Z okazji Dnia Matki sześć znanych kobiet: Asia Opozda, Zosia Zborowska-Wrona, Marysia Winiarska, Edyta Pazura, Kasia Sokołowska i Monika Mrozowska, wzięło udział w spocie Otwartych Klatek, w którym zwracają uwagę na los zwierzęcych mam oraz ich dzieci, które cierpią w hodowli klatkowej, i zachęcają do podpisania petycji do Ministra Rolnictwa.

We wzruszającym spocie znane mamy prowadzą rozmowę o macierzyństwie i jego urokach – padają m.in. pytania: „Jak opisałabyś jednym słowem macierzyństwo?” i „Czego nauczyłaś się od swojego dziecka?”. Przyjemną i lekką wymianę doświadczeń przełamuje pytanie Zosi Zborowskiej-Wrony, które kieruje do swojej matki – Marysi Winiarskiej:

Co byś zrobiła, gdyby ktoś skrzywdził Twoje dziecko?”

„Skrzywdziłabym też tę osobę” – odpowiada bez zawahania się Marysia Winiarska. To samo pytanie otrzymują pozostałe mamy – każda z nich reaguje podobnie. „W skrajnym przypadku byłabym w stanie zabić” – stwierdza Monika Mrozowska, z czym zgadza się jej towarzyszka rozmowy Asia Opozda.

Macierzyństwo u ludzi, macierzyństwo u zwierząt

Macierzyństwo jest dla ludzi jest symbolem poznawania się nawzajem, budowania więzi, opieki, bezgranicznej miłości. Niestety życie zwierzęcych mam bardzo odbiega od tej symboliki.

Krowom mlecznym dzieci – cielęta są odbierane zaraz po urodzeniu i zamykane w ciasnych kojcach. Te krowy płaczą i nawołują za swoim potomstwem. Lochy zamknięte są przez większość swojego życia w tak ciasnej klatce, że nie są w stanie się w niej nawet obrócić. Jedyny kontakt z młodymi prosiętami polega na karmieniu ich przez pręty. Macierzyństwo w hodowli i chowie klatkowym to koszmar, na który nikt nie zasługuje.

Każdego roku w Polsce około 42 miliony zwierząt trzymanych jest w klatkach lub kojcach indywidualnych – są to kury nioski, cielęta, maciory, króliki i przepiórki. Liczne opracowania naukowe, w tym najnowsze rekomendacje Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), jasno stwierdzają, że klatki nie są w stanie zapewnić zwierzętom odpowiedniego dobrostanu i uniemożliwiają im realizowanie swoich podstawowych potrzeb.

świnia karmiąca młode w kojcu porodowym
fot. Andrew Skowron

Wyjątkowa szansa na zmianę losu zwierząt

Mamy teraz wyjątkową szansę, aby odmienić los milionów zwierząt – nie tylko w Polsce, ale całej Unii Europejskiej.

Trwa rewizja unijnych przepisów dotyczących ochrony zwierząt, a dodatkowo jesienią tego roku ma zostać przedstawiony wniosek ustawodawczy w sprawie zakazu chowu i hodowli zwierząt w klatkach. To skutek ogromnego sukcesu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej” zainicjowanej przez Compassion in World Farming, pod którą podpisało się 1,4 miliona Europejczyków. 

Liczymy na to, że polskie Ministerstwo Rolnictwa weźmie pod uwagę dowody naukowe oraz opinię społeczną i nie będzie blokować pozytywnych dla zwierząt zmian.

Podpisz petycję do Ministra Rolnictwa o poparcie unijnego zakazu trzymania zwierząt w klatkach