Kolejne restauracje rezygnują z plastikowych słomek do napojów, miejsce reklamówek zajmują wielorazowe płócienne torby, a jajka “trójki” znikają ze sklepowych półek – trend odpowiedzialności społecznej biznesu na stałe wpisał się w politykę wielu lokali oraz producentów żywności.

Wiodące firmy branży gastronomicznej coraz częściej decydują się na kolejny krok w dobrą stronę, podnosząc normy dobrostanu brojlerów u swoich dostawców. Niemal 100 ogromnych producentów żywności, takich jak Nestlé, Danone i Unilever, już zadeklarowało, że przeorganizują swój łańcuch dostaw, aby mięso kurze w ich produktach pochodziło z odpowiedzialnych źródeł. 

fot: Andrew Skowron

Niestety, nie wszyscy producenci w pełni odcinają się od zbędnego cierpienia brojlerów. Największy w Polsce i na świecie dostawca usług cateringowych – firma Sodexo – zdecydowała się podnieść wymagane standardy chowu kurczaków tylko w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych.
Pomimo żywego zainteresowania ze strony klientów, zarząd Sodexo nie zdecydował się na objęcie taką polityką swoich dostawców w krajach europejskich. To dlatego koalicja Open Wing Alliance, do której należą Otwarte Klatki, postanowiła rozpocząć międzynarodową kampanię, która pokaże Sodexo, że to już czas na podjęcie odpowiednich kroków!

O jakie normy chodzi?

Zmiany, jakie należy wprowadzić w hodowli brojlerów wyznacza European Chicken Commitment. Deklaracja ta, powstała we współpracy 28 europejskich organizacji prozwierzęcych, zakłada przede wszystkim rezygnację z ras szybkorosnących – to one są główną przyczyną cierpienia brojlerów.

fot: Konrad Łoziński

Kurczaki tych gatunków najczęściej borykają się ze złamanymi nogami, mają problemy z układem oddechowym i często umierają w wyniku tzw zespołu przedwczesnej śmierci.
Zmiana ras na rosnące wolniej uwolni te zwierzęta od dodatkowego cierpienia. European Chicken Commitment wyznacza też minimalną długość grzęd dla ptaków oraz maksymalne zagęszczenie zwierząt na fermie a także reguluje warunki świetlne i temperaturowe, w jakich hodowane są brojlery. Deklaracja zabrania też przetrzymywania zwierząt w klatkach.

Chcesz dowiedzieć się więcej o European Chicken Commitment? https://panel-otwarteklatki.ok.k8s.dance/hodowla-kur-brojlerow/

Czy dla Europejczyków dobro kurczaków ma duże znaczenie?

Okazuje się, że tak! – Według badania zrealizowanego przez ComRes w styczniu tego roku aż 93% Polaków twierdzi, że dobro brojlerów powinno być chronione lepiej niż obecnie, a blisko 2/3 Polaków potwierdza, że woli kupować mięso pozyskiwane w bardziej etyczny sposób. Podobne wyniki powtórzyły się w innych europejskich krajach. Liderzy rynku tacy jak Sodexo powinni aktywnie odpowiadać na oczekiwania konsumentów, w tym również te dotyczące dobrostanu zwierząt hodowlanych – komentuje Marta Cendrowicz, koordynatorka kampanii korporacyjnych Stowarzyszenia Otwarte Klatki. 

fot: Konrad Łoziński

Opór Sodexo wobec zmian jest tym dziwniejszy, że firma wśród swoich wartości wymienia zdrowe żywienie oraz dbałość o środowisko naturalne.
Tymczasem mięso szybkorosnących kurczaków zdecydowanie nie jest ani ekologiczne, ani korzystne dla zdrowia konsumentów. Liczymy, że kampania okaże się wielkim sukcesem, a Sodexo już niebawem zmieni swoją politykę.