Rzecznik Ochrony Zwierząt jest niezbędną instytucją, jeżeli myślimy poważnie o ochronie prawnej zwierząt. Zapewnia ona istnienie oficjalnego, państwowego głosu w obronie zwierząt.

Polacy troszczą się o ochronę zwierząt

Według badań Eurobarometru aż 86% Polaków uważa, że ochrona dobrostanu zwierząt gospodarskich jest ważną kwestią, a 72% jest zdania, że zwierzęta te powinny być lepiej chronione przez prawo niż obecnie (podobnie 72% Polaków opowiada się za lepszą ochroną prawną zwierząt towarzyszących).
Świadczy to o dużej wrażliwości opinii publicznej na los zwierząt i powinno stanowić bodziec do utworzenia instytucji państwowej, która odzwierciedlałaby te poglądy – takiej jak Rzecznik Ochrony Zwierząt.

Dlaczego potrzebny jest Rzecznik Ochrony Zwierząt?

Fot: Andrew Skowron

Obecnie ochrona zwierząt znajduje się na niskim poziomie

Niestety obecnie w Polsce zwierzęta nie są objęte wystarczającą ochroną. Inicjatywy zmierzające do poprawy dobrostanu zwierząt podejmowane są głównie przez organizacje pozarządowe, a powinno być to funkcją państwa. Ochroną zwierząt wedle obowiązującego prawa powinno zajmować się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale nie można zapominać o tym, że podstawowym jego obowiązkiem jest ochrona interesów ekonomicznych z zakresu rolnictwa – a te często stoją w sprzeczności z dobrostanem zwierząt. 

Pomóż zwierzętom

Wyraź chęć powołania rzecznika ochrony zwierząt

Podpisz

Pomóż nam powołać Rzecznika – podpisz petycję!

Inną obecnie działającą instytucją, która powinna chronić zwierzęta, są powiatowi lekarze weterynarii, którzy zajmują się bezpośrednimi kontrolami firm zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt. Jednak często nie mają oni odpowiednich narzędzi i zasobów, aby skutecznie egzekwować przepisy.
Kontrole są niezwykle rzadkie i w większości przypadków zapowiedziane. Nawet jeśli powiatowi lekarze weterynarii pamiętają w swoich działaniach o Ustawie o ochronie zwierząt, to w praktyce ich możliwości są niestety niewielkie.

Dlaczego potrzebny jest Rzecznik Ochrony Zwierząt?

fot: Konrad Łoziński

Egzekucja istniejących przepisów jest niezadowalająca

Według danych z raportu Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami?, przygotowanego przez Fundację Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż, w latach 2012-2014 jedynie 19% spraw o przestępstwa przeciwko zwierzętom zakończyło się wniesieniem do sądu aktu oskarżenia, a pozostałe zakończyły się odmową wszczęcia postępowania lub umorzeniem go.
Nawet jeżeli sprawa trafi do sądu, to przestępca otrzymywał karę grzywny, ograniczenia wolności (praca przymusowa w różnym wymiarze godzin) lub pozbawienia wolności – jednak kara pozbawienia wolności w 86% przypadków była zawieszana. Dotkliwość zasądzanych kar porównać można do tych grożących osobom łamiącym prawo autorskie
Dlaczego potrzebny jest Rzecznik Ochrony Zwierząt?
Tymczasem zgodnie z ankietą przeprowadzoną na potrzeby raportu aż 94% respondentów uważa, że kary za przestępstwa przewidziane w Ustawie o ochronie zwierząt są zbyt niskie. Wynik ten potwierdza, że obywatelom nie jest obojętny los zwierząt, a przestępstwa przeciwko ochronie zwierząt spotykają się z potępieniem opinii publicznej.
W związku z tym utworzenie instytucji Rzecznika Ochrony Zwierząt byłoby nie tylko krokiem zmierzającym do polepszenia ochrony zwierząt, lecz także zgodnym z poglądami społeczeństwa polskiego. Każdego, komu na tym zależy, zachęcamy do podpisania petycji skierowanej do Posłów i Posłanek. Razem możemy doprowadzić do powołania Rzecznika Ochrony Zwierząt! Podpisz petycję już teraz.