Postanowiliśmy zapytać Polaków, co sądzą o jajkach pochodzących z chowu klatkowego. Czy uważają, że przetrzymywanie kur w klatkach jest odpowiednie dla zwierząt? Wyniki nawet dla nas były dużym zaskoczeniem!

Chów klatkowy jest zły dla zwierząt

W lutym 2018 r. Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS, na zlecenie Stowarzyszenia Otwarte Klatki, już po raz drugi zapytał Polaków, co sądzą na temat chowu klatkowego kur niosek. Okazuje się, że aż 82,4% ankietowanych jest zdania, że hodowla klatkowa nie zapewnia tym zwierzętom odpowiednich warunków.
Świadomość wśród społeczeństwa zdecydowanie rośnie. Wyniki najnowszych badań są lepsze aż o ponad 5 punktów procentowych niż tych przeprowadzonych w 2016 roku również przez IBRiS.


Największy odsetek przeciwników hodowli klatkowej jest wśród mieszkańców miast, które liczą sobie od 250 do 500 tys. mieszkańców. Aż 95,3% ankietowanych mieszkańców dużych miast uważa, że chów klatkowy jest nieodpowiedni dla kur niosek.

Przeczytaj także: Jak jeść etycznie podczas podróży?

 Co ciekawe jednak, w mniejszych miastach czy na wsiach liczba ta jest również bardzo wysoka. Wśród mieszkańców wsi aż 87,2% ankietowanych jest zdania, że hodowla klatkowa nie spełnia minimalnych warunków odpowiednich dla zwierząt.


Płeć nie gra roli

Polacy nie są obojętni na krzywdę zwierząt, również tych hodowlanych. Na stronie kampanii Jak One To Znoszą? już przeszło 30 tysięcy osób zadeklarowało, że nie będzie kupować jaj pochodzących z chowu klatkowego. Przyjęło się twierdzić, że to kobiety wykazują większą empatię w stosunku do zwierząt.

Jak pokazują badania IBRiS, wśród przeciwników hodowli klatkowej płeć nie ma większego znaczenia. Wśród kobiet aż 84,1% stwierdziło, że klatki nie są odpowiednie dla zwierząt. Wśród mężczyzn wynik ten jest na poziomie aż 80%.

 Firmy bez „trójek’’

W ciągu ostatniego roku przeszło 40 firm w Polsce zobowiązało się do wycofania jaj oznaczonych numerem “3”. Firmy deklarują, że najpóźniej do 2025 roku jajka “trójki” oraz przetwory jajeczne wyprodukowane z jaj pochodzących z chowu klatkowego znikną z ich oferty.
Polacy wspierają te zmiany, co potwierdzają nie tylko liczne pozytywne opinie, które wręcz zalewają fan page’e firm decydujących się na ten krok.

Według badań IBRiS aż 58,4% Polaków uważa, że producenci żywności, restauracje i sieci handlowe powinny wycofać jajka z chowu klatkowego. Jeszcze dwa lata temu jedynie 40,9% respondentów podzielało to zdanie. Wzrost świadomości społeczeństwa widać gołym okiem.
W badaniach przeprowadzonych w 2016 aż 20,2% ankietowanych nie miało zdania na ten temat. Dziś jedynie 8,8% nie jest pewna co do decyzji.

Przyszłość bez “trójek”? To jak najbardziej możliwe! Dzięki rosnącej świadomości konsumentów oraz zdecydowanym krokom firm jesteśmy coraz bliżej wysłania chowu klatkowego do historii.

Jeżeli podobnie jak my chcesz przyszłości bez klatek, pomóż nam działać!

Podpisz Petycję

PODPISZ