Eurogroup For Animals i koalicja Fur Free Alliance opublikowały w tym tygodniu list podpisany przez naukowców, m.in. z dziedzin wirusologii, chorób zakaźnych i weterynarii, wzywający do zawieszenia hodowli norek w Unii Europejskiej ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia publicznego. Apel jest następstwem wybuchu licznych ognisk SARS-CoV-2 na fermach norek w kilku krajach europejskich, m.in. Holandii, Danii, a także w Polsce. 

Jak podkreślają sygnatariusze listu, fermy norek w Europie stanowią podatny grunt dla rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 i jego zmutowanych szczepów. Dalsze przenoszenie choroby między zwierzętami i ludźmi może pokrzyżować wysiłki zmierzające do wyeliminowania, czy choćby utrzymania wirusa pod kontrolą. 

Do 27 stycznia 2021 r. w wyniku pandemii zachorowało ponad 100 milionów ludzi na całym świecie, a prawie 2,2 miliona poniosło śmierć w konsekwencji zakażenia. Liczba ta ciągle rośnie, podobnie jak ponoszone w wyniku pandemii koszty gospodarcze. Według ONZ w ciągu najbliższych dwóch lat w skali globu wyniosą one co najmniej 8,5 miliarda dolarów. Część z tych kosztów pochłania bioasekuracja na fermach norek, m.in. w zakresie działań służb weterynaryjnych, kosztów badań materiału biologicznego pobieranego do testów, nie mówiąc o nakładach finansowych pochłanianych przez likwidację zakażonych stad zwierząt. 

Naukowcy apelujący do UE o zawieszenie działania ferm norek podkreślają, że warunki hodowli, m.in. wysoka koncentracja zwierząt i obniżające odporność ciągłe narażenie na stres, sprzyjają błyskawicznemu przenoszeniu się wirusa między zwierzętami i niosą wysokie ryzyko przyszłych mutacji. Ewoluujący na fermach wirus może nie reagować na stosowane obecnie szczepionki. Niesie to ze sobą ryzyko, że wirus pozostanie w naszym środowisku na stałe. 

Istnieje jeszcze problem transmisji wirusa na dzikie zwierzęta. Ucieczki norek hodowlanych są powszechne, czemu sprzyja infrastruktura ferm. Wprowadzone środki zapobiegania przedostawaniu się zwierząt do środowiska naturalnego mogą jedynie ograniczyć, ale nie wyeliminują tego przpływu. W efekcie także dzikie zwierzęta mogą stać się trwałym rezerwuarem wirusa, zagrażającym podejmowanym przez wszystkie państwa wysiłkom zmierzającym do opanowania pandemii.

W świetle zagrożeń opisanych przez grono naukowe, decyzja o konieczności zawieszenia funkcjonowania wszystkich ferm norek w Unii Europejskiej wydaje się jedynym słusznym krokiem. Liczymy, że w trosce o zdrowie i życie obywateli decydenci potraktują zagrożenie poważnie i zobligują wszystkie kraje członkowskie do zawieszenia dalszego funkcjonowania ferm norek. W ten sposób dotychczasowe wysiłki i ogromne koszty społeczne walki z pandemią nie zostaną zaprzepaszczone.