Już od pięciu lat kontaktujemy się z firmami i przekonujemy je do rezygnacji z używania i sprzedaży jaj klatkowych. Jednocześnie zachęcamy do wydania stosownej deklaracji o wycofaniu “trójek”, która poinformuje konsumentów o podjętej przez firmę decyzji. Dlaczego publikowanie deklaracji jest ważne i czy kury nioski będą miały dzięki temu lepsze warunki życia?

Corporate outreach, czyli jak pozyskujemy deklaracje?

Podejmując z firmami kontakt mailowy i telefoniczny oraz spotykając się z przedsiębiorcami osobiście, przedstawiamy im założenia globalnego trendu, jakim jest rezygnacja z jajek “trójek”. Jeśli na skutek przeprowadzonego dialogu firma postanowi wycofać ze swojej oferty i produkcji jaja z chowu klatkowego, zachęcamy ją do wydania w tej sprawie oświadczenia. Obecnie wydanie przez firmę poprawnej deklaracji jest wymogiem stosowanym przez wszystkich członków koalicji Open Wing Alliance.

fot. Konrad Łoziński

Deklaracja wycofania jajek “trójek”

Forma deklaracji będzie różnić się zależnie od branży i skali działalności, jednak zawsze musi w jasny i czytelny sposób informować o tym, co zostało przez firmę postanowione. Całość musi być też sformułowana w sposób, który wskazuje na sprawczość.

Przedsiębiorca w wydanym oświadczeniu musi zadeklarować, że wycofa jaja klatkowe we wszystkich formach, w jakich są wykorzystywane w jego firmie: świeże jaja marek własnych i innych producentów, jaja przetworzone (proszek lub masa jajeczna) oraz jaja będące składnikiem dań i produktów (produkcji własnej lub będących w ofercie). Jednocześnie firma musi podkreślić, że nie będzie używać ich w przyszłości i nie wprowadzi do oferty nowych produktów z “trójkami”. Konieczne jest też określenie w deklaracji terminu, do którego podjęte decyzje wejdą w życie (nie później niż do końca 2025 roku).

Chcesz wiedzieć, jak wygląda przykładowa deklaracja wycofania jaj “3”? Kliknij poniżej, aby zobaczyć oświadczenie sieci sklepów Biedronka.

protest

Dlaczego deklaracje są ważne?

Polska jest jednym z wielu krajów, w którym chów klatkowy kur nie spotyka się z aprobatą społeczeństwa. Zgodnie z badaniami Centrum Badawczo Rozwojowego Biostat z 2020 roku, ponad 80% ankietowanych jest zdania, że hodowla klatkowa nie zapewnia kurom odpowiednich warunków do życia. Takie poglądy przekładają się bezpośrednio na oczekiwania konsumentów względem firm i oferowanych przez nie produktów.

Wydając oficjalne oświadczenie o rezygnacji z “trójek”, firma informuje konsumentów o podjętych działaniach, bieżących postępach i daje im pewność, że traktuje ich oczekiwania z należytą powagą. 

Jawność stanowiska zajmowanego przez firmy ma też bezpośredni wpływ na producentów jaj. Wydanie deklaracji jest jasnym sygnałem informującym o zachodzących na rynku zmianach, do których trzeba się dostosować. Widząc zwiększone zapotrzebowanie na jaja z chowu alternatywnego, producenci będą mieć realny powód do ograniczenia hodowli klatkowej na rzecz innych rodzajów chowu, bardziej przyjaznych zwierzętom. Zaplanowanie i wprowadzenie zmian zajmuje jednak trochę czasu, dlatego ważne jest, żeby przedsiębiorcy informowali o swojej decyzji z odpowiednim wyprzedzeniem. Jest to kolejny powód do wydania deklaracji o wycofaniu jajek z numerem “3” wraz z dokładnym określeniem terminu, do którego wszystkie zmiany mają wejść w życie (nie później niż do 2025 r.).

W wydanym przez firmę oświadczeniu bardzo ważne jest podkreślenie, z jakich form jajek firma rezygnuje. Nawet świadomi konsumenci, którzy podczas zakupów wybierają jajka z chowu ściółkowego lub jajka z wolnego wybiegu, mogą nie przypuszczać, że w produktach gotowych znajdują się właśnie „trójki”. Dzięki deklaracji konsumenci wiedzą, czego podejmuje się firma i mogą weryfikować jej działania. 

Kura nioska Magda

Co zyskuje firma?

Współcześnie sukces firmy zależy nie tylko od jakości oferowanego produktu, ale również od dobrego marketingu i wizerunku przedsiębiorstwa. Coraz więcej ludzi podejmuje decyzje konsumenckie biorąc pod uwagę całą politykę firmy, a szczególnie jej odpowiedzialność społeczną i środowiskową. Troska o los zwierząt hodowlanych staje się światowym trendem, a stosunek Polaków do hodowli kur w systemie klatkowym jest jednoznaczny — chcą kupować jajka od niosek, które spędzają życie w lepszych warunkach. Takie poglądy znajdują odzwierciedlenie w badań i przekładają się na oczekiwania względem producentów.

Które firmy wydały deklarację wycofania jajek trójek?

Do końca 2020 roku już 145 firm działających w Polsce podjęło decyzję o wycofaniu jajek “trójek” ze swojej oferty lub produkcji. Wśród tych firm znajduje się:

  • 52 producentów żywności (w tym producentów dań gotowych, majonezów, piekarni), 
  • 35 sieci handlowych,
  • 41 restauracji, kawiarni i cateringów, 
  • 17 hoteli i sieci hotelarskich. 

Ze wszystkich firm, które wyszły naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i wydały oświadczenie o wycofaniu “trójek”, już 33 wdrożyły swoje zobowiązania w życie. 

Pełną listę firm, które wydały deklarację o rezygnacji jaj z chowu klatkowego, znajdziesz na stronie politykadobrostanu.pl.

kura uratowana

“Czy moje decyzje mają znaczenie?”

Przemysł spożywczy odpowiada za zużycie ogromnej ilości jaj. Branża jajeczna będzie się zmieniać tylko pod warunkiem widocznych zmian na rynku i pod wpływem firm stawiających im określone wymagania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku jaj z numerem “3” wykorzystywanych jako składnik produktów gotowych, o których pojedynczy konsumenci często zapominają lub nie biorą ich pod uwagę. Odpowiedzialna decyzja jednego przedsiębiorstwa może zmienić życie dużo większej liczby kur, niż osobiste decyzje kilku konsumentów. Dlatego pozyskiwanie deklaracji od firm jest tak ważne i stanowi bardzo efektywne działanie, jeśli weźmiemy pod uwagę  poświęcony temu czas, środki i uzyskany efekt. Jest to też dużo prostsze i mniej czasochłonne niż przekonywanie ludzi do niekupowania jaj z chowu klatkowego.

Nie zmienia to jednak faktu, że decyzje firm i wzrost świadomości społecznej muszą iść ze sobą w parze. Bezpośredni wpływ na to, jak żyją kury nioski, mają producenci jaj, którzy kształtują branżę zgodnie z wymaganiami firm. Jednak firmy podejmują swoje decyzje wyłącznie w oparciu o oczekiwania rynku. Bez wyraźnego głosu sprzeciwu społeczeństwa firma nie zdecyduje się na wycofanie “trójek”, bo nie będzie to dla niej opłacalne. To właśnie konsumenci podczas zwykłych zakupów głosują za światem wolnym od okrucieństwa, a głos swój oddają za pomocą portfela. 

Chcesz wspomóc nas w walce o poprawę dobrostanu kur niosek? Kliknij poniżej, podpisz deklarację i pokaż przedsiębiorcom, że los kur jest dla Ciebie ważny!

Open Wing Alliance

Stowarzyszenie Otwarte Klatki należy do międzynarodowej koalicji Open Wing Alliance, która zrzesza 77 organizacji prozwierzęcych z całego świata i posiada jeden główny cel – zakończyć hodowlę klatkową kur niosek. Do osiągnięcia tego celu dążymy poprzez uświadamianie konsumentów, podejmowanie dialogu z biznesem i pozyskiwanie deklaracji o rezygnacji z “trójek”.

W wyniku działań Open Wing Alliance już ponad 2000 firm na całym świecie zdecydowało się na rezygnację z jaj pochodzenia klatkowego, a ponad 90 producentów jaj, w tym krajowi potentaci, zobowiązało się do wprowadzenia zmian w produkcji w systemie klatkowym na rzecz systemów alternatywnych.

Dzięki takim koalicjom i zmianom w społeczeństwie, świat wolny od okrucieństwa staje się możliwy.