W Parlamencie Europejskim nastąpiło dziś oficjalne rozpoczęcie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Koniec Epoki Klatkowej”. Jej celem jest wprowadzenie na terenie Unii całkowitego zakazu stosowania klatek w hodowli zwierząt gospodarskich. Podpisy pod inicjatywą zbierane będą przez rok w 7 krajach członkowskich, w tym w Polsce.

Autorem projektu, proponującym zmianę przepisów prawa unijnego, jest międzynarodowa organizacja CIWF (Compassion in World Farming) razem ze swoim polskim oddziałem – CIWF Polska. Komitet EIO „Koniec Epoki Klatkowej” tworzą Polska, Francja, Grecja, Niemcy, Holandia, Włochy i Czechy. Inicjatywę reprezentuje 130 organizacji z całej Unii Europejskiej.

Sytuacja zwierząt w Europie

Miliony zwierząt w całej Europie są trzymane w za ciasnych klatkach. Kury nioski są tak stłoczone, że nie mogą rozprostować skrzydeł. Króliki trzymane są w ścisku i koszmarnych warunkach, nie mają szansy siedzieć w prostej pozycji. Większość macior spędza całe swoje życie w kojcach porodowych tak małych, że nie mogą się obrócić.

Organizatorzy będą postulować wprowadzenie przepisów zakazujących stosowania wszystkich klatek w hodowli zwierząt gospodarskich: klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, kur niosek hodowlanych, przepiórek, kaczek i gęsi, a także kojców porodowych i inseminacyjnych dla macior oraz indywidualnych zagród dla cieląt.

Organizacje mają rok na zebranie co najmniej miliona podpisów obywateli UE pod Inicjatywą. Następnie podpisy trafią do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.
W Polsce podpisy zbiera między innymi Stowarzyszenie Otwarte Klatki, pod tym linkiem możecie oddać swój głos: otwarteklatki-pl.endthecageage.eu

Dlaczego w petycji wymagany jest PESEL?

Europejska Inicjatywa Obywatelska nie jest zwykłą petycją, a obywatelskim projektem ustawy UE i działa na nieco innych zasadach – to realne narzędzie do zmiany przepisów prawa unijnego. Wymagania, takie jak podanie numeru PESEL, są warunkiem stawianym przez Polskę jako państwo członkowskie UE.
W całej Unii, we wszystkich krajach, obywatele proszeni są o konkretne dane. Po zakończeniu Inicjatywy zostaną one zweryfikowane przez Ministerstwo w danym kraju (czy podana osoba istnieje) i tym samym, czy jej podpis jest ważny. Dane są zbierane wyłącznie na potrzeby tej konkretnej Inicjatywy Obywatelskiej i zostaną zniszczone po 18 miesiącach od momentu zarejestrowania. Dane są chronione.

Narzędzie, za pomocą którego zbieramy podpisy przez Internet, musiało otrzymać wcześniej certyfikat krajowy, co wymagało sprawdzenia, czy zachowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa. Rozporządzenie 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej gwarantuje także pełną ochronę danych osobowych na wszystkich etapach realizacji inicjatywy przez wszystkie uczestniczące w niej podmioty − organizatorów, państwa członkowskie i Komisję.
Tekst: Marcin Niesyt

Materiały graficzne: CIWF
Zdjęcie okładki: Andrew Skowron/https://andrewskowron.org/