OŚWIADCZENIE WS. MATERIAŁÓW OPUBLIKOWANYCH NA PORTALU WSENSIE.PL

12 listopada 2014 portal wsensie.pl opublikował materiał rzekomo świadczący o powiązaniach stowarzyszenia Otwarte Klatki z firmami utylizacyjnymi. Filmy zostały nagrane w czasie cotygodniowych spotkań warszawskiej grupy Otwartych Klatek przez osoby podające się za chętne do włączenia się w działania stowarzyszenia.

Uważamy, że takie działanie stanowi nadużycie naszego zaufania i jest nieetyczne, ponieważ miało na celu utrudnienie prowadzenia korzystnej społecznie działalności stowarzyszenia.

1.   Materiały zostały zmanipulowane. Montaż wypowiedzi wskazuje na to, że stowarzyszenie czerpie korzyści finansowe ze współpracy z utylizatorami; tymczasem jedynym rodzajem współpracy jest pomoc merytoryczna.

Konieczność konsultacji merytorycznej z przedstawicielami firm zajmujących się odbiorem odpadów z ferm futrzarskich była spowodowana potrzebą fachowej weryfikacji informacji o nieprawidłowościach w składowaniu oskórowanych zwłok na fermie jednego z czołowych hodowców norek w Polsce.

Pawilon z norkami amerykańskimi

Otwarte Klatki utrzymują się ze składek członkowskich i dobrowolnych dotacji, szczególnie od osób prywatnych. Jakiekolwiek insynuacje o powiązaniach finansowych stowarzyszenia z firmami utylizacyjnymi są kłamstwem.

Przykładem jednej z wielu manipulacji, jakich dopuścili się autorzy materiału, jest umieszczenie między wypowiedziami dotyczącymi spotkania z przedstawicielem związku branżowego utylizatorów informacji dotyczącej dokonywania regularnych wpłat na stowarzyszenie przez osobę zajmującą się optymalizacją stron internetowych. W ten sposób chcieli oni wywołać u odbiorcy wrażenie, jakoby Otwarte Klatki były finansowane przez firmy odbierające odpady z rzeźni.

Naszym zdaniem zabieg ten jednoznacznie wskazuje na zła wolę autorów i powinien być podstawą do wszczęcia przeciw nim postępowania dyscyplinarnego.

2.   Wydawcą portalu wsensie.pl jest Fundacja Wsparcia Rolnika Polska Ziemia, której prezesem zarządu jest Szczepan Wójcik, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. Ma więc on interes w oczernianiu organizacji, która ujawnia materiały ze śledztw na fermach futrzarskich.

W 2013 roku stowarzyszenie Otwarte Klatki opublikowało raport, filmy i zdjęcia pokazujące warunki chowu norek na polskich fermach, w tym również tej należącej do Wojciecha Wójcika, brata Szczepana Wójcika.

Zobacz raport Drapieżny biznes

3.   Jacek Strzelecki, jeden z autorów artykułu, jest znany ze stronniczego i nieprawdziwego przedstawiania informacji dotyczących kwestii związanych z fermami futrzarskimi. W bieżącym roku opisywał m.in. sprawę dziennikarzy „Die Welt”, oskarżając ich o włamanie się na jedną z polskich ferm, zniszczenie mienia i wypuszczenie zwierząt.

Żaden z tych zarzutów nie jest prawdziwy i właściciel fermy oraz dziennikarz nie mają na to żadnych dowodów.

Strzelecki opisał sytuację dotyczącą fermy Wojciecha Wójcika*, a teraz kontynuuje temat na portalu wydawanym przez fundację, której prezesem jest brat hodowcy. Całkowicie odbiera to dziennikarzowi wiarygodność. W obu przypadkach pokazana jest jedna wersja wydarzeń, brakuje dowodów, a materiał ma charakter manipulacji.

4.   Stowarzyszenie Otwarte Klatki od 2012 roku publikuje materiały pokazujące warunki chowu zwierząt na fermach futrzarskich i, w odróżnieniu od ich właścicieli, nie ma nic do ukrycia. Będziemy domagać się ujawnienia całości nagrań zebranych przez podstawione osoby, łącznie z metadanymi, co umożliwi ocenę skali manipulacji pokazanego na portalu wsensie.pl materiału.

*AKTUALIZACJA 2017 Sprawa o zniesławienie wytoczona Szczepanowi Wójcikowi przez SOKO Tierschutz została umorzona ponieważ sąd uznał, że zniesławienie może dotyczyć konkretnej osoby fizycznej, a nie całej organizacji, w związku z czym oskarżenie wniósł niewłaściwy powód. Jednocześnie w wyroku sąd jednoznacznie stwierdza, że “sąd nie dał wiary zeznaniom świadka Zbigniewa W. (świadek Szczepana Wójcika na okoliczność rzekomego włamania – przyp. aut.) co do okoliczności zdarzenia na fermie w Granowcu, gdyż są one niewiarygodne wobec zeznań pozostałych świadków (w tym policji – przyp. aut.)”. Potwierdza to wątpliwości prokuratury w Granowcu co do samego faktu zaistnienia włamania.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

12.11.2014

link do artykułu o sprawie SOKO Tierschutz i Szczepana Wójcika: https://oko.press/wymyslona-historia-o-ekoterrorystach-podbila-prawicowe-media-autorem-hodowca-norek/