Przez wieki kury uważano za istoty o, delikatnie mówiąc, skromnym życiu wewnętrznym. Jeszcze kilkanaście lat temu mało kto mógł przypuszczać, że w przyszłości niektóre z ich zdolności pozwolą na porównanie ich z naczelnymi.
1. Kury to bardzo komunikatywne zwierzęta
Kury porozumiewają się między sobą za pomocą mowy ciała lub sygnałów wokalnych. W kurzym języku wyróżnia się ponad 30 różnych dźwięków o odrębnym znaczeniu. Z ich pomocą wyrażają emocje, wychowują młode, informują o znalezionym pożywieniu czy zbliżającym się niebezpieczeństwie.

2Kurzy język precyzyjnie opisuje ich rzeczywistość
Kury nie hałasują bezmyślnie pod wpływem strachu. Ich ostrzegawcze dźwięki różnią się między sobą, w zależności od tego, czy drapieżnik zbliża się z ziemi, czy z powietrza. Na drapieżniki zbliżające się z ziemi reagują na nie o wiele głośniejszymi i częstszymi głosami. Wydobywający je ptak stara się zwrócić na siebie uwagę i uświadomić drapieżnikowi, że stado już wie o jego obecności i szykuje się do ucieczki.
Również sygnały mówiące o znalezionym pożywieniu nie są jednakowe. Jedne z nich informują,  że właśnie podano ich przysmak, a inne, że posiłek jest niejadalny.
3. Kury kierują się prywatnym lub zbiorowym interesem
Kury znacznie częściej ostrzegają o zagrożeniu, kiedy znajdują się w towarzystwie swojego partnera/partnerki lub innych członków stada. Gdy są same albo z nieznanymi im kurami, robią to zdecydowanie rzadziej.
Koguty stosują też „podwójne standardy”, jeśli chodzi o dzielenie posiłków. O znalezionym jedzeniu informują jedynie samice. Kiedy w pobliżu znajduje się inny samiec, milczą.

Subskrybuj nasz kanał na YouTube i poznaj więcej ciekawostek o zwierzętach!

Kanał na YouTube

Zobacz nasze filmy

4. Kury podejmują przemyślane decyzje
Kury do podejmowania decyzji wykorzystują doświadczenie i wiedzę uzyskane wcześniej, w podobnych okolicznościach. Wyraźnie widać to w okresie godów. Samica mająca wielu adoratorów nie sspieszy się z wyborem. Poświęca sporo czasu na podglądanie kandydatów i ocenia, np. któremu z nich najłatwiej przychodzi zdobywanie pożywienia.
Samce w tym czasie natomiast stają na głowach, by się jej przypodobać. Jeśli znajdują się niżej w hierarchii stada, to starają się odciągnąć ją od lidera. Są nawet w stanie odjąć sobie od dzioba najsmakowitsze kąski, by podarować je potencjalnej małżonce.

Przeczytaj także: Dzień z życia kury

Na podstawie zebranych informacji samice dokonują wyboru i dopiero wtedy prezentują swoje upodobania dotyczące wspólnego życia. A decyzja ta jest dla nich ważna, gdyż ich są związki są długotrwałe.
5. Kurze społeczności mają strukturę i rytuały
By w kurzym stadzie panował porządek, ustalona jest w nim hierarchia. Na jego czele stoi kogut – lider. Wokół niego gromadzi się „arystokracja” – zwierzęta bardziej dominujące. Te o niższym statusie społecznym zwykle trzymają się na uboczu. O tym, jak wysoko w stadzie znajduje się dany osobnik, przypomina tzw. porządek dziobania, co oznacza, że kury bardziej podporządkowane obrywają częściej.


Choć kury żyją w stadzie
, mają świadomość własnej odrębności. Wiedzą, że są osobną jednostką, a nawet mogą porównywać się z innymi członkami grupy. Potrafią rozpoznać status społeczny każdej kury w grupie.
6. Kury uczą się przez całe życie
Ważną częścią wspólnego życia jest społeczne uczenie się. Choć większość rzeczy kurczęta dowiadują się od matki, to wielu innych uczą się również przez naśladowanie innych osobników, czy nawet przez rywalizowanie z nimi, np. o pokarm. Potrafią wtedy zmieniać swoje zachowanie w zależności od potrzeby i szukać nowych rozwiązań.
7. Kurczęta mają wrodzone zdolności
Już po kilku dniach od wyklucia pisklęta posiadają skomplikowane umiejętności. Potrafią rozwiązywać problemy, szybko się uczą i zapamiętują to, czego się dowiedziały. Są także zdolne do samokontroli.

7 faktów o kurach

baby-animals.net

Już małe kurczaki wykazują zdolności w zakresie matematyki. I to w stopniu, który mógłby zawstydzić kilkuletnie dziecko. Oczywiście wykonywane przez nie „obliczenia” dotyczą jedynie niewielkich liczb. Według badań świetnie potrafią oszacować, która z grup jest większa i to do niej dołączają. Do złożonych umiejętności matematycznych należy manipulowanie liczbami. Wiadomo, że są do tego zdolne rezusy – niewielkie małpy, ale także zaledwie 5-dniowe kurczęta.
Oprócz matematyki pisklęta znają się też na podstawowych prawach fizycznychfizyki i geometrii. Są w stanie oszacować ocenić solidność danego przedmiotu. Dzięki znajomości geometrii przestrzeni orientują się w terenie i odnajdują drogę.

Postępy hoteli i restauracji w wycofywaniu jaj „trójek"

I co z tego wynika?

Czy porównywanie inteligencji dzieci z inteligencją kurczaków ma sens? W całym świecie zwierząt, w tym ludzi, jest wiele rodzajów inteligencji. Kurczęta nie uczą się matematyki – one się z tą wiedzą rodzą. Wykazują ją jeszcze przed zetknięciem się z wielkim światem. Wiele odmian inteligencji być może nigdy nie zostanie przez nas poznanych. Jednak to nie pozwala nam na zaprzeczanie jej istnieniu, tam, gdzie mamy na to wyraźnie dowody. W przeciwnym wypadku mogłoby się okazać, że to nam brakuje mądrości.
Pomimo niezaprzeczalnej inteligencji kur miliony z nich wciąż spędzają życie stłoczone do granic możliwości i zepchnięte do roli nic nie czującej maszyny. Pomóż nam zmienić ich los. 

Subskrybuj nasz kanał na YouTube i poznaj więcej ciekawostek o zwierzętach!

Kanał na YouTube

Zobacz nasze filmy

photo: Clark Young, Źródło: http://freefromharm.org/chicken-behavior-an-overview-of-recent-science/