kimKim Stallwood jest niezależnym uczonym zajmującym się tematyką praw zwierząt. Jest też europejskim przewodniczącym Animals and Society Institute, think tanku zajmującego się prawami zwierząt. W swych tekstach i wykładach porusza często temat konieczności włączenia się ruchu prozwierzęcego w szerszy kontekst ruchów społecznych i politycznych.
W artykule pod tytułem “Prawa zwierząt: moralna krucjata czy ruch społeczny?” pisał między innymi: “Ruch praw zwierząt i jego strategia podkreślająca znaczenie wyborów związanych ze stylem życia nie jest w stanie zmierzyć się z przemysłowym kompleksem hodowli zwierzęcych, który jest zbiorczym określeniem używanym do opisywania zwyczajów, instytucji i przemysłów, które zmieniają zwierzęta w produkty i usługi na ludzki użytek. Prawa zwierząt to coś więcej niż mówienie ‘Go vegan!’ To odpowiedzialność całego społeczeństwa. To pełnoprawny problem związany z polityką społeczną. Istotne jest więc dokonanie oceny obecnej strategii ruchu praw zwierząt i ustalenie pewnych wytycznych.”
Wygłosiwszy wiele słów krytyki w stosunku do obecnego ruchu działającego na rzecz zwierząt, Kim Stallwood proponuje jednak również rozwiązania. Jego zdaniem ruch może rozwinąć się w prawdziwy ruch polityczno-społeczny, jeśli zdecyduje się uwzględnić również następujące działania:
1) Ustanowić pozycję ruchu praw zwierząt u boku praw człowieka jako odpowiedzialności społeczeństwa w centrum politycznej areny jako powiązanych i uzupełniających się pozycji na moralnym i politycznym kontinuum.
2) Organizować się wewnątrz partii politycznych, aby wypracowywać politykę wspierającą prawa zwierząt.
3) Sprawić, żeby prawa zwierząt stały się istotne dla ludzi i ich życia poprzez sojusze z rozmaitymi instytucjami two rzącymi społeczeństwo.
4) Ustanowić pozycję praw zwierząt jako części składowej progresywnej agendy zmiany społecznej, odrzucając tym samym pogląd jakoby istniało współzawodnictwo pomiędzy interesami zwierząt i ludzi.
5) Promować postrzeganie przemocy wobec zwierząt i wykorzystywania zwierząt jako agresywnego zachowania, które ma poważne konsekwencje nie tylko dla zwierząt, ale i dla nas samych.
Cały tekst Kima Stallwooda możecie przeczytać na jego stronie.
Dłuższe opracowanie po polsku było zamieszczone w #4 naszego biuletynu.
Wszystkie numery biuletynu Otwarte Klatki można przeczytać na naszej stronie w dziale “Materiały”.