęły również Polskę. Wyniki jasno pokazują, że dla Polaków los zwierząt z pewnością nie jest obojętny.

  • Dla 86% Polaków istotna jest ochrona dobrostanu zwierząt hodowlanych
  • 72% Polaków uważa, że dobrostan zwierząt hodowlanych powinien być lepiej w Polsce chroniony
  • 59% Polaków chciałoby więcej informacji na temat warunków w jakich hoduje się zwierzęta (wzrost o 6% w porównaniu z Eurobarometrem z 2006 roku)
  • 83% Polaków uważa, że produkty importowane do EU powinny spełniać unijne wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt
  • 36% Polaków jest gotowych płacić 5% wyższą cenę za produkty bardziej przyjazne zwierzętom.

Wyniki Eurobarometru powinny być dla europosłów oraz dla polskich parlamentarzystów sygnałem, że Polacy – podobnie jak inni obywatele Unii – oczekują poprawy ochrony dobrostanu zwierząt hodowlanych i liczą na odpowiednie działania polityczne. Problemów, które oczekują na rozwiązanie nie jest mało: hodowla zwierząt na futro, wykorzystywanie dzikich zwierząt w cyrkach, kastracja prosiąt, nieograniczony czasowo transport zwierząt. Obywatele oczekują również od producentów i sprzedawców większej dostępności produktów bardziej przyjaznych zwierzętom i lepszego ich oznaczenia.