Coraz więcej osób wspiera lub chce wspierać działania mające na celu poprawę losu zwierząt. Wiele z nich nie ma jednak wystarczającej ilości czasu, żeby aktywnie wspierać prozwierzęce akcje lub mieszka z dala od większych miast, co znacznie utrudnia zaangażowanie się w działania lokalne. Zdając sobie sprawę z istnienia dużej grupy ludzi pełnych chęci pomocy, stworzyliśmy nowy projekt Obrońcy Zwierząt”. Dzięki niemu, poświęcając tylko 5 minut dziennie, możesz zmienić los zwierząt hodowlanych.


Kim są Obrońcy Zwierząt?

Obrońcy Zwierząt to grupa osób, które chcą dokonać dobrych zmian dla najbardziej tego potrzebujących zwierząt. To ludzie, którzy nie mają czasu na to, żeby na pełen etat poświęcić się wolontariatowi, ale nie rezygnują z podejmowania działania i szukają sposobu na efektywną pomoc zwierzętom.

Parę razy w tygodniu na swoją skrzynkę mailową otrzymują krótkie wiadomości ze wskazówkami jak szybko i łatwo mogą zaangażować się w ważne działania dla zwierząt np. poprzez zadzwonienie do posła i poproszenie o wstawienie się za wprowadzeniem zakazu hodowli zwierząt na futra czy wysłanie listu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o podjęcie kroków mających na celu zakończenie okrutnego okaleczania prosiąt.

Wierzymy, że akcje podejmowane przez Obrońców Zwierząt zwiększą skuteczność naszych działań dla zwierząt. Wspólnie zmienimy dla nich świat!

Zobacz, jak Basia, Obrończyni Zwierząt, opowiada o projekcie:

Siła społeczeństwa, siła konsumentów, siła obywateli

Polacy nie są obojętni na krzywdę zwierząt! Polskie społeczeństwo jest świadome warunków, w jakich przetrzymywane są zwierzęta hodowlane i coraz aktywniej zaczyna przeciwstawiać się okrutnym praktykom stosowanym wobec zwierząt.
Każdy konsument ma prawo do zadawania pytań oraz do wiedzy na temat pochodzenia produktów, które chce zakupić. Oznacza to, że jako konsument możesz np. domagać się od firm informacji o pochodzeniu jaj wykorzystywanych w produkowanej żywności dowiedzieć się, czy są to jaja z okrutnej hodowli klatkowej czy z systemów alternatywnych. Informacja o tym, czy futro ozdabiające ubranie jest sztuczne czy pochodzi z zabitego zwierzęcia, również powinna być jawna, a jeśli nie wspierasz krzywdzenia zwierząt dla mody, masz prawo wyrazić swoje zdanie. Właśnie to prawo daje konsumentom możliwość wywierania wpływu na firmy poprzez oczekiwanie, że w swoich działaniach wezmą pod uwagę dobro zwierząt.
Jako obywatel masz również prawo do wpływania na kształtowanie prawa. Wybrani przez nas posłowie mają obowiązek brać pod uwagę potrzeby i zdanie obywateli. W tym momencie ważą się losy tzw. zwierząt futerkowych jako obywatel możesz pisać listy, maile lub zadzwonić do posła ze swojego miasta i poprosić o wstawienie się za zakazem hodowli zwierząt na futra.

Zadzwoń do posła: https://telefondoposla.pl/
Wiele firm, które wprowadziły w swoim biznesie dobre zmiany dla zwierząt, zrobiło to, mając na uwadze oczekiwania konsumentów. Podkreślają to np. firmy wycofujące jaja z hodowli klatkowej (takich firm jest już w Polsce ponad 80!) Tesco, Społem Kielce, Da Grasso, Mieszko i wiele innych. Na pojawienie się w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapisu o zakazie hodowli zwierząt na futra wpływ miały m.in. liczne protesty ludzi przeciwko hodowlom, w tym protesty lokalnych społeczności mieszkających w pobliżu ferm.
Jako konsument i jako obywatel możesz wpłynąć na los zwierząt i przyczynić się do wprowadzania realnych, systemowych zmian!

Zostań Obrońcą Zwierząt!

Codziennie walczymy o lepsze życie zwierząt hodowlanych, a także o prawo konsumentów do pełnej wiedzy na temat warunków, w jakich żyją te zwierzęta. Dołącz do Obrońców Zwierząt i bądź na bieżąco informowany, jak możesz wykorzystać swój głos, aby zmienić los zwierząt w Polsce nie poświęcając na to więcej niż 5 minut dziennie!

Zostań obrońcą zwierząt!