Wyndham Hotels & Resorts oraz Wyndham Destinations, obecnie największa światowa sieć hoteli, wydała oficjalną deklarację, zobowiązującą firmę do wycofania jaj pochodzących z chowu klatkowego ze składu wszystkich produktów i dań serwowanych w swoich hotelowych restauracjach i bufetach do 2025 roku.

Zobowiązanie to firma wydała w odpowiedzi na trzydniową kampanię przeprowadzoną przez ponad 60 organizacji prozwierzęcych z całego świata należących do koalicji Open Wing Alliance. 
Nowa polityka firmy zostanie wprowadzona do 2025 roku we wszystkich hotelach własnych oraz tych oddanych we franczyzę. Dotyczy ona jaj w skorupkach, produktów jajecznych oraz wszystkich produktów zawierających jajka w składzie Firma zobowiązała się także do zdawania rocznych raportów opisujących dotychczasowy postęp przedsięwzięcia. 
Deklaracja hoteli Wyndham jest ogromnie ważnym krokiem, niosącym nadzieję kurom nioskom na całym świecie oraz przykładem dla innych hoteli, które zachęcone decyzją firmy, być może zechcą podjąć podobne działania służące poprawie dobrostanu niosek, u siebie.

Zobacz, które sieci hotelarskie także podjęły krok w stronę poprawy losu kur niosek: Hotele rezygnują z jaj klatkowych

Uratowana kura nioska. Fot. Andrew Skowron

Uratowana kura nioska. Fot. Andrew Skowron

Dlaczego powstają kampanie takie jak ta?

Producenci spożywczy, sklepy oraz hotele najczęściej wykorzystują w swoich produktach najtańsze jaja „trójki”, czyli takie pochodzące od kur chowanych w systemie klatkowym. Jajka „trójki” mają jednak ukryty koszt, przerzucany na kury, które całe swoje życie zmuszone są do spędzania w klatkach tak ciasnych, iż nie są w stanie nawet rozprostować skrzydeł, ani zaspokoić swoich podstawowych potrzeb ruchowych.
Zamiast tego skazane są na życie w ciemności, ściśnięte w jednej klatce z innymi kurami, stojąc na drucianej pochylni bez ściółki, ułatwiającej pracownikom zbiór jajek. Konsekwencją życia w ścisku są częste złamania nóg i skrzydeł oraz powyrywane pióra. Czasem dochodzi również do sytuacji, w których kura zostaje zadeptana na śmierć przez towarzyszki niedoli. 

Kura nioska w chowie klatkowym. Fot. Konrad Łoziński

Kura nioska w chowie klatkowym. Fot. Konrad Łoziński

Celem kampanii takich jak ta, skierowana do hoteli Wyndham, jest więc zwrócenie uwagi firm (i społeczeństwa) na problem, jakim jest cierpienie kur niosek w hodowli klatkowej oraz próba nakłonienia producentów do zaprzestania używania jajek trójek w swoich wyrobach, na rzecz zastąpienia ich bardziej etyczną alternatywą, którą stanowią jajka „zerówki” , „jedynki” czy „dwójki” , pochodzące od kur z chowu bezklatkowego.