Firma Nestlé, największy producent żywności na świecie, wprowadza wyższe normy dobrostanowe dla kurczaków. Firma zobowiązała się, że do 2026 roku wdroży założenia porozumienia o dobrostanie kurczaków hodowanych na mięso European Chicken Commitment. To kolejna decyzja firmy mająca na celu podwyższenie poziomu dobrostanu zwierząt hodowlanych na świecie.


Firma Nestlé, lider produkcji żywności na świecie, po raz kolejny potwierdziła zaangażowanie w poprawę norm dobrostanowych zwierząt hodowlanych. Po ogłoszeniu deklaracji wycofania z łańcucha produkcji jaj pochodzących z hodowli klatkowej na całym świecie oraz zobowiązaniu producentów drobiu w USA do przestrzegania wyższych wymogów hodowli, przyszedł czas na Europę i resztę świata.

Nestlé ogłosiło, że producenci drobiu, którzy współpracują z firmą na całym świecie, zostaną zobowiązani do przestrzegania norm dobrostanowych określonych na mocy porozumienia organizacji prozwierzęcych European Chicken Commitment . Zmiany będą wdrażane stopniowo do 2026 roku i będą obejmować Europę, Bliski Wschód oraz Afrykę Północną.


Co w praktyce oznaczają te zmiany?


Dzięki zobowiązaniu firmy Nestlé producenci drobiu będą zobowiązani m.in. do stosowania w hodowli wyłącznie tych ras kurczaków, które wykazują lepszy poziom dobrostanu. Na potrzeby Nestlé nie będą już hodowane tzw. rasy szybkorosnące, których zbyt szybki przyrost masy ciała jest powodem licznych chorób i ogromnego cierpienia.

Brojler kurczaki hodowane na mięso

fot: Andrew Skowron


Kurczakom zapewniona zostanie większa przestrzeń, zagwarantowany dostęp do światła naturalnego oraz lepsza jakość powietrza w halach. Zmiany dotyczyć będą również samego uboju zwierząt. Firma zobowiązuje się do odejścia od tych metod uboju zwierząt, które sprawiają im zbędny ból.

Aktualnie, zgodnie z obowiązującym prawem, zwierzęta przed ubojem powinny zostać skutecznie ogłuszone. Niestety najczęściej używana w tym celu metoda oszałamiania elektrycznego bywa nieskuteczna. Szacuje się, że w tylko w Polsce nawet 27 milionów zwierząt rocznie może być w pełni świadomych w trakcie uboju.
Firma zobowiązała się również do prowadzenia regularnych audytów na fermach oraz publikowania corocznych podsumowań postępów realizacji swojego ambitnego celu. Dzięki temu każdy konsument będzie mógł sprawdzić, czy i w jakim stopniu firma realizuje swoje zobowiązania.

Decyzję o poprawie dobrostanu brojlerów, czyli kurczaków hodowanych na mięso, podjął już szereg firm na świecie, w tym m.in. gigant branży spożywczej Unilever, sieć Marks&Spencer czy międzynarodowa korporacja cateringowa Elior Group.
Decyzja firmy Nestlé to ogromny krok w kierunku poprawy norm dobrostanowych miliardów zwierząt hodowlanych. Kurczaki są najliczniej zabijanymi i najbardziej doświadczonymi przez człowieka zwierzętami lądowymi na świecie.