Jedna z największych sieci restauracji w Ameryce Północnej będzie się starać o poprawę warunków chowu kur na fermach swoich dostawców. Nowa polityka koncernu Burger King, która obejmie wszystkie restauracje w USA i Kanadzie, to wynik półrocznych rozmów z prozwierzęcą organizacją Mercy For Animals.
Nowa polityka sieci jest zgodna z wytycznymi Global Animal Partnership, organizacji pośredniczącej w dialogu między adwokatami praw zwierząt a hodowcami. Zakłada poprawę dobrostanu zwierząt m.in. zmniejszenie zagęszczenia na fermie, poprawienie jakości podłoża i oświetlenia, a także bardziej humanitarny ubój. To, czy polityka jest wprowadzana w życie (sieć ma na to czas do 2024 roku) i czy zwierzęta faktycznie mają lepsze warunki, będą sprawdzać niezależni kontrolerzy.
Organizacja Mercy for Animals podkreśla, że to pierwszy raz, kiedy sieć restauracji tego formatu zgodziła się na tak szerokie udogodnienia. Liczymy, że pozostali liderzy rynku pójdą w jej ślady. Coraz więcej firm zwraca uwagę na warunki hodowli zwierząt. Już teraz wiele sieci handlowych i restauracji rezygnuje np. ze sprzedaży i używania jajek z chowu klatkowego.
Sprawdź, która inna znana sieć marketów nie będzie już sprzedawać trójek.

Chcesz też pomóc kurom?

Sprawdź jak!

 

Źródło: http://www.mercyforanimals.org/a-first-for-canada-chicken-welfare-reform