Temat braku należytej prawnej ochrony zwierząt jest bardzo istotny zarówno w kontekście obietnic, jakie złożyły niektóre ugrupowania polityczne, które zasiadły niedawno w parlamencie, jak i z uwagi na coraz większą świadomość społeczeństwa.
Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik to książka, która stanowi pewnego rodzaju odpowiedź na rosnące zainteresowanie tematyką ochrony zwierząt.

Mecenas Karolina Kuszlewicz, autorka książki, to przede wszystkim adwokatka zwierząt, która od wielu lat zajmuje się ich obroną stojąc na straży w szczególności tych najsłabszych, którym ludzie nie poświęcają zbyt wiele uwagi. W 2016 roku doprowadziła do wydania ważnego dla prawnej ochrony zwierząt wyroku Sądu Najwyższego, w którym uznano, że przetrzymywanie karpi w reklamówkach bez dostępu do wody to znęcanie się nad nimi.

Prawa Zwierząt. Praktyczny przewodnik

Książka opatrzona została pięknymi zdjęciami, wśród których znaleźć można także fotografie naszych aktywistów – Eli Radzikowskiej oraz Andrew Skowrona. (fot. Ela Radzikowska)

Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik jest pozycją obowiązkową nie tylko dla osób, które na co dzień zajmują się ochroną zwierząt, lecz również dla wszystkich tych, którzy pragną zrozumieć jak wyglądają w Polsce przepisy prawa dotyczące zwierząt. Porusza ona bowiem zagadnienia niezwykle istotne z punktu widzenia obowiązującej ustawy, jak np. jej zakres przedmiotowy, czyli inaczej rzecz ujmując – które zwierzęta podlegają ochronie, co to jest dereifikacja zwierząt oraz jakie ma ona konsekwencje prawne. Omawia też zagadnienie własności zwierząt, znęcania się nad nimi oraz odebrania ich właścicielowi. Pani Mecenas dokonuje również bardzo trafnych spostrzeżeń dotyczących istniejącego stanu prawnego formułując przy tym interesujące postulaty zmian w przepisach. 

(fot. Ela Radzikowska)

Autorka swój wywód rozpoczyna od ogólnych rozważań na temat różnicy pomiędzy prawami zwierząt a prawną ochroną zwierząt, przedstawia rys historyczny ochrony prawnej zwierząt w Polsce, a także wyjaśnia, jak ważne jest rzecznictwo w imieniu zwierząt. Co istotne, choć Pani Mecenas od 2018 roku pełni funkcję rzeczniczki ds. ochrony zwierząt przy Polskim Towarzystwie Etycznym, promując i zwiększając świadomość społeczeństwa w tym temacie, to jednak nie budzi jej wątpliwości potrzeba powołania instytucji Rzecznika Ochrony Zwierząt na mocy ustawy.

Pomóż nam powołać Rzecznika Ochrony Zwierząt.

Wyraź swoje poparcie i podpisz petycję!

Podpisz

Choć z pozoru wydawać by się mogło, że pozycja poddająca pod analizę ustawę o ochronie zwierząt jest ciężkim materiałem dla osób, które na co dzień nie mają do czynienia z językiem prawniczym i prawem jako takim, to jednak autorka postarała się, aby wszelkie kwestie wyjaśnione zostały w sposób zrozumiały dla każdego odbiorcy. Oprócz licznych przykładów, zarówno opierających się na doświadczeniu autorki, jak i orzecznictwie sądowym, Pani Kuszlewicz w sposób przystępny wyjaśnia podstawowe mechanizmy czy instytucje prawne, co pozwala na przyswojenie przedstawianych treści w przyjemny i lekki sposób. Dzięki temu książka może posłużyć zarówno prawnikom, jak i ludziom ogólnie zainteresowanym tematyką ochrony zwierząt.
 
Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik autorstwa adw. Karoliny Kuszlewicz
z pewnością jest pozycją niezwykle interesującą  i przybliżającą czytelnikowi sposób funkcjonowania prawnej ochrony zwierząt w Polsce.
A czy wy przeczytaliście już tę książkę? Jeśli tak, to koniecznie dajcie nam znać, czy wam się podobała! 

 
 
Źródła:

  1. Wyrok SN z dnia 13 grudnia 2016 r., sygn. akt II KK 281/16, Legalis numer 1717137.
  2. K. Kuszlewicz, Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2019 r.

Autorka recenzji: Karolina Kowalska