Animal Charity Evaluators, które zajmuje się oceną skuteczności organizacji prozwierzęcych, ogłosiło właśnie te 4 najbardziej efektywne na świecie. Otwarte Klatki są jedną z nich! Od tego roku mamy więc tytuł Top Charity i jesteśmy z tego bardzo dumni!
Jeżeli zastanawiasz się, którą organizację prozwierzęcą wesprzeć, Otwarte Klatki powinny być twoim wyborem. Dlaczego? 

Kto najskuteczniej pomaga zwierzętom?

W 2017 roku Otwarte Klatki otrzymały tytuł Standout Charity. Po ocenie dokonanej przez Animal Charity Evaluators zostaliśmy wówczas wyróżnieni jako jedna z 12 najskuteczniejszych organizacji na świecie i pierwsza taka organizacja wywodząca się z Polski. W tym roku po bardzo długim procesie weryfikacji otrzymaliśmy tytuł TOP CHARITY pod szyldem Anima International organizacji, którą założyliśmy i w której zrzeszamy nasze oddziały ze wszystkich krajów! 
Oznacza to, że jesteśmy jedną z 4 najskuteczniejszych organizacji prozwierzęcych na świecie i pierwszą taką organizacją założoną w Polsce.

Jak wyglądał proces weryfikacji?

Animal Charity Evaluators weryfikuje istniejące organizacje zajmujące się pomocą zwierzętom i ich ochroną. Zbiera dane na temat tysięcy organizacji, z czego większość zostaje odrzucona ze względu na niespełnianie odpowiednich kryteriów.

Proces pogłębionej weryfikacji to bardzo długa procedura, na którą składają się rozmowy, dostarczanie dokumentów, a przede wszystkim mocne prześwietlanie wydatków i sukcesów każdej badanej organizacji. Bardzo duży nacisk kładziony jest na jak największą transparentność. Dotyczy to także dobrych decyzji organizacji, jak i błędów. 
W procesie sprawdzano między innymi, czy: 

  1. Mamy spójne plany na rozwój i potrzebujemy więcej funduszy, by działać.
  2. Działamy w skuteczny sposób, który pomaga dużej liczbie zwierząt.
  3. Mądrze zarządzamy swoimi środkami i wydajemy je odpowiedzialnie, nie ponosząc zbędnych kosztów
  4. Odnosimy dużo sukcesów.
  5. Umiemy rozpoznać skuteczne, a także nieskuteczne programy pomocy zwierzętom i na podstawie tych danych odpowiednio modyfikujemy swoje działania.
  6. Mamy mocne przywództwo oraz dobrze rozwiniętą wizję strategicznego działania.
  7. Naszą organizację cechuje kultura pracy oraz silna struktura.

Jakie są nasze mocne strony?

Według Animal Charity Evaluators:

Kierownictwo Anima International zwraca uwagę na strategię i poszukuje sposobów na dostosowanie lub zmianę taktyki, aby skuteczniej pomagać zwierzętom.  Organizacja ma jasny obraz tego, jak mierzyć swój postęp i wyznaczać konkretne i wymierne cele”.
Doceniony został także nasz wkład w działania dla zwierząt w krajach, w których ruch prozwierzęcy dopiero się rozwija. Dzięki temu mamy szansę silnie wpłynąć na zmianę losu zwierząt w miejscach, gdzie ich prawa są mocno zaniedbane.

 
Ponadto Otwarte Klatki mają już udokumentowane wieloletnie sukcesy w rozszerzaniu działalności na rzecz ochrony zwierząt, prowadzeniu wielu efektywnych kampanii, przekonywaniu firm do wycofywania się z chowu klatkowego, a przede wszystkim jesteśmy jedną z niewielu organizacji, które bardzo mocno stawiają na przejrzystość płac i różnorodność zatrudnionych osób. 

Jakie są nasze słabe strony?

Głównymi obawami dotyczącymi naszej działalności według Animal Charity Evaluators jest poleganie w tak dużym stopniu na pracy wolontariackiej, która z jednej strony pomogła nam działać efektywnie w krajach wschodnich i rozwinąć tam kolejne organizacje, z drugiej jednak istnieją obawy, iż poleganie tylko na nieodpłatnej pracy wolontariuszy długoterminowo może osłabić siłę organizacji

Co oznacza tytuł Top Charity?

Spośród wszystkich badanych organizacji ACE przyznaje dwa rodzaje tytułów.

  • Top Charities (Najlepsze organizacje) – organizacje, które mają największy wpływ na poprawę losu zwierząt i wciąż potrzebują środków, by działać lepiej.
  • Standout Charities (Wyróżniające się organizacje) – organizacje, które wykonują bardzo dobrą pracę na rzecz zwierząt i Animal Charity Evaluators jest przekonana o ich skuteczności. Z różnych powodów brakuje im trochę, by mogły zostać zaliczone do kategorii „top”.

Otwarte Klatki top charity
Uznanie nas jako jednej z najbardziej efektywnych organizacji na świecie i otrzymanie tytułu Top Charity to dla nas wielki zaszczyt, ale także pole do dalszych działań. Nie poddajemy się w walce o lepszy los zwierząt, nie spoczniemy na laurach – będziemy robić wszystko, by tytuł Top Charity utrzymać. 

Wiemy też jedno bez Was i Waszego wsparcia nie byłoby nas w miejscu, w którym właśnie jesteśmy.

Jeśli wspierasz nas darowiznami, udostępniasz nasze petycje, śledzisz w mediach społecznościowych, jesteś wolontariuszem lub osobą wspierającą Otwarte Klatki, jest to także Twój tytuł i Twoje wyróżnienie. To dzięki Tobie możemy mówić o krzywdzie zwierząt i domagać się zmian.
Każda złotówka, każdy like”, każdy podpis to krok do przodu w tej walce. Jesteście wspaniali i wiemy, że zawsze możemy na Was liczyć.

Dołącz do grona naszych wolontariuszy 

Wstąp!