Różnorodność to termin odnoszący się do zróżnicowania osób tworzących daną firmę i organizację pod względem wielu aspektów takich jak płeć, wiek, wykształcenie i zawód. Postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda struktura Otwartych Klatek zadając pytania naszym aktywistom.

Kilka słów o diversity

Różnorodność (ang. Diversity) – termin, który w kontekście odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) odnosi się do różnorodności osób zatrudnionych. Odmienność może dotyczyć takich przesłanek jak: płeć, przynależność rasowa, przynależność narodowa i etniczna, religia, wyznanie i wiele innych aspektów.
Współcześnie firmy kładą coraz większy nacisk na wyrównywanie szans rozwoju i zatrudnienia, czyli różnorodność w miejscu pracy. Przedsiębiorstwa wprowadzają programy typu zarządzania różnorodnością, których głównym celem jest wyrównanie szans w miejscu pracy oraz współgranie zespołu w jego różnorodności. Aby móc je wprowadzić w Otwartych Klatkach niezbędne było zebranie danych odnośnie wolontariuszy.

Różnorodność Otwartych Klatek

Zależy nam na tym, żeby dobrze znać strukturę naszej organizacji. Daje nam to możliwość rozwoju dla osób, które w niej działają, a co za tym idzie, lepsze działanie Otwartych Klatek i szybsza poprawa losu zwierząt hodowlanych. Upubliczniamy te dane także ze względu na naszą politykę transparentności o której możecie przeczytać w naszym wpisie. Postanowiliśmy zbadać diversity poprzez ankietę, w której anonimowo wzięło udział 241 osób. Pytania dotyczyły takich danych jak: płeć, wykształcenie, wykonywany zawód, wiek, narodowość, poglądy polityczne, dieta, identyfikacja jako osoba LGBT, oraz rejon kraju z którego pochodzi dana osoba. Wyniki nie tylko nas zaskoczyły, ale dały nam też wskazówki dotyczące tego jak możemy się rozwijać jako zespół, który chce w swoich działaniach skutecznie pomagać zwierzętom.

Wiek:

Różnorodność w Otwartych Klatkach
Większość naszych aktywistów stanowią osoby w wieku 19-26 oraz 27-35. Oznacza to, że w organizacji wiele osób jest w trakcie edukacji, lub zaczyna karierę zawodową. Ta informacja daje nam możliwość pomocy naszym wolontariuszom w zdobyciu doświadczenia, które może być dla nich przydatne w przyszłości. W związku z tym postanowiliśmy umożliwić osobom działającym w naszej  organizacji odbywanie w Otwartych Klatkach staży i praktyk, a także możliwości kształcenia się poprzez platformy edukacyjne online.
 

Zawód:

Różnorodność w Otwartych Klatkach
Otwarte Klatki są zróżnicowaną organizacją pod względem wykształcenia i wykonywanego zawodu. Jak się okazuje najwięcej osób w organizacji jest związanych z :

 • IT
 • marketingiem
 • dietetyką,
 • medycyną
 • grafiką
 • fotografią
 • weterynarią
 • oświatą,
 • prawem
 • gastronomią
 • psychologią
 • tłumaczeniami.

Taka różnorodność zespołu wnosi wiele dobrego do aktywizmu. Osoby z różnych dziedzin mogą wykorzystywać swoje umiejętności działając na rzecz zwierząt, co daje nam przekrój możliwości w prowadzonych przez nas kampaniach. Cieszymy się, że Otwarte Klatki tworzą osoby wykształcone w tak odmiennych dziedzinach.

Płeć:

Różnorodność w Otwartych Klatkach
Można powiedzieć, że Otwarte Klatki podtrzymują ogólny trend wśród większości organizacji pozarządowych. ¾ naszej organizacji stanowią kobiety. Chcemy, by kobiety miały równe szanse rozwoju, a ich zaangażowanie w naszych działaniach, tworzeniu kampanii i zajmowanie ważnych funkcji w organizacji odpowiadało ogólnej strukturze jeśli chodzi o zróżnicowanie ze względu na płeć. Dlatego postanowiliśmy stworzyć system mentoringu dla kobiet wewnątrz organizacji. Chcemy w ten sposób zachęcić kobiety do angażowania się w nasze działania i tworzyć warunki do rozwoju i tworzenia wspólnych pomysłów i projektów. Wiemy, że dziewczyny stanowią ogromną siłę naszej organizacji.
 

Pozostałe ciekawostki

 • Większość osób znajdujących się w organizacji to osoby na diecie roślinnej i wegetariańskiej ale mamy także osoby, które deklarują swój styl życia jako redukcjonizm
 • W organizacji mamy osoby różnego wyznania (katolicyzm, buddyzm, judaizm, prawosławie), a także osoby niewierzące
 • Zdecydowana większość osób (90%) identyfikuje swoją narodowość jako polską
 • 15% identyfikuje siebie jako osoby LGBT
 • Nasi aktywiści pochodzą z różnych regionów Polski, odpowiedzi pod tym względem były bardzo zróżnicowane
 • 51% posiada wykształcenie wyższe

 

Twórz z nami świat wolny od cierpienia zwierząt

Działaj i rozwijaj się w Otwartych Klatkach robiąc jednocześnie wiele dobra

Dołącz do naszych aktywistów