Każdego roku ogromna liczba zwierząt hodowlanych jest transportowana w Europie i poza jej granicami. Stłoczone i często poranione zwierzęta podczas wielogodzinnych transportów przeżywają istne katusze. Anglia i Walia jako pierwsze w Europie chcą wprowadzić zakaz transportu żywych zwierząt. Dzieli je już tylko krok do jego realizacji.

świnie w transporcie
fot. Andrew Skowron

Wielka Brytania poprawi dobrostan zwierząt

Plany dotyczące zakazu długodystansowego transportu zwierząt są realizowane w Anglii i Walii w ramach dążenia do wzmocnienia pozycji Wielkiej Brytanii jako światowego lidera w zakresie dobrostanu zwierząt. Ich realizacja możliwa jest dzięki opuszczeniu Unii Europejskiej. Przepisy unijne uniemożliwiały bowiem brytyjskiemu rządowi wprowadzenie zmian w tym obszarze.

Opuszczenie UE umożliwiło Zjednoczonemu Królestwu rozpoczęcie realizacji aktualnych planów, co może zostać uznane za sukces Brexitu. Wspólne konsultacje Walii i Anglii mają posłużyć jako podstawa do rozmów ze Szkocją. Efekty tych dyskusji zostaną następnie wykorzystane do określenia sposobów ujednolicenia tego zakazu w Wielkiej Brytanii.

kurczak w transporcie
fot. Bogna Wiltowska

Niemniej jednak, eksport żywych zwierząt wciąż będzie dozwolony w Irlandii Północnej, która przestrzega prawodawstwa UE w tym zakresie ze względu na obowiązujący protokół. Nowa regulacja nie będzie też obejmowała drobiu, co oznacza, że długodystansowy transport kurczaków nadal będzie dozwolony w całej Wielkiej Brytanii i z jej terenu do innych krajów. Warto wspomnieć, że Wielka Brytania eksportuje rocznie dziesiątki milionów piskląt. Branża ta była warta aż 139 milionów funtów w 2018 roku.

Pomimo wspomnianych wyjątków, z chwilą, kiedy zacznie obowiązywać nowa regulacja w Anglii i Walii, będzie ona stanowić znaczący krok w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt. Jej wprowadzenie spodziewane jest na przyszły bądź kolejny rok.

transport krów
fot. Andew Skworon

Co ze zmianami w Unii Europejskiej i Polsce?

Czy również w Polsce nastąpi przełom dotyczący wprowadzenia regulacji w zakresie transportu żywych zwierząt? Pomóż nam osiągnąć ten cel podpisując petycję i wspierając działania prowadzone w ramach naszej kampanii. Postulujemy w niej całkowity zakaz długodystansowego transportowania zwierząt.

Powstrzymajmy wspólnie tą okrutną praktykę i zakończmy niepotrzebne cierpienie olbrzymiej liczby zwierząt!

Źródło: https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/03/uk-to-become-first-country-in-europe-to-ban-live-animal-exports

Autorka: Barbara Klaudia Sitko