Rzecznik Ochrony Zwierząt jest niezbędną instytucją, jeżeli myślimy poważnie o ochronie prawnej zwierząt. Zapewnia ona istnienie oficjalnego, państwowego głosu w obronie zwierząt.

Polacy troszczą się o ochronę zwierząt

Według badań Eurobarometru aż 86% Polaków uważa, że ochrona dobrostanu zwierząt gospodarskich jest ważną kwestią, a 72% jest zdania, że zwierzęta te powinny być lepiej chronione przez prawo niż obecnie (podobnie 72% Polaków opowiada się za lepszą ochroną prawną zwierząt towarzyszących).
Świadczy to o dużej wrażliwości opinii publicznej na los zwierząt i powinno stanowić bodziec do utworzenia instytucji państwowej, która odzwierciedlałaby te poglądy – takiej jak Rzecznik Ochrony Zwierząt.

Dlaczego potrzebny jest Rzecznik Ochrony Zwierząt?
Fot: Andrew Skowron

Obecnie ochrona zwierząt znajduje się na niskim poziomie

Niestety obecnie w Polsce zwierzęta nie są objęte wystarczającą ochroną. Inicjatywy zmierzające do poprawy dobrostanu zwierząt podejmowane są głównie przez organizacje pozarządowe, a powinno być to funkcją państwa. Ochroną zwierząt wedle obowiązującego prawa powinno zajmować się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale nie można zapominać o tym, że podstawowym jego obowiązkiem jest ochrona interesów ekonomicznych z zakresu rolnictwa – a te często stoją w sprzeczności z dobrostanem zwierząt. 

Pomóż zwierzętom

Wyraź chęć powołania rzecznika ochrony zwierząt

Podpisz

Inną obecnie działającą instytucją, która powinna chronić zwierzęta, są powiatowi lekarze weterynarii, którzy zajmują się bezpośrednimi kontrolami firm zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt. Jednak często nie mają oni odpowiednich narzędzi i zasobów, aby skutecznie egzekwować przepisy.
Kontrole są niezwykle rzadkie i w większości przypadków zapowiedziane. Nawet jeśli powiatowi lekarze weterynarii pamiętają w swoich działaniach o Ustawie o ochronie zwierząt, to w praktyce ich możliwości są niestety niewielkie.

Dlaczego potrzebny jest Rzecznik Ochrony Zwierząt?
fot: Konrad Łoziński

Egzekucja istniejących przepisów jest niezadowalająca

Według danych z raportu Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami?, przygotowanego przez Fundację Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż, w latach 2012-2014 jedynie 19% spraw o przestępstwa przeciwko zwierzętom zakończyło się wniesieniem do sądu aktu oskarżenia, a pozostałe zakończyły się odmową wszczęcia postępowania lub umorzeniem go.
Nawet jeżeli sprawa trafi do sądu, to przestępca otrzymywał karę grzywny, ograniczenia wolności (praca przymusowa w różnym wymiarze godzin) lub pozbawienia wolności – jednak kara pozbawienia wolności w 86% przypadków była zawieszana. Dotkliwość zasądzanych kar porównać można do tych grożących osobom łamiącym prawo autorskie
Dlaczego potrzebny jest Rzecznik Ochrony Zwierząt?
Tymczasem zgodnie z ankietą przeprowadzoną na potrzeby raportu aż 94% respondentów uważa, że kary za przestępstwa przewidziane w Ustawie o ochronie zwierząt są zbyt niskie. Wynik ten potwierdza, że obywatelom nie jest obojętny los zwierząt, a przestępstwa przeciwko ochronie zwierząt spotykają się z potępieniem opinii publicznej.
W związku z tym utworzenie instytucji Rzecznika Ochrony Zwierząt byłoby nie tylko krokiem zmierzającym do polepszenia ochrony zwierząt, lecz także zgodnym z poglądami społeczeństwa polskiego. Każdego, komu na tym zależy, zachęcamy do podpisania petycji skierowanej do Posłów i Posłanek. Razem możemy doprowadzić do powołania Rzecznika Ochrony Zwierząt! Wejdź tu i podpisz petycję: https://panel-otwarteklatki.ok.k8s.dance/rzecznik-zwierzat/