Brojlery to największa grupa zwierząt hodowanych przemysłowo. W samej Polsce rocznie zabijanych jest PONAD MILIARD kurcząt, a na świecie około 70 miliardów. Warunki, w jakich są one hodowane, nie zapewniają im odpowiedniego dobrostanu. Nienaturalnie szybkie tycie, złamania kości, choroby serca czy brak dostępu do świeżego powietrza i słońca – to tylko niektóre problemy, jakich doświadczają kurczaki hodowane na mięso.

Organizacje z całego świata, działające na rzecz zwierząt hodowlanych, określiły największe nieprawidłowości wynikające z intensywnej hodowli kurczaków, które są źródłem ogromnego cierpienia tych zwierząt. Na ich podstawie opracowane zostało międzynarodowe porozumienie European Chicken Commitment (ECC). 

fot. Andrew Skowron

European Chicken Commitment

Jest to dokument zawierający listę podstawowych wymogów dobrostanowych, których wdrożenie przez hodowców znacząco przyczyni się do poprawy życia brojlerów – kurczaków hodowanych na mięso. Podpisując ECC, firmy zobowiązują się, że do 2026 r. będą wymagać od swoich dostawców spełnienia określonych warunków dla 100% dostarczanego przez nich mięsa (świeżego, mrożonego i przetworzonego). Dokument uwzględnia m.in. zmniejszenie gęstości hodowlanej zwierząt, rezygnację z hodowli kurczaków ras szybko rosnących, przyjęcie efektywniejszych sposobów ogłuszania brojlerów oraz poprawę warunków środowiskowych (np. dostęp do naturalnego światła czy udostępnienie podłoża do dziobania).

Dlaczego rezygnacja z ras szybko rosnących jest tak ważna?

W przypadku ras szybko rosnących kurczaki żyją zaledwie 6 tygodni i w tym czasie osiągają wagę 2–2,5 kg. Tak nienaturalnie szybkie tycie powoduje, że często nie mogą one utrzymać ciężaru własnego ciała, a ich narządy wewnętrzne (np. serce) nie są w stanie odpowiednio funkcjonować. Sama poprawa warunków środowiskowych w tym momencie w żaden sposób nie poprawi jakości ich życia – kurczaki, które straciły możliwość poruszania się, nie będą zainteresowane dziobaniem w podłożu czy grzędowaniem. Rezygnacja z ras szybko rosnących na rzecz wolno rosnących jest więc kluczowym elementem poprawy warunków hodowli. 

Coraz więcej firm podpisuje European Chicken Commitment!

Już ponad 400 firm z całego świata zobowiązało się do wdrożenia wyższych standardów dobrostanowych określonych w ECC najpóźniej do 2026 roku. Są to m.in. Nestlé, Unilever, Dr. Oetker, Danone, Sodexo, Kraft Heinz, IKEA czy polskie Frisco.pl

“Troska o środowisko i zwierzęta hodowlane jest dla  nas bardzo ważna, dlatego też zdecydowaliśmy się podpisać porozumienie European Chicken Commitment. Z wdrożeniem założeń ECC nie chcemy czekać do końca 2026 roku – pragniemy wprowadzić je jak najszybciej, wierząc, że wspólnie z dostawcami drobiu, którzy spełnią odpowiednie normy hodowli, przyczynimy się do poprawy warunków życia kurczaków hodowanych na mięso, jak również zachęcimy inne firmy do pozytywnych zmian.

Tomasz Michalski, Dyrektor ds. Komercyjnych Frisco.pl

Porozumienie European Chicken Commitment jest koniecznym krokiem, który daje początek dobrym zmianom. Wiemy, że nie jest ono rozwiązaniem idealnym, jednak jest to coś, co ma realny wpływ na znaczącą poprawę jakości życia kurczaków. W ramach kampanii Frankenkurczak podejmujemy dialog z firmami, aby przedstawić im rozwiązanie, jakim jest ECC, oraz wskazać, jak poprzez podpisanie porozumienia mogą przyczynić się do poprawy dobrostanu brojlerów i zmniejszenia cierpienia ogromnej liczby zwierząt.

fot. Andrew Skowron

To WY jesteście kluczem do wprowadzenia zmian! 

Głos konsumentów ma znaczący wpływ na zmiany zachodzące na rynku, dlatego tak ważne jest zwiększanie społecznej świadomości dotyczącej warunków, w jakich hodowane są kurczaki. Im więcej ludzi będzie wiedziało, z czym wiąże się zakup kurczaka hodowanego przemysłowo i będzie przeciwne hodowli zwierząt w złych warunkach, tym większa szansa, że firmy podejmą odpowiednie działania w tym kierunku.