“Wiele doświadczeń na zwierzętach nie przekłada się na zastosowanie w medycynie. Trzeba je ograniczyć. Co czwarte doświadczenie dotyczy zaburzeń nerwowych i psychicznych u człowieka. Czy mysz ma ludzką psychikę?” – pyta, w wywiadzie udzielonym dla Gazety Wyborczej, Anna Gdula, lekarka, etyczka, wiceprzewodnicząca lokalnej komisji etycznej ds. doświadczeń przy Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim.

Wypowiedź ta ma duże znaczenie w kontekście przygotowanego przez Ministerstwo Nauki projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do nauki i edukacji. Tytuł brzmi ironicznie, bo planowana ustawa pogarsza ochronę zwierząt w stosunku do dzisiejszej ustawy, która skromnie nazywa się ustawą o doświadczeniach na zwierzętach. Przepisy przygotowanego projektu nie tylko nie realizują dyrektywy UE w wystarczającym stopniu, ale znacząco obniżają standardy ochrony zwierząt doświadczalnych w stosunku do tego, co obowiązuje w obecnej polskiej ustawie.

Przygotowany projekt dopuszcza m.in.:

  • możliwość prowadzenia eksperymentów na zwierzętach w szkołach ponadgimnazjalnych,
  • możliwość prowadzenia doświadczeń na ZWIERZĘTACH BEZDOMNYCH, dzikich, naczelnych
  • na podstawie pozytywnej decyzji komisji etycznej,
  • możliwość wykonywania zabiegów uniemożliwiających zwierzętom poddawanym doświadczeniom wydawania głosu w czasie bolesnych procedur doświadczalnych,
  • możliwość ponownego wykonania eksperymentu na dotkliwie skrzywdzonych zwierzętach.

Na wadliwość projektu wskazują również m.in.:

  •  brak gwarancji udziału organizacji społecznych w komisjach etycznych,
  •  brak możliwości odwołania się od decyzji Komisji Etycznej zezwalającej na testy,
  •  brak dodatkowych procedur ograniczających wydawanie pozwoleń na używanie zwierząt bezdomnych,
  • brak zakazu stosowania procedur o najwyższym stopniu inwazyjności.

Silny sprzeciw społeczny przeciwko wprowadzeniu wadliwej ustawy i zainteresowanie tematem mediów spowodowały, że planowane pierwotnie na 5-go listopada posiedzenie połączonych komisji rolnictwa i nauki przełożono na 26-go listopada.

Na 26-go listopada przesunięta została również manifestacja przeciwko projektowi ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych. Do zablokowania wadliwego projektu ustawy potrzebna jest teraz pełna mobilizacja i pokazanie społecznej niezgody na zadawanie niepotrzebnego bólu i cierpienia żywym istotom.

Manifestacja odbędzie się w Warszawie przed gmachem Sejmu dnia 26 listopada 2014r. Zbiórka pod Sejmem o godzinie 12:00.

Wydarzenie znajdziesz na fejsbuku:

https://www.facebook.com/events/329446627226752/?ref=22

Swój sprzeciw możesz wyrazić również podpisując tę petycję w sprawie ustawy o tzw. zwierzętach doświadczalnych.

Joanna Sumińska

07.11.2014