Parlament Europejski zagłosował dzisiaj na rzecz poprawy dobrostanu królików hodowanych na mięso. Zmiana ta będzie dotyczyła ponad 340 mln zwierząt, w tym 2 mln w Polsce.

Miejsce królików to nie ciasne klatki Fot. Ela Radzikowska

Głównym założeniem jest całkowite wycofanie klatek bateryjnych z hodowli królików, a następnie całkowity zakaz ich używania oraz wprowadzenie minimalnych standardów hodowli.
W klatkach króliki nie mogły stać wyprostowane, poruszać się swobodnie, skakać, kopać, czy chować się w ustronnym miejscu. Króliki to jedne z najczęściej hodowanych zwierząt w Europie, a do tej pory nie istniało żadne prawo regulujące warunki ich hodowli.
Śledztwa z ferm królików organizacji Animal Equality przyczyniły się do podjęcia tematu przez polityków i poruszenia opinii społecznej. Śledztwa, działania edukacyjne i petycje wywarły wystarczający nacisk, by odnieść to wspaniałe zwycięstwo. W Polsce akcję przeciwko klatkom prowadziło CIWF Polska.

Inicjatywa została zgłoszona przez europarlamentarzystę Stefana Ecka.

Gratulujemy sukcesu!

Źródło: https://www.eureporter.co/frontpage/2017/03/14/historic-vote-paves-the-way-for-eu-ban-on-rabbit-cages/