Porozumienie paryskie podpisane w 2015 roku przez 195 krajów określiło plan działania mający na celu zahamowanie zmian klimatu i globalnego ocieplenia. Aby to umożliwić, należy podjąć odpowiednie kroki na wielu płaszczyznach.
Zmiany klimatu najczęściej kojarzone są z przemysłem ciężkim, jednak badania przeprowadzone przez Charham House pokazują, że bez obniżenia produkcji i konsumpcji mięsa porozumienie paryskie będzie niemożliwe do zrealizowania. Przemysłowa hodowla zwierząt jest odpowiedzialna za emisję 14% gazów cieplarnianych – jest to więcej niż emituje globalny sektor transportowy.

Ponadto, hodowla zwierząt zużywa również zasoby wody pitnej oraz przyczynia się do wycinania lasów pod pola uprawne potrzebne do wyprodukowania paszy dla zwierząt. To wszystko pokazuje, że sposób produkcji mięsa musi zostać zmieniony.

Jednym rozwiązaniem jest zmniejszenie konsumpcji mięsa, które zaczyna być powoli dostrzegalne w krajach wysoko rozwiniętych. Przykładem mogą być Stany Zjednoczone w których spożycie mięsa spadło w 2015 roku o 25% w porównaniu do roku poprzedniego. Co więcej, coraz więcej krajów podejmuje działania mające na celu obniżenie produkcji mięsa, np. Chiny, które chcą zmniejszyć spożycie mięsa o 50% czy Dania, która prowadzi rozmowy mające na celu opodatkowanie czerwonego mięsa.
Hodowla zwierząt jest jednak odpowiedzialna w tak dużym stopniu za emisję gazów, że redukcja spożycia mięsa jest niewystarczającym rozwiązaniem. Potrzebne są także nowe metody pozyskiwania mięsa.
Na rynku pojawia się coraz więcej produktów mających na celu zastąpić mięso pochodzenia zwierzęcego. Dzięki nowym metodom produkcji, medycynie i biotechnologii możliwe staje się pozyskanie produktu, które do złudzenia przypomina mięso, jednak jest w 100% roślinne, a jego pozyskanie nie jest tak szkodliwe dla środowiska.
Największe szanse na zmianę technologii i tym samym redukcję emisji gazów cieplarnianych mają aktualnie 3 metody produkcji mięsa. Są to:

  • zamienniki, które powstają dzięki m.in. biotechnologii przy użyciu produktów roślinnych.
  • hodowanie mięsa w laboratoriach z komórek macierzystych.
  • wykorzystanie nowych metod do zmniejszenia kosztów produkcji przez np. pionową hodowlę roślin potrzebnych do nakarmienia zwierząt.

Reforma produkcji mięsa jest nie tylko kluczowa do powstrzymania zmian klimatycznych. Zmiana aktualnych metod jest potrzebna też do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na białko na świecie. Co więcej, firmy oferujące produkty pochodzenia roślinnego odnotowują znaczny wzrost przychodów stając się jednymi z najszybciej rosnących firm spożywczych na świecie.

Źródło: https://www.weforum.org/agenda/2016/10/here-are-three-alternatives-to-meat-that-could-help-save-our-planet?
Fot. Andrew Skowron