Co wspólnego mają ze sobą polskie i niemieckie wilki? Dlaczego międzynarodowej organizacji zajmującej się ochroną przyrody tak zależy na dobrostanie wilków w Polsce? Jaki wpływ na populację wilka w Europie ma ochrona tych zwierząt u nas w kraju? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdują się w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!
Wilki zostały wytępione na terenie Niemiec już w połowie XIX wieku. Wprawdzie zdarzały się przypadki osobników przybyłych z Polski przez granicę polsko-niemiecką, jednakże udawało im się tylko krótko przeżyć w Niemczech. Wszystkie bez wyjątku zostawały natychmiast odstrzelone lub otrute.
Wilki powróciły do Niemiec przed kilkunastoma latami i zostały przez wielu ludzi bardzo serdecznie powitane – jednakże wciąż nie przez wszystkich. Większość z tych stu nowych obywateli Niemiec pochodzi z Polski, gdzie nadal zachowały się wilcze stada. Dlatego tym zachowanym przez stulecia populacjom wilka we wschodniej części Europy należy się szczególna uwaga.
Dlatego też organizacja SAVE Wildlife Conservation Fund wspiera projekt ochrony polskich wilków. Celem projektu jest zachowanie populacji wilka na wschodzie kraju oraz na zachodnim obszarze przygranicznym, a w ten sposób jednoczesna ochrona wszystkich tych zwierząt, które emigrują do krajów Europy Zachodniej.
Dobrostan niemieckich i polskich wilków jest ściśle powiązany. W ostatnich latach wilki wciąż przekraczają granicę i przybywają z Polski do Niemiec. Są one pod ochroną w wielu krajach Europy, także w Niemczech i w Polsce. Mimo to przeszkodę w ich powrocie w dalszym ciągu stanowi nieracjonalny lęk ludzi. Wciąż są one nielegalnie odstrzeliwane przez myśliwych, wielu z nich wręcz życzy sobie ich całkowitego wytrzebienia (także ze względu na to, iż jako drapieżnik wilk stanowi dla nich konkurencję w walce o grubą i drobną zwierzynę łowną).
Dlatego też uświadamianie ludzi i zwiększenie ich akceptacji wobec tych zwierząt jest jednym z zasadniczych tematów w projekcie ochrony wilka SAVE, który jest realizowany przez polski zespół SAVE wspólnie z ekspertem w dziedzinie wilków – profesorem Romanem Gulą. Badania obejmują lasy województwa świętokrzyskiego. To tutaj w 2006 roku po raz pierwszy od roku 1953 zanotowano obecność wilków. Badania wykazały, iż region ten mógł stać się ojczyzną dla pięciu do ośmiu wilczych rodzin.
„Wilczy ekspert” wraz ze swym zespołem będzie intensywnie badał środowisko życia tych zwierząt i ich korytarze migracyjne. Areały istotne dla wilka powinny się łączyć, należy zatem zapobiegać ich podziałom np. przez obecność ulic. Hodowcy zwierząt użytkowych otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące ochrony ich bydła przed ewentualnymi atakami wilków w przyszłości.
Projekt ochrony wilka SAVE rozumiany jest także jako rekompensata tego, co zostało wyrządzone wilkom w przeszłości przez człowieka. Przez stulecia te szczególne zwierzęta postrzegane były jako krwiożercze istoty i przez to narażone na ciężkie prześladowania ze strony ludzi. To powinno wreszcie odejść w przeszłość. Wilki powinny odzyskać na zawsze swoje przestrzenie życiowe, które zostały im odebrane przez człowieka.