Sieć sklepów Auchan podpisała porozumienie ws. poprawy dobrostanu kurcząt brojlerów – European Chicken Commitment! Zobowiązanie obejmuje ofertę marki własnej co oznacza, że najpóźniej do końca 2026 r. mięso z kurczaka marki własnej Auchan będzie pochodzić od hodowców spełniających określone wymagania, które przyczynią się do poprawy losu brojlerów.

fot. Andrew Skowron

Jak porozumienie ECC poprawia warunki hodowli kurczaków?

European Chicken Commitment to lista podstawowych wymogów hodowlanych, których wdrożenie znacząco przyczyni się do poprawy życia brojlerów. Porozumienie zakłada:

  • stosowanie wyłącznie wolniej rosnących ras, które wykazują się lepszym poziomem dobrostanu,
  • wprowadzenie maksymalnej gęstości hodowlanej wynoszącej 30 kg/m2 lub mniej,
  • przyjęcie efektywnego sposobu ogłuszania,
  • spełnianie poprawionych warunków środowiskowych,
  • stosowanie się do wszystkich praw i regulacji UE związanych z dobrostanem zwierząt niezależnie od kraju produkcji,
  • wykazywanie stosowania się do powyższych standardów poprzez uczestnictwo w zewnętrznych audytach oraz coroczne publikowanie raportów potwierdzające postęp w dążeniu do spełniania powyższych wymagań.

Auchan dba o dobrostan zwierząt

W 2019 roku sieć sklepów Auchan ogłosiła całkowite wycofanie ze sprzedaży żywych karpi. Auchan zrezygnował też z promowania jaj „trójek” oraz poczynił znaczne postępy w wycofywaniu ich ze sprzedaży – już 62% jaj całych w tym sklepie pochodzi z chowu alternatywnego. Podpisanie porozumienia ECC jest kolejnym krokiem podjętym przez firmę w celu poprawy dobrostanu zwierząt.

“Przystąpienie do European Chicken Commitment jest kolejnym, ważnym krokiem na drodze zrównoważonego rozwoju. Jest to również nasza odpowiedź na nowe oczekiwania konsumentów w tym zakresie. Mamy nadzieję, że nasze wysiłki zmierzające do poprawy losu zwierząt hodowlanych są przez naszych klientów doceniane.”

Radosław Dac, dyrektor Produktów Auchan Retail Polska

Mamy nadzieję, że pozostałe sieci, mając na uwadzę dobrostan zwierząt oraz oczekiwania konsumentów, również podejmą odpowiednie kroki w kierunku podpisania European Chicken Commitment.