Open Wing Alliance, koalicja organizacji prozwierzęcych walczących z chowem klatkowym, ma powody do radości. Światowy lider usług gastronomicznych, Compass Group, zapowiedział wycofanie z użycia jajek „trójek” do 2025 roku. Decyzja została podjęta po rozmowach z koalicją.

compass grouplogoLiczymy na to, że decyzja Compass Group wyznaczy kierunek działania innym firmom gastronomicznym. Grupa obecna jest w 50 krajach, a do jej klientów zaliczają się m.in. Google, Apple, Coca-Cola, Nike czy Mars. Grupa jest też obecna Polsce, zaopatruje w jedzenie m.in. szkoły i szpitale.
Compass Group to nie jedyna firma, która w trosce o dobrobyt zwierząt i preferencje konsumentów rezygnuje z jajek pochodzących z chowu klatkowego. Wcześniej podobne informacje słyszeliśmy m.in. o brytyjskim Tesco czy o polskiej sieci Aldi. „Trójki” przestają też stosować popularne sieci restauracji, takie jak np. Subway czy Burger King. W Polsce przedstawicielem Compass Group jest firma Eurest Poland, będąca jednym z wiodących w kraju dostawcą usług cateringowych.
Dlaczego uważamy, że to dobra decyzja? Chów klatkowy to chów zamknięty, w którym zwierzęta swoje krótkie życie spędzają w ciasnych klatkach, nie mając okazji zobaczyć słońca. Upchnięte na zbyt małej przestrzeni są zestresowane, często dochodzi między nimi do aktów agresji. Nierzadko są poranione, a ich kości są osłabione przez wzmożoną produkcję jaj.
Bez jaj trójek
Nie godzisz się na to?
Podpisz deklarację niekupowania jajek „trójek”: www.jakonetoznosza.pl
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Przeczytaj nasz raport o chowie klatkowym: jakonetoznosza.pl/raport-2016