Ochrona i dobrostan zwierząt są tematami budzącymi niezwykle duże emocje w polskiej polityce. Niemal każda z partii ma inne zdanie na odnośnie tego, w jaki sposób traktowane być powinny zwierzęta hodowlane. Niektóre ze stanowisk różnią się od siebie diametralnie, nie znajdując żadnego punktu wspólnego. Mając na uwadze, że w okresie przedwyborczym kandydaci przedstawiają swoje postulaty i obietnice postanowiliśmy skonfrontować polityków w  sprawie dobrostanu zwierząt. W tym celu przesłaliśmy do największych partii politycznych w Polsce kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi najważniejszych problemów, które obecne są w hodowli zwierząt.

Czego dotyczy kwestionariusz?

  • wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra;
  • odejście od systemu klatkowego w hodowli kur niosek, przepiórek, świń, cieląt i królików ;
  • poprawa dobrostanu kurczaków brojlerów i rezygnacja z hodowli ras szybkorosnących;
  • wprowadzenie ograniczeń w budowie ferm przemysłowych, aby ograniczyć ich koncentrację i oddziaływanie na środowisko ;
  • powołanie Rzecznika Ochrony Zwierząt.

Wybraliśmy te tematy, gdyż mają one największy i najbardziej efektywny wpływ na dobrostan zwierząt. Wprowadzenie tych zmian wiązałoby się z poprawą warunków życia milionów istnień. Dotyczą one bowiem praktyk w hodowli, którymi objęta jest największa ilość zwierząt. Wprowadzają ponadto narzędzia prawne, dzięki którym dobrostan zwierząt będzie mógł być skutecznie przestrzegany. Wskazane postulaty w dużej mierze popierane są również przez polskie społeczeństwo oraz stanowią obecnie przedmiot debaty w Unii Europejskiej. Dlatego tak ważne jest, aby politycy mieli jasne zdanie powyższych kwestiach oraz byli w stanie zaproponować rozwiązania, które wprowadzałyby je w życie. 

Jak zamierzamy wykorzystać odpowiedzi?

Stosunek do ochrony zwierząt dla wielu wyborców stanowi czynnik decydujący o wyrażeniu poparcia dla danego kandydata. Aby usprawnić proces podejmowania decyzji przez osoby, którym zależy na ochronie zwierząt hodowlanych, postanowiliśmy stworzyć zestawienie otrzymanych odpowiedzi wraz ze wskazaniem stosunku partii do danych postulatów. W zestawieniu znajdą się informacje o tym, które partie popierają postulaty, które są przeciw, a które nie odpowiedziały na nasz kwestionariusz. Dzięki takiemu przedstawieniu wyborcy w łatwy sposób będą mogli dowiedzieć się, które partie polityczne zajęły stanowisko zgodne z ich własnymi poglądami oraz dokonać wyboru najbardziej odpowiadające ich nadziejom.

Fot. Konrad Łoziński

Do kiedy partie mają czas?

Kwestionariusz wysłany został do partii politycznych 22 sierpnia. W wiadomości wyjaśniającej cel kwestionariusza wskazaliśmy termin na udzielenie odpowiedzi, który wyznaczony został na 8 września. Głęboko wierzymy, że politycy są zainteresowani losem zwierząt hodowlanych oraz przedstawią wyborcom jasne stanowisko na temat potrzeby ich ochrony. Zarówno zwierzęta jak i wyborcy potrzebują polityków, którzy są w stanie opowiedzieć się za określonymi rozwiązaniami w szczególnie ważnych kwestiach, a taką z pewnością jest hodowla zwierząt i regulacje jej dotyczące.

Głos na zwierzęta

Mamy nadzieję, że jak najwięcej kandydatów w swoich planach na działanie w Parlamencie przedstawi rozwiązania dotyczące ochrony zwierząt. Pragniemy również, aby propozycje polityków wiązały się z poprawą losu zwierząt hodowlanych i ukróceniem ich cierpienia. Wyborcy powinni być w stanie w łatwy sposób sprawdzić stanowisko oraz program partii politycznych w określonych kwestiach. Z tego względu liczymy na to, że adresaci naszego kwestionariusza przedstawią swoje poglądy w aspekcie ochrony zwierząt hodowlanych. Dzięki temu w najbliższych wyborach parlamentarnych obywatele będą mogli wybrać na swoich reprezentantów osoby, którym zależy na losie najsłabszych!