W maju tego roku Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat przeprowadziło badanie opinii publicznej wśród Polaków, pytając ich, co myślą o hodowli klatkowej. Wyniki jasno pokazują, że Polacy chcą zakazu hodowli klatkowej zwierząt w Unii Europejskiej i oczekują konkretnych kroków legislacyjnych od decydentów.

Z najnowszych badań opinii społecznej wynika, że aż 68% Polaków uważa, że trzymanie zwierząt hodowlanych w klatkach powinno być zakazane. Polakom zależy na losie zwierząt i poprawie warunków ich utrzymania. 

Polacy oczekują też konkretnych kroków legislacyjnych od decydentów. Niemal 70% (68,8%) uważa, że polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno poprzeć unijny zakaz trzymania zwierząt hodowlanych w klatkach, z czego zdecydowanie się z tym zgodziło 38,9% z nich. 

69,6% badanych poparłoby zakaz hodowli zwierząt w klatkach na terenie Unii Europejskiej, z czego zdecydowanie poparłoby to niemal 2/5 z nich. Polscy politycy mogą spodziewać się zatem poparcia społecznego dla działań w kierunku wprowadzenia zakazu w UE.

75,2% ankietowanych uważa, że zwierzęta hodowlane nie powinny być trzymane w klatkach, z czego zdecydowanie tak uważa 40,9% badanych.

Polakom zależy na losie zwierząt i większość społeczeństwa popiera wprowadzenie zakazu hodowli klatkowej, a także oczekuje od polityków konkretnego działania w tym kierunku. Liczymy na to, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi posłucha głosu obywateli i da swoje poparcie dla zakazu hodowli klatkowej w Unii Europejskiej.