W odpowiedzi na rażące ignorowanie dobrostanu zwierząt przez sieć Subway, 4 grudnia Otwarte Klatki oraz 19 innych organizacji prozwierzęcych z całej Europy, należących do koalicji Open Wing Alliance, rusza z petycją oraz kampanią skierowaną do tej sieci restauracji. Akcja ma na celu ponaglenie sieci, aby zmniejszyła cierpienie kurczaków brojlerów, wprowadzając wyższy standard dobrostanowy. 

brojlery Subway

fot. Andrew Skowron

Pomóż nam przekonać Subway do poprawy losu milionów kurczaków na świecie

Podpisz petycję

Podpisz

Dlaczego Subway?

Subway stanowi obecnie jedną z największych światowych sieci fast food. Posiada ona ponad 42 000 restauracji na całym świecie. Tak ogromną firmę powinny obchodzić nie tylko zyski generowane ze sprzedaży produktów, lecz również dobrostan zwierząt, których mięsa używa w swoich kanapkach. Stanowi on część etycznej odpowiedzialności firmy. W USA i Kanadzie Subway  już zobowiązał się do poprawy dobrostanu kurczaków. Uważamy, że powinien wziąć odpowiedzialność za tę kwestię także w Europie.
Mahl Klosterhalfen, prezes Fundacji Alberta Schweitzera, w ten sposób komentuje unikanie odpowiedzialności przez Subway:

Subway twierdzi, że utrzymanie wysokiego etycznego standardu, a także odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju, to kwestie niezwykle istotne dla ich biznesu. W rzeczywistości jednak, miejsce ma kompletnie odwrotna sytuacja. Kurczaki brojlery przed trafieniem do kanapek w Subwayu żyją w makabrycznych warunkach.

Co jest nie tak z obecną hodowlą kurczaków na mięso?

Kurczaki, których mięso zamawia Subway, pochodzą z tak zwanej hodowli przemysłowej kurczaków rasy brojler. W takich hodowlach zwierzęta zmuszane są do życia w tłoku oraz nie mają możliwości swobodnego poruszania się. Nie zapewnia się im również dostępu do światła dziennego ani trawy. Przez modyfikacje genetyczne kurczaki rosną w nienaturalnie szybkim tempie, co prowadzi do licznych złamań kości oraz chorób serca. Powszechnym jest, że z powodu przyrostu masy ptaki nie są w stanie utrzymać się na własnych nogach. Kurczaki uśmiercane są w wieku zaledwie 6 tygodni.
Więcej o hodowli kurczaków przeczytaj tutaj: 8 faktów o hodowli kurczaków, które wywrócą twój żołądek

brojlery Subway

fot. Andrew Skowron

Co chcemy osiągnąć?

W celu poprawy warunków życia kurczaków brojlerów około 30 grup prozwierzęcych połączyło siły, aby stworzyć nowe przepisy w ramach Karty dobrostanu w sprawie kurcząt brojlerów – European Chicken Commitment (ECC). Karta ma za zadanie regulację standardu dobrostanowego dla kurczaków w przemyśle mięsnym. Do spełnienia wymagań określonych przez ECC zobowiązało się już ponad 200 amerykańskich oraz europejskich firm i spółek. 
Wymogi European Chicken Commitment obejmują zwiększenie przestrzeni życia kurczaków, modyfikację budowy, wewnętrznego klimatu i oświetlenia kurników. ECC wzywa również do zaprzestania hodowli ras szybkorosnących, które po kilku tygodniach życia nie potrafią nawet utrzymać się na nogach.
Więcej o ECC przeczytaj tutaj: European Chicken Commitment, czyli jak zmieniamy los kurczaków hodowanych na mięso
Subway przez ostatnie 2 lata unikał wzięcia na siebie odpowiedzialności za podniesienie dobrostanu kurczaków w Europie i podpisania Karty dobrostanu ECC, ograniczając się do spełniania minimalnych europejskich wymogów w tej kwestii.

Minimalne wymogi europejskie nie są jednak wystarczające, aby chronić zwierzęta przed bólem i cierpieniem. Subway musi wziąć za nie odpowiedzialność i zapewnić kurczakom wyższą ochronę. Do tej pory firma tego nie zrobiła, w przeciwieństwie do Nestlé czy Kentucky Fried Chicken, które już podjęły kroki w celu podniesienia jakości życia i zmniejszenia cierpienia kurczaków.

Jako Otwarte Klatki wraz z organizacjami należącymi do koalicji OWA pragniemy przekonać sieć Subway do zobowiązania się do podniesienia standardów dobrostanu kurczaków, których sieć używa w swoich produktach. Tym samym Subway dołączyłby do setek firm, które już takie zobowiązanie podpisały i które inspirują pozostałe przedsiębiorstwa.