Od trzech lat kontaktujemy się z firmami, by przekonać je do rezygnacji z używania lub sprzedaży jaj klatkowych. Jesteśmy częścią globalnej koalicji Open Wing Alliance, której członkowie na całym świecie mają ten sam cel – zakończyć najbardziej okrutną formę hodowli kur niosek – hodowlę klatkową.

Decyzje firm – jakie mają znaczenie?

Uświadamianie konsumentów kupujących jajka detalicznie odniosło duży sukces – Polska jest jednym z wielu krajów, w którym ponad 80% społeczeństwa uważa chów klatkowy kur za nieodpowiedni. To jednak nie wystarczy – wciąż nie można zakładać, że każdy wie o tym jaki los czeka kury w hodowli klatkowej, a konsumenci nie przypuszczają, że w produktach gotowych znajdują się jaja „trójki”.

Zadeklaruj niekupowanie jajek z chowu klatkowego

Podpisuję

Przemysł spożywczy odpowiedzialny jest za zużycie ogromnej ilości jaj – oznacza to, że nawet pomimo wysokiej świadomości społecznej, bez decyzji firm, miliony kur nadal będą żyć w barbarzyńskich warunkach.
Wycofanie jaj „trójek” nie musi oznaczać wzrostu cen wyrobów, do produkcji których używane są jaja. Wielkie zamówienia na surowce jajeczne, poprzez wzrost popytu na jaja z hodowli alternatywnych, wpłyną jednocześnie na obniżenie ich ceny.

Deklaracje firm – dlaczego przywiązujemy dużą uwagę do użytego słownictwa?

To wymóg stawiany przez wszystkich członków koalicji Open Wing Alliance. Na początku prowadzonych rozmów z branżą spożywczą nie uważano za tak istotne w jaki sposób firma poinformuje o rezygnacji z jaj „trójek”.
Wiele firm na świecie zaczęło jednak używać coraz dziwniejszych sformułowań, które często nie szły w parze zarówno z logiką, jak również z poprawnością językową. Dlatego teraz przywiązujemy większą wagę do kwestii użytego w deklaracjach firm słownictwa i w dłuższej perspektywie widzimy sens tego rodzaju skrupulatności.

deklaracja wycofania jaj 3

fot: Andrew Skowron

Niepoprawnie sformułowane deklaracje

Wyrażenie chęci lub zamiaru nie zawsze równa się z faktyczną decyzją. Jeśli całość deklaracji sformułowana jest w sposób, który nie wskazuje na sprawczość, nie możemy jej zaakceptować. Rekomendacja (dla właścicieli sklepów lub franczyzobiorców) jest sformułowaniem zupełnie niezrozumiałym w kwestii wycofania jaj pochodzenia klatkowego – podobnie jak podkreślenie, że wycofanie jaj pochodzenia klatkowego jest uzależnione od woli klientów.
Nie ma żadnej możliwości zweryfikowania jakie decyzje zostaną faktycznie podjęte i czy dana firma będzie rzeczywiście aktywnie działać, by jajka „trójki” zniknęły z jej oferty lub składu produktów, czy postanowi bezczynnie czekać, odpowiedzialnością obarczając innych.

Jasny sygnał dla producentów

Kto ma bezpośredni wpływ na życie kur? Producenci jaj. Co ma wpływ na decyzje producentów jaj dotyczące rodzaju chowu, w jakim trzymane są kury? Zamówienia na jaja z konkretnego rodzaju chowu.

deklaracja wycofania jaj 3

fot: Andrew Skowron

Większość firm zobowiązuje się wycofać jaja „trójki” z użycia lub sprzedaży do 2025 roku. Kilkuletni okres przejściowy ma służyć nie tylko przedsiębiorcom, którzy muszą mieć czas na zaplanowanie i wprowadzenie tych  zmian. Jest to też okres w którym producenci jaj mogą przystosować się do nadchodzących modyfikacji zamówień.
Jeśli otrzymają jasny sygnał, że w 2025 roku znacząco zwiększy się zapotrzebowanie na jaja z chowu alternatywnego, będą mieli faktyczny powód do tego, by ograniczyć chów klatkowy na rzecz ściółkowego lub wolnego wybiegu.

Jak powinna brzmieć deklaracja?

W zależności od branży oraz skali działalności, każda będzie trochę inna. Są jednak sformułowania, które stanowią bazę dla reszty informacji – mają za zadanie w czytelny sposób poinformować o decyzji, jaka zapadła w firmie. Każda deklaracja wycofania jaj pochodzenia klatkowego powinna zawierać:

  • jasne sformułowanie, że firma deklaruje wycofanie jaj klatkowych
  • termin, do którego zmiany zostaną wprowadzone
  • nawet jeżeli w chwili wydawania oświadczenia w produkcji wykorzystuje się tylko jeden surowiec jajeczny, np. żółtko jaj, nie oznacza to, że w przeciągu kilku lat firma nie poszerzy asortymentu i nie zacznie wykorzystywać w swoich produktach np. białka jaj. Deklaracja ma za zadanie jasno informować, że firma nie będzie w przyszłości używać jaj „trójek” w żadnej formie.

Zachęcamy również do tego, by w pełni wykorzystać potencjał informowania klientów o ważnym etycznie kroku, jakim jest wycofanie jaj pochodzenia klatkowego. Oświadczenie w tej kwestii to bardzo dobra okazja do pochwalenia się innymi działaniami firmy z zakresu CSR lub jakością produktów i usług.

Firma odpowiedzialna społecznie

Dla żadnego przedsiębiorcy nie jest tajemnicą, że tzw. „wartość dodana” produktów i usług wyróżnia firmę na tle pozostałych i stanowi ważny element wizerunku marki. Jest to bardzo dobry kierunek, który będzie coraz mocniejszym trendem.
Badania społeczne w Polsce i na świecie dowodzą, że świadomość społeczeństw dotycząca warunków hodowli zwierząt jest coraz większa, co powoduje też rosnącą chęć ich zmiany na lepsze. Coraz powszechniejsze przekonanie, że zwierzęta zasługują na lepszy los, przekłada się na oczekiwania względem biznesu, a to znajduje odzwierciedlenie w badaniach społecznych.