Pod koniec listopada br. organizacja ACTAsia opublikowała raport “Toxic Fur: A global issue”, w którym przedstawiono wyniki badań 6 produktów branży odzieżowej wykorzystujących naturalne futra: futrzany brelok do kluczy, dziecięce kurtki z futrzanym obszyciem kaptura, damski płaszcz i męską kurtkę z futrzaną obszywką, pochodzące z ekskluzywnych chińskich sklepów.

Wyniki badań ukazują wysoki poziom obecności substancji mogących stanowić poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Zawartość toksycznych chemikaliów w przebadanej odzieży i akcesoriach w niektórych przypadkach przekroczyła normy nawet 250-krotnie! 

Toksyczne substancje łatwo absorbowane przez skórę?

Na liście substancji analizowanych w raporcie, powszechnie wykorzystywanych w przemyśle futrzarskim, znalazły się: formaldehyd, tlenek chromu (VI), oksyetylenowane alkilofenole, barwniki azowe i chlorowane fenole. Substancje te zostały wykryte we wszystkich przebadanych produktach.

Przeczytaj także: Toksyczne futro – badania odzieży dziecięcej

Warto zwrócić uwagę, że popularne obszycia kapturów znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie twarzy. Zawarte w nich toksyczne substancje, zwłaszcza etoksylaty, mogą być z łatwością absorbowane przez skórę do obiegu krwi. Zdaniem profesora Jacoba de Boer, konsultanta raportu, te substancje magazynowane są następnie w komórkach tłuszczowych, gdzie mogą się utrzymywać przez kolejne 20 lat, wywierając długotrwały szkodliwy efekt, powodując zaburzenia hormonalne, alergie czy nowotwory.
toksyczny przemysł futrzarski

Zakaz hodowli w Polsce wzmocni hodowlę zwierząt w Chinach?

Badanie przeprowadzono w Chinach, które są największym na świecie producentem i zarazem konsumentem futer (pod względem produkcji na drugim miejscu znajduje się Dania, a zaraz za nią Polska). W obliczu toczącej się obecnie dyskusji nad możliwością wprowadzenia w Polsce zakazu hodowli zwierząt na futra przedstawiciele lobby futrzarskiego podnoszą często argument, że zamknięcie ferm w Polsce spowoduje ich otwarcie u naszych sąsiadów na Wschodzie czy wzmocnienie hodowli w Chinach.
Lobbyści stosują tu retorykę “dzikiego kraju”, w którym prawa zwierząt, normy środowiskowe czy restrykcje dotyczące stosowanych chemikaliów nie są przestrzegane, a często nawet unormowane prawnie.
toksyczny przemysł futrzarski
Przedstawione w raporcie ACTAsia różnice w zakresie zgodności przebadanych produktów z normami regulowanymi przez standardy chińskie i zachodnie są jednak niewielkie. Na 6 przebadanych próbek 5 nie spełniało najbardziej kategorycznych norm określanych przez międzynarodowe standardy. Niewiele mniej, bo 4 z 6 próbek, nie spełniały wymogów określonych przez prawo w Chinach.

Rakotwórcze substancje w futrach w Europie, jak i w Chinach

Autorzy raportu przypominają też, że podobne analizy zostały przeprowadzone w Europie i potwierdzają występowanie tych samych substancji w futrach produkowanych na Zachodzie – w Danii czy Holandii. W ciągu ostatnich lat w Europie przebadano łącznie 62 produkty w 10 europejskich krajach. W większości z nich wyniki były zbliżone do tych przedstawionych przez ACTAsia – poziomy mutagennych, rakotwórczych substancji chemicznych regulowanych przez europejskie normy zostały znacznie przekroczone.
toksyczny przemysł futrzarski
W Europie wprowadzane są stopniowo coraz ostrzejsze regulacje prawne dotyczące stosowania toksycznych substancji chemicznych w produktach odzieżowych – zarówno tych produkowanych, jak i sprzedawanych w Unii Europejskiej.
W ramach programu RAPEX, Europejskiego Systemu Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych, do którego przystąpiła także Polska, między państwami członkowskimi i Komisją Europejską wymieniane są wszystkie gromadzone dane o produktach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów, co – oczywiście przy politycznej woli – pomaga regulować prawnie produkcję i sprzedaż takich produktów.
Najnowsze standardy wprowadzone w tym zakresie obejmują zakaz wykorzystywania 33 substancji chemicznych – rakotwórczych, mutagennych czy po prostu toksycznych, w tym wszystkich, pod kątem których analizowana była odzież futrzana w raporcie ACTAsia. Nowe regulacje zostały podjęte 10 października tego roku i będą obowiązywały od 2020 r.

Link do całości raportu i filmu promocyjnego:
https://www.actasia.org/resources/
https://youtu.be/pqkOT34ANfc
Tekst: Bartosz Zając

Photo by Levi Saunders on Unsplash